• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
8
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
8
AKTS: 
11
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı iç hastalıkları hemşireliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazandırma, bilgileri sentez edebilme, hemşirelik bakımını gerektiren durumlarda problem çözme becerisini etkili bir şekilde kullanabilmesini kazandırmaktır. Bu ders, iç hastalıkları kapsamında hemşirelik bakıma yönelik bilgi, beceri ve tutum kazandırarak teorik bilgi ile uygulamayı ilişkilendirir.
Dersin İçeriği: 

Ders, erişkin sağlığının geliştirilmesi, erişkin sağlığı kapsamında yer alan akut ve kronik sağlık sorunlarının önlenmesi, giderilmesi, tedavi, bakım ve rehabilitasyonu ile ilişkili konuları kapsamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

İç hastalıklarının temel kavramlarını bilir ve kavramlar arasında bağ kurar, risk faktörlerini ve gruplarını tanımlar.

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10

1,2,3,5,10,13,22,

23,24,25,26

1,2,6,23

Dahili bilimler hastalıklarının etiyolojisi, belirti ve bulgularını bilir, akut ve kronik durumlarda hasta gereksinimlerini tam ve doğru olarak tanımlar.

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10

1,2,3,5,10,13,22,

23,24,25,26

1,2,6,23

Hastanın bakımı için gereken etik ve mesleki kurallara göre bütüncül bir şekilde veri toplar ve hemşirelik bakımını uygular.

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10

1,2,3,5,10,13,22,

23,24,25,26

1,2,6,23

Bütüncül yaklaşımla rehabilitasyon uygulamalarını yapabilir.

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10

1,2,3,5,10,13,22,

23,24,25,26

1,2,6,23

Hasta ve ailenin katılımını sağlayarak eğitimci rolünü yerine getirir.

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10

1,2,3,5,10,13,22,

23,24,25,26

1,2,6,23

Öğrendiklerini uygulamaya transfer edebilir ve değerlendirebilir.

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10

1,2,3,5,10,13,22,

23,24,25,26

1,2,6,23

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İç Hastalıkları Hemşireliği Dersine Giriş

Kronik Hastalıklar

İlgili literatür

2

Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı I

İlgili literatür

3

Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı II

İlgili literatür

4

Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı I

İlgili literatür

5

Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı II

İlgili literatür

6

Endokrin Sistem – Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı I

İlgili literatür

7

Ara sınav

 

8

Ara sınavın değerlendirilmesi

Endokrin Sistem – Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı II

İlgili literatür

9

Nörolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

10

Onkolojik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

11

Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

İmmun Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

12

Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

13

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

14

Romatizmal Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

15

Ders değerlendirme

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Enç N (2017). İç Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi
 2. Akbayrak N, Erkal-Ilhan S, Ançel G, Albayrak A. (2007). Hemşirelik Bakım Planları. Alter Yayıncılık
 3. Tüm Yönleriyle İç Hastalıkları Hemşireliği, Ed. Nermin Olgun, Selda Çelik, 2021
 4. Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği, Ed. Serap Özer, 2019
 5. Akdemir N, Birol L (2010). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Sistem Ofset.
 6. Bernadette-Mazurek M, Fineout-Overhold E. (2005). Evidence-Based Practice in Nursing & Health Care: A Guide to Best Practice. Lippincott Williams & Wilkins.
 7. Bilotta K, Cohn S, Comerford KC, Wingrad P. (2007). Health Assessment Made Incredibly Visual. Lippincott Williams & Wilkins.
 8. Brooker C, Nicol M. (2007). Nursing Adults. The Mosby.
 9. Castledine G, Close A  (2009). Oxford Handbook of Adult Nursing. Oxford University Press.
 10. Dicenso A, Guyatt, G, Ciliska D. (2005). Evidence-based nursing: A guide to clinical practice, Elsevier Mosby
 11. DiGiulio M, Jackson D. (2007). Medical-Surgical Nursing, McGraw Hill.
 12. Endacott R, Jevon P, Cooper S (2009). Clinical Nursing Skills: Core & Advanced, Oxford University Press.
 13. Holland K, Jenkins J, Solomon J, Whittam S (2008). Applying the Roper, Logan-Thirney Model in Practice. 5 th ed. Churchill & Livingstone, Elsevier.
 14. Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. (2008). Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.

Diğer Kaynaklar

DATABASE - CLINICAL KEY STUDENT FOUNDATION

DATABASE - NURSING REFERENCE CENTER

DATABASE - ELSEVIER CLINICAL SKILLS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Vaka raporları, bakım planları

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı, Klinik uygulama değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

30

Klinik uygulama ve bakım planları

2

30

Final sınavı

1

40

Toplam

4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

X

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

X

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

6

90

Klinik uygulama

15

8

120

Vaka raporları-bakım planları

1

6

6

Ara sınav

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

280

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

11.2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

11

 
2