• Türkçe
 • English

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü 2019 Yılı Hedefleri

 

 1. Eğitim
  1. Hemşirelik eğitiminin ve öğrencinin niteliğini geliştirmek için, Hemşirelikte Ulusal Çekirdek Eğitim Programını dikkate alarak müfredatın yıllık değerlendirmesini yapmak.
  2. Hemşirelikte teorik ve klinik öğretimi etkin olarak sağlamak için, bilim dalları ihtiyacını ve öğrenci sayısını dikkate alarak öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadrosunu artırmak.
  3. Beceri eğitim laboratuvarını alan olarak genişletmek ve bilgisayar temelli beceri simülatörleri, mankenler, maketler ve beceri çalışma masaları ile donanımlı bir laboratuvar oluşturmak.
  4. Hemşirelikte klinik öğretimin etkinliğini arttırmak için, staj alanlarındaki meslektaşlar ile işbirliğini arttırmak.
  5. Lisans eğitim müfredatının geliştirilmesi gereken alanlarını tespit etmek için, mezunlarla ve mezunların çalışma alanları ile iletişim ve işbirliğini arttırmak.
  6. Hemşirelik Anabilim Dalı olarak hazırladığımız doktora programımızın onaylanması ve eğitime başlamasını sağlamak.
  7. Öğrencilerinin, alanında önder olan akademisyen ve klinisyen hemşireler ile tanışmasını ve onların bilgi ve deneyiminden yararlanmasını sağlamak için, faaliyetler yapmak.
  8.  Öğrencilerin, mesleki gelişmeleri takip etmelerini sağlamak için yapılan faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek.
  9. Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) ile akreditasyon çalışmalarını başlatmak.
  10. Hemşirelerin mezuniyet sonrası ve yaşam boyu eğitimlerini destekleyecek programlar hazırlamak.

 

      2. Araştırma ve Yayın

                2.1. Hemşirelik biliminin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak için yapılan araştırma sayısını artırmak.

                2.2. Hemşirelik eğitim ve uygulamasını geliştirmeye yönelik yayın yapmak.

 

     3. Topluma Hizmet

                3.1. Toplum sağlığının geliştirilmesini desteklemek için, eğitim-öğretim programımızdaki ders/uygulamalar aracılığı ile farklı kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini arttırmak.