• Türkçe
  • English

Hemşirelik Bölümü Hakkında

Prof.Dr.Hediye Arslan Özkan

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölüm Başkanı    

 

Hemşirelik Bölümüne Hoşgeldiniz

Bilim ve teknolojinin ışığında, evrensel standartlarda bir eğitimle, hemşirelik ve sağlık bakımı tasarımcısı olacak  liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Hemşireliğin temel uğraş alanı insan, aile ve toplumdur. İnsan çok karmaşık bir yapıya sahiptir, sağlık ve hastalık durumları da karmaşıktır, bu nedenle insanı  anatomik, fizyolojik, psikolojik, sosyal ve entellektüel tüm boyutları ile tanıması, anlaması, iyi bir gözlemci olması ve bilimsel verileri (kanıtları) kullanabilmesi için araştırma yapabilme ve sonuçlarını uygulamalarında kullanabilme becerilerini kazandırıyoruz. Eğitim ve yönetim konularında güçlü hemşireler olarak yetişmelerini, yaşamboyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirme ve davranışa dönüştürmelerini destekliyoruz.

Derslerimizin içeriğinde, ilk yıldan başlayarak mesleğini ve çalışma alanlarını kendi gözünden de tanımasını sağlayacak gezi, gözlem ve röportajlar yapmalarını, bilimsel etkinliklerde aktif rol almalarını, araştırma ve bioistatistik dersleriyle birlikte her öğrenci için birebir danışmanlıkla bitirme tezi yaptırarak araştırma deneyimi kazanmalarını sağlıyoruz. Son sınıfta intörnlük çalışmaları ile iş yaşamına uyum ve çalışma ortamına hakim olma deneyimlerini güçlendiriyoruz. Bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimleri için  öğrenci kulüp faaliyetlerine ve her gün farklı alanlarda düzenlenen aktivitelere katılımlarını destekliyoruz.

Üniversitemizin hastanelerinde klinik uygulama ve mezuniyet sonrası çalışma olanakları bulunmaktadır.

Hemşirelik alanlarında oldukça deneyimli güçlü bir akademik kadroya sahip olan bölümümüzde, yükseklisans olarak devam eden lisansüstü programlarımıza bu yıl doktora programız da eklenecektir.

İnsanın var olduğu her ortamda yaşamın sağlıklı sürdürülebilmesi için hemşirelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle çalışma alanları oldukça geniştir, ayrıca çeşitli branşlarda akademik kariyer olanakları bulunmaktadır.

Hümanist ve pozitif bir kişilik yapısına sahip olan, zorluklardan yılmayarak başetme çabası gösteren, yaşamboyu öğrenme ve gelişmekten zevk alan tüm gençlerimizi okulumuza ve mesleğimize bekliyoruz...

 

Hemşirelik Bölümü Nedir?

Bir bilim ve sanat dalı olarak kabul edilen hemşirelik mesleğinin, tek uğraş alanı insandır. Cinsiyet, ırk, din, dil gözetmeyerek iyi bir hemşire olabilmek için öncelikle insanı bir bütün olarak ele almak gerekir. Bireylerin yanı sıra aile ve toplum sağlık gereksinimlerini karşılamada etkin bir rolü olan hemşirelerin; insanı anatomik, fizyolojik, psikolojik, sosyal ve entelektüel olarak tanıması ve anlaması gerekmektedir. Hemşireliğin çağlar boyu gözlenen bir diğer önemli niteliği ise insanlığa karşılıksız yardımı, amaç edinmiş olmasıdır.

Amerikan Hemşireler Birliği (ANA), hemşireliği en geniş kapsamı ile “Hemşirelik yardım sunan bir meslek olup bu hizmetleriyle insanların sağlık ve esenliğine katkıda bulunur. Hemşireliğin, hizmet alan bireyler için yaşamsal bir önemi vardır: hemşirelik hizmetleri, hastanın kendisi, ailesi veya toplumun başka bir üyesi tarafından karşılanamayan hizmetlerdir” olarak tanımlamıştır.

Yıllar öncesinde hemşirelik sadece kadınların yapabileceği bir meslek olarak düşünülürken 2007 yılında çıkan “Hemşirelik Yasası” ile erkek öğrenciler de bu özverili mesleğe dahil olmuş ve başarılı bireyler haline gelmişlerdir.

Sağlık alanında hemşire, en çok ihtiyaç duyulan meslek mensubudur. Bu sebeple de hemşire olarak mezun olan öğrenciler hızlı bir şekilde iş bulabilmektedir. Hemşireler; üniversite, devlet ve özel hastanelerde çalışma alanına sahip olduğu gibi aynı zamanda akademik kariyeri de tercih edebilirler.

Hemşirelik Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel

Kontenjan

Yerleşen

En Düşük

Puan

En Yüksek

Puan

SAY-Burslu

 

SAY-%25 Burslu

 

SAY-%50 Burslu

7

 

23

 

 

46

7

 

15

 

 

44

329,61245

 

246,15713

 

 

254,53536

 

Hemşirelik Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünün 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılında geçerli olan ücretlerini bu sayfada görebilirsiniz.

Hemşirelik Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi, aday öğrencilere farklı kategorilerde burs imkânı tanımaktadır. Hemşirelik bölümü sıralama aşamasında tercihlerinizi bu yönde değerlendirmek ve bölüme sağlanan burs olanaklarını detaylı incelemek için tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi'nde Hemşirelik Okumak

Evrensel standartlarda hemşireler yetiştirmeyi amaçlayan Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik bölümü, bilim ve teknolojinin ışığında ilerlemektedir. Sunulan bilimsel verileri kullanarak araştırma yapılabilmesi ve uygulama beceresinin kazandırılmasının sağlandığı Hemşirelik bölümünde, ekip çalışması bilinci de desteklenmektedir.

Yeditepe Üniversitesi; insan gereksinimleri tanıyan, empati yapabilen, kendine güvenen, özverili, aktif, kanıta dayalı çalışan, bağımsız karar verebilen, meslekî ilkelere bağlı, sorgulayıcı, girişimci, hasta haklarına saygılı ve yaşam boyu öğrenme arzusu olan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Hemşirelik, ekip çalışması gerektiren de bir bölümdür. Bütüncül bir yaklaşım ile hastaların tedavi ve bakımının uzman akademik kadro tarafından öğretildiği Hemşirelik bölümünde aynı zamanda tercih edilen hemşireler yetiştirme amacı da bulunmaktadır.

Mesleği daha yakından tanımak adına bilimsel etkinliklerde aktif rol alma, bitirme tezi ve staj ile öğrenciler deneyimlerine her geçen gün bir yenisini daha eklemektedir. Yeditepe Üniversitesi’nde aynı zamanda meslekî olarak değil sosyal ve kültürel olarak da gelişmelerini sağlamak amacıyla birçok kulüp faaliyetleri ve aktiviteleri de yer almaktadır.

Hümanist ve pozitif bir kişilik yapısına sahip olan, zorluklardan yılmayarak baş etme çabası gösteren, yaşam boyu öğrenme ve gelişmekten zevk alan tüm öğrencilerin başarı ile okuyabileceği bu bölümde klinik uygulama avantajı da bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi bünyesinde ileri teknoloji ile donatılmış hastane ve kliniklerde eğitimin desteklenmesi, öğrencilerin iş hayatını yakından görmesini de sağlamaktadır.

Hemşirelik bölümünde verilen dersler arasında bu mesleği öğrenme adına gerekli tüm bilgiler aktarılmaktadır. Hemşireliğin temel ilkesini öğrenen ve bu doğrultuda eğitimine devam eden öğrenciler, sağlık alanındaki diğer dersler ile altyapılarını da sağlamlaştırmaktadır. Haftada 1 gün klinik staj yaparak derste öğrendiklerini de pekiştirme imkânı bulan hemşirelik bölümü öğrencileri, ihtiyaç duyacakları beceriyi de böylelikle kazanmış olurlar. Hemşireliğin temel derslerinin yanı sıra sağlık psikolojisi, toplumsal duyarlılık, kritik düşünme, makale değerlendirme, uygarlık tarihi, Türk Dili, araştırma gibi derslerle de kendilerini geliştirmektedirler.
Aynı üniversite içerisinde çift ana dal ve yan dal eğitimleri ise Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine sunulan bir başka avantajdır. Diğer bölümler ile iç içe bir eğitim hayatı sürdüren öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında iş bulması da oldukça kolaylaşmaktadır.

Farklı ülkelerdeki üniversiteler ile iş birliği içerisinde bulunan okulumuz öğrenci değişim programları ile eğitimini uluslararası boyuta taşımak isteyen öğrenciler için ayrıca bir fırsat olmaktadır.

Hemşirelik Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Nüfusun artış göstermesi, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlere de bağlı olarak sağlık sektörünü daha da önemli hale getirmiştir. Böylece de insanın var olduğu her ortamda sağlığın aranması ile hemşirelere olan ihtiyaç her geçen gün artış göstermektedir.

Hemşireler, doktorun planladığı tedaviyi uygulamanın yanı sıra hasta ve doktor arasında da çoğu zaman köprü görevi görmektedir. Hastaların sağlığını korumak, tedavide hastaya ve topluma bilgi vermek ve onların bakımı sağlamak hemşirelik görevleri arasında bulunmaktadır. Hastaların; kan basıncı, şeker, tansiyon ölçümü, serum ve ilaç tedavisi gibi ihtiyaçlarını da karşılayan hemşireler aynı zamanda operasyon öncesi hastayı hazırlar ve gerekli kontrolleri gerçekleştirir.

Tüm bireylere ırk, dil, din, yaş, cinsiyet vb. ayrımlar yapmadan eşit şekilde davranan hemşireler hastaların mahremiyetini de korurlar. Dürüstlüğün ve güvenirliğin önemli olduğu hemşirelikte mesleğin saygınlığını da korumak yer alan görevler arasındadır.

Çalışma alanı oldukça geniş olan hemşireler; kamu ve özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık danışmanlık merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerinde, iş yeri sağlık birimlerinde, sağlık ocaklarında, dispanserlerde, evde bakım merkezlerinde, acil sağlık hizmetleri istasyonlarında, polikliniklerin ve yoğun bakımların farklı bölümlerinde ve diğer sağlık hizmeti veren tüm kurumlarda çalışabilirler.

Poliklinik ve yoğun bakımlarda birden fazla birim yer almaktadır. Kardiyoloji, genel cerrahi, diş, iç hastalıkları, kadın hastalıkları, üroloji, KBB, onkoloji ve nöroloji bunlardan sadece birkaçıdır. Hemşireler aldıkları eğitimlerde yöneldikleri branşlara ve ilgi alanlarına göre de bu birimlerde uzmanlıklarını gerçekleştirebilirler.

Misyon Vizyon ve Tarihçe

Misyon

Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişimini destekleyen, evrensel değerler ve toplumun gereksinimleri kapsamında sağlığın geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonu için bakım, eğitim, yönetim ve araştırma üretimini teşvik eden, mesleki liderlerin yetişmesini destekleyen ulusal ve uluslararası eğitim vermektir.

Vizyon

Bilim ve teknolojinin ışığında mesleki gelişime öncülük etmek üzere evrensel standartlarda hemşirelik eğitimini sürdürerek, hemşirelik ve sağlık bakımı alanlarında liderler yetiştirmektir.

Tarihçe

 

Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2008 yılında eğitime başlamış ve 2013 yılından itibaren mezun vermektedir. Bölümün kurulmuş olduğu tarihten itibaren bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak üzere, mesleki bilgi ve beceriye sahip,  ekip ile uyum sağlama ve çalışabilme özellikleri kazanmış, analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yeniliklere açık, girişimci ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş nitelikli hemşireler yetiştirmektedir.

Hemşirelik Bölümü eğitim programının geliştirilmesinde öğrencilere kazandırılması gereken bilgi ve beceriler; Türkiye Yükseköğretim Kurulu Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim programı (HUÇEP), 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu, 27515 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliği,     27910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Yönetmelik”, 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” temel alınmıştır. Bunların yanında toplum ihtiyaçları, öğrenci gereksinimleri ve kurumun kaynakları göz önüne alınarak, eğitim programında öğrencilerin kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler, ders bazında açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Hemşirelikte lisansüstü programlarına 2013-2014 tarihinde öğrenci alınmıştır. Lisansüstü eğitiminde; Hemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, İç Hastalıkları Hastalıklar Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Eğitim, Hemşirelikte Liderlik ve Yönetim alan seçmeli dersleri ile eğitim verilmektedir.

Öğrenci Değişim Programları

Hemşirelik bölümünde İngilizce eğitim gören hemşire adayları Yeditepe Üniversitesi’nin öğrenci değişim programlarına katılarak uluslararası alanda bilgi alışverişi yapabilirler. Farklı kültürleri görmek ve tanımak adına da öğrencilerin hayatına büyük katkı sağlayan program hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

ÇİFT ANADAL ANLAŞMAMIZ OLAN BÖLÜMLER
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Psikoloji
Sosyoloji
Tiyatro

YANDAL ANLAŞMAMIZ OLAN BÖLÜMLER
Beslenme ve Diyetetik
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Genetik ve Biyomühendislik
İşletme
Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Tiyatro
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uluslararası Finans
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Yönetim Bilişim Sistemleri

Çift Anadal ve Yan Dal Progamlarımıza başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.