• Türkçe
  • English

Prof.Dr.Hediye Arslan Özkan

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölüm Başkanı    

Hemşirelik Bölümüne Hoşgeldiniz

Bilim ve teknolojinin ışığında, evrensel standartlarda bir eğitimle, hemşirelik ve sağlık bakımı tasarımcısı olacak  liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Hemşireliğin temel uğraş alanı insan, aile ve toplumdur. İnsan çok karmaşık bir yapıya sahiptir, sağlık ve hastalık durumları da karmaşıktır, bu nedenle insanı  anatomik, fizyolojik, psikolojik, sosyal ve entellektüel tüm boyutları ile tanıması, anlaması, iyi bir gözlemci olması ve bilimsel verileri (kanıtları) kullanabilmesi için araştırma yapabilme ve sonuçlarını uygulamalarında kullanabilme becerilerini kazandırıyoruz. Eğitim ve yönetim konularında güçlü hemşireler olarak yetişmelerini, yaşamboyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirme ve davranışa dönüştürmelerini destekliyoruz.

Derslerimizin içeriğinde, ilk yıldan başlayarak mesleğini ve çalışma alanlarını kendi gözünden de tanımasını sağlayacak gezi, gözlem ve röportajlar yapmalarını, bilimsel etkinliklerde aktif rol almalarını, araştırma ve bioistatistik dersleriyle birlikte her öğrenci için birebir danışmanlıkla bitirme tezi yaptırarak araştırma deneyimi kazanmalarını sağlıyoruz. Son sınıfta intörnlük çalışmaları ile iş yaşamına uyum ve çalışma ortamına hakim olma deneyimlerini güçlendiriyoruz. Bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimleri için  öğrenci kulüp faaliyetlerine ve her gün farklı alanlarda düzenlenen aktivitelere katılımlarını destekliyoruz.

Üniversitemizin hastanelerinde klinik uygulama ve mezuniyet sonrası çalışma olanakları bulunmaktadır.

Hemşirelik alanlarında oldukça deneyimli güçlü bir akademik kadroya sahip olan bölümümüzde, yükseklisans olarak devam eden lisansüstü programlarımıza bu yıl doktora programız da eklenecektir.

İnsanın var olduğu her ortamda yaşamın sağlıklı sürdürülebilmesi için hemşirelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle çalışma alanları oldukça geniştir, ayrıca çeşitli branşlarda akademik kariyer olanakları bulunmaktadır.

Hümanist ve pozitif bir kişilik yapısına sahip olan, zorluklardan yılmayarak başetme çabası gösteren, yaşamboyu öğrenme ve gelişmekten zevk alan tüm gençlerimizi okulumuza ve mesleğimize bekliyoruz...