• Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
FHS103 Sağlık Psikolojisi ve Kişilerarası İlişkiler Zorunlu
FHS121 Anatomi I Zorunlu
FHS131 Fizyoloji I Zorunlu
HUM103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
NHS101 Hemşireliğe Giriş Zorunlu
NUT109 Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları I Zorunlu
Free Serbest Seçmeli Ders 1 Serbest Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
FHS104 Mikrobiyoloji Zorunlu
FHS122 Anatomi II Zorunlu
FHS132 Fizyoloji II Zorunlu
NHS102 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar I Zorunlu
Free Serbest Seçmeli Ders 2 Serbest Seçmeli
Free Alan Seçmeli Ders 1 Alan Seçmeli
Free Area Elective 1 Alan Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
FHS202 Farmakolojinin İlkeleri Zorunlu
NHS201 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II Zorunlu
NHS206 Biyokimya Zorunlu
NHS208 Hemşirelikte Eğitim Zorunlu
TKL201 Türk Dili 1 Zorunlu
Free Serbest Seçmeli Ders 3 Serbest Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
FHS102 Genel Patoloji Zorunlu
NHS202 İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu
NHS204 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu
TKL202 Türk Dili 2 Zorunlu
Free Serbest Seçmeli Ders 4 Serbest Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
FHS301 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu
HTR301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
NHS301 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu
NHS303 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu
Free Alan Seçmeli Ders 2 Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
FHS312 Biyoistatistik Zorunlu
HTR302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
NHS302 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu
NHS306 Hemşirelikte Etik Zorunlu
Free Alan Seçmeli Ders 3 Alan Seçmeli
Free Alan Seçmeli Ders 4 Alan Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
NHS401 Halk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu
NHS403 Hemşirelikte Liderlik ve Yönetim Zorunlu
NHS405 Yaz Stajı Zorunlu
NHS409 Bitirme Tezi Planlama Zorunlu
Free Serbest Seçmeli Ders 5 Serbest Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
NHS402 Klinik Çalışma Zorunlu
NHS410 Bitirme Tezi Yürütme Zorunlu
Free Serbest Seçmeli Ders 6 Serbest Seçmeli
Free Alan Seçmeli Ders 5 Alan Seçmeli
Ders Yılı: Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
NHS 364 Hemşirelik Bilişimi Serbest Seçmeli
NHS351 Sağlık Turizmi ve Hemşirelik Serbest Seçmeli
NHS356 Adli Hemşirelik Serbest Seçmeli
NHS359 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Serbest Seçmeli
NHS360 Ameliyathane Hemşireliği Serbest Seçmeli
NHS361 Onkoloji Hemşireliği Serbest Seçmeli
NHS307 Yoğun Bakım Hemşireliği Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
NHS 363 Hasta Bakımında İletişim Serbest Seçmeli
NHS304 İlk Yardım Serbest Seçmeli
NHS352 İş Sağlığı Hemşireliği Serbest Seçmeli
NHS353 Cinsel Sağlık Serbest Seçmeli
NHS354 Evde Bakım Hemşireliği Serbest Seçmeli
NHS355 Sağlığın Geliştirilmesi Serbest Seçmeli
NHS358 Sağlık Politikaları Serbest Seçmeli
NHS362 Hemşirelikte İnovasyon Serbest Seçmeli
FHS404 Sağlık Bilimlerinde Makale İnceleme Alan Seçmeli
NHS104 Toplumsal Duyarlılık Alan Seçmeli
NHS305 Geriatri Hemşireliği Alan Seçmeli
NHS310 Acil Bakım Hemşireliği Alan Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
FHS212 Kritik Düşünme Becerileri Serbest Seçmeli