• Türkçe
  • English

Temel İlkemiz

Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Rönesans’ına dayanan topluma hizmet inancı ile yürütülen çağdaş bilim ve Hemşirelik eğitiminin sürekliliği ve gelişimi temel ilkemizdir.

 

Değerlerimiz

  • Akademik ve kurumsal sorumluluklarımızı tüm paydaşlarımızın ihtiyaçları ile tutarlı olarak, güvenilir, etkin ve dürüst bir biçimde yerine getirmek.
  • Akademik ortamın gerekliliği olan düşünce, ifade ve vicdan özgürlüğünü gözetmek.
  • Evrensel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde, fakültemizin tüm etkinlik, iletişim ve ilişkilerinde kurumsal ve çağdaş biçimde davranmak.
  • Fakültemizin tüm etkinlik, iletişim ve ilişkilerinde, eşit ve adil davranmak.
  • Fakültemizin tüm etkinlik ve ilişkilerinde, açık iletişimi sağlamak ve şeffaf olmak.
  • Fakültemizin tüm etkinlik, iletişim ve ilişkilerinde, güvenliği sağlamak, sağlığı korumak, maddi ve manevi varlıklara zarar vermemeye özen göstermek.
  • Fakültemizin tüm etkinlik, iletişim ve ilişkilerinde, sürekli iyileşme ve gelişme sağlamak.

Bu değerler Bölümümüzün tüm akademik ve idari elemanlarını ve öğrencilerini kapsamaktadır.