• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
8
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
8
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ders, sağlık bakım sisteminde hemşireliğin ve hemşirenin rol, yetki ve sorumluluklarının yeri ve önemini öğretmeyi; temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireylerin bakım gereksinimlerini karşılamak için gerekli kavramlar, ilkeler, teknikler ve yöntemlerle ilgili bilgi, tutum ve beceri kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Ders, sıvı gereksinimi ve intravenöz tedavi, solunum gereksinimi, beslenme gereksinimi, boşaltım gereksinimi (barsak ve üriner boşaltım), sıcak-soğuk uygulamalar, ameliyat öncesi ve sonrası hemşirelik bakımı ve yaşamın son döneminde bakım konularını içerir.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha açlışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Hemşirelik bakımının dayandığı kavramları, ilkeleri, güncel teknik ve yöntemleri açıklar.

1,2,3,4,5,6,7,9,10

1,2,3,4,5,10,11,24,28

1,2,3,6

Sağlık sistemi ve sağlık ekibi içinde hemşirenin görev, yetki ve sorumluluklarının önemini açıklar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,10,11,24,28

1,2,3,6

Temel insan gereksinimlerini ve bunlara yönelik hemşirelik bakım gereksinimlerini tanımlar.

1,2,3,4,5,6,7,9,10

1,2,3,4,5,10,11,24,28

1,2,3,6

Temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireyin bakım gereksinimlerinin karşılanmasında hemşirelik sürecini kullanır.

1,2,4,7,9,10

1,2,3,4,5,10,11,24,28

1,2,3,6

Klinik ortamda temel insan ihtiyaçlarını karşılamak için hemşirelik becerilerini uygular.

1,2,4,7,9,10

1,2,3,4,5,10,11,24,28

1,2,3,6

Hemşirelik becerilerini gerçekleştirirken etik ilkelere, bireyin hak ve değerlerine önem verir

1,2,4,9,10

1,2,3,4,5,10,11,24,28

1,2,3,6

Hemşirelik becerilerini gerçekleştirirken birey, ailesi ve diğer disiplinlerle iş birliğine önem verir.

1,2,3,4,7,9,10

1,2,3,4,5,10,11,24,28

1,2,3,6

 

Dersin Akışı

 DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanıtımı

Klinik oryantasyon eğitimi

Sıvı gereksinimi ve intravenöz tedavi

İlgili literatür

2

İntravenöz infüzyon

Kan transfüzyonu

İlgili literatür

3

Solunum gereksinimi

İlgili literatür

4

Beslenme gereksinimi

İlgili literatür

5

Boşaltım gereksinimi

Bağırsak boşaltımı

İlgili literatür

6

Boşaltım gereksinimi

Bağırsak boşaltımı

İlgili literatür

7

Ara sınav

 

8

Ara sınav değerlendirmesi

Boşaltım gereksinimi

Üriner boşaltım

İlgili literatür

9

Boşaltım gereksinimi

Üriner boşaltım

İlgili literatür

10

Sıcak ve soğuk ısı uygulamaları

İlgili literatür

11

Ameliyat öncesi ve sonrası hemşirelik bakımı

İlgili literatür

12

Deri ve yara bakımı

İlgili literatür

13

Uyku ve dinlenme gereksinimleri

İlgili literatür

14

Yaşamın son döneminde hemşirelik bakımı

Ders değerlendirme

İlgili literatür

15

Final sınavı

Final sınavı değerlendirmesi

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Karagözoğlu Ş., Demiray A., Doğan P. (2022). Temel Hemşirelik Uygulama İçin Esaslar. Doğan.Nobel Kitabevi.Ankara.
  2. Weber JN, Kelley JH (2018). Health Assessment in Nursing. Sixth Edition. Wolters Kluwer Health.New York.
  3. Hogan M (2018). Nursing Fundamentals Reviews and Rationals. Pearsn Education Inc. USA
  4. Hadaway L (2018). Infusion Therapy. Wolters Kluwer. Health. New York.
  5. Potter AP, Perry AG, Stockert PA, Hall AM, Ostendorf WR (2017). Fundamentals of Nursing.  9th ed. St Louis, Missouri: Elseiver.
  6. Amar AF, Sekula LK (2016). A Practical Guide to Forensic NursingSigma Teta Tau International.  Indianapolis USA.
  7. Atabek Aşti T, Karadağ A (2012). Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilim ve Sanatı. Ed. Atabek Aşti T, Karadağ A., Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.

Diğer Kaynaklar

DATABASE - CLINICAL KEY STUDENT FOUNDATION

DATABASE - NURSING REFERENCE CENTER

DATABASE - ELSEVIER CLINICAL SKILLS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

-

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı, Klinik uygulama değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

30

Klinik uygulama değerlendirme

1

30

Final sınavı

1

40

Toplam

3

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

X

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

X

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

X

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

 

X

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

X

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Klinik uygulama

15

8

120

Ara sınav

1

2

2

Klinik uygulama değerlendirme

1

4

4

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

248

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

9,92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

10

 
2