• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
6
Kredi: 
7
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, hemşirelik felsefesi doğrultusunda hemşirelik mesleği ve hemşirenin rol, yetki ve sorumlulukları ile ilgili bilgi ve tutum geliştirmeyi; temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireylerin bakım gereksinimlerini karşılamak için gerekli kavram, ilke, teknik ve yöntemlerle ilgili bilgi, tutum ve beceri kazandırmayı da amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, meslek olarak hemşirelik, sağlık bakım sistemi ve hemşirelik, hemşirelikte etik ve değerler, hemşirelik uygulamasının teorik temelleri, hemşirelik süreci, bireyin hastaneye kabulü ve taburcu edilmesi, hasta güvenliği, enfeksiyon kontrolü, yaşam sürecinde temel insan gereksinimleri (hareket ve hijyen gereksinimi), yaşamsal bulgular ve ilaç uygulamalarını içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev öde
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha açlışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme 9. Öğre

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Hemşirelik mesleğinin gelişimini ve günümüzdeki konumunu açıklar.

1,3,8,9,10

1,2,3,4,5,11,12,

14,24,28

1,2,3,7

Hemşireliği ve hemşirelik bakımı ile ilgili temel kavramları, güncel yöntemleri, ilkeleri ve kuralları tanımlar.

1,2,3,4,7,9,10

1,2,3,4,5,11,12,

14,24,28

1,2,3,7

Yasal ve etik düzenlemelere göre hemşirenin görev, yetki ve sorumluluklarını açıklar.

1,2,3,4,7,8,9,10

1,2,3,4,5,11,12,

14,24,28

1,2,3,7

Temel insan gereksinimlerini ve bunlara yönelik hemşirelik bakım gereksinimlerini tanımlar.

1,2,4,7,9,10

1,2,3,4,5,11,12,

14,24,28

1,2,3,7

Temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireyin bakım gereksinimlerinin karşılanmasında hemşirelik sürecini kullanmayı açıklar.

1,2,4,9,10

1,2,3,4,5,11,12,

14,24,28

1,2,3,7

Temel insan gereksinimlerini karşılamaya yönelik hemşirelik becerilerini laboratuvar ortamında gerçekleştirir.

1,2,4,9,10

1,2,3,4,5,11,12,

14,24,28

1,2,3,7

Hemşirelik becerilerini gerçekleştirirken etik ilkelere, bireylerin haklarına ve değerlerine önem verir.

1,2,4,9,10

1,2,3,4,5,11,12,

14,24,28

1,2,3,7

Hemşirelik becerilerini gerçekleştirirken birey, ailesi ve diğer disiplinlerle iş birliğini ifade eder.

1,2,3,9,10

1,2,3,4,5,11,12,

14,24,28

1,2,3,7

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse Giriş

Meslek Olarak Hemşirelik

Sağlık Bakım Sistemi ve Hemşirelik

İlgili literatür

2

Hemşirelikte Etik ve Değerler

Hemşirelik Uygulamasının Teorik Temelleri

İlgili literatür

3

Hemşirelik Süreci

İlgili literatür

4

Bireyin Hastaneye Kabulü ve Taburcu Edilmesi

Hasta Güvenliği

İlgili literatür

5

Enfeksiyon Kontrolü

İlgili literatür

6

Enfeksiyon Kontrolü

Yaşam Sürecinde Temel İnsan Gereksinimleri

Hareket Gereksinimi

İlgili literatür

7

Ara Sınav I

Hareket Gereksinimi

İlgili literatür

8

Hijyen Gereksinimi

Hareket Gereksinimi

İlgili literatür

9

Hijyen Gereksinimi

İlgili literatür

10

Hijyen Gereksinimi

Yaşam Bulguları

İlgili literatür

11

Yaşam Bulguları

İlgili literatür

12

İlaç Uygulamaları

İlgili literatür

13

Ara Sınav II

İlaç Uygulamaları

İlgili literatür

14

İlaç Uygulamaları

Ders Değerlendirmesi

İlgili literatür

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

 KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Weber JN, Kelley JH (2018). Health Assessment in Nursing. Sixth Edition. Wolters Kluwer Health.New York.
  2. Hogan M (2018). Nursing Fundamentals Reviews and Rationals. Pearsn Education Inc. USA
  3. Hadaway L (2018). Infusion Therapy. Wolters Kluwer. Health. New York.
  4. Potter AP, Perry AG, Stockert PA, Hall AM, Ostendorf WR (2017). Fundamentals of Nursing.  9th ed. St Louis, Missouri: Elseiver
  5. Amar AF, Sekula LK (2016). A Practical Guide to Forensic NursingSigma Teta Tau International.  Indianapolis USA
  6. Atabek Aşti T, Karadağ A (2012). Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilim ve Sanatı. Ed. Atabek Aşti T, Karadağ A., Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.

Diğer Kaynaklar

DATABASE - CLINICAL KEY STUDENT FOUNDATION

DATABASE - NURSING REFERENCE CENTER

DATABASE - ELSEVIER CLINICAL SKILLS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Broşür ödevi

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı, Laboratuvar sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara sınavlar I-II

2

40

Laboratuvar uygulama sınavı

1

15

Ödev

1

5

Final

1

40

Toplam

5

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

 

X

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

X

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Laboratuvar uygulaması

15

6

90

Ara sınav

2

6

12

Laboratuvar uygulama sınavı

1

4

4

Final sınavı

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

199

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8

 
1