• Türkçe
  • English

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKREDİTASYON KURULU ÜYE LİSTESİ

Görevi

İsim

 Bölüm

Toplantı Başkanı

Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen

Öğretim Üyesi

Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı

Komite Sekreteri

Arş. Gör. Emir AVŞAR

Araştırma Görevlisi

Üyeler

Prof. Dr. Şenay Uzun (Mart 2021-Mart 2022 ücretsiz izin)

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Filiz Arslan (Mart 2021-Mart 2022 ücretsiz izin)

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Işık

Öğretim Üyesi

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKÇA SÜMENGEN

Öğretim Üyesi

Uzm. Hem. Sibel AFACAN KARAMAN

Öğretim Görevlisi

Uzm. Hem. Tuğçe Atak Meriç

Laboratuvar Sorumlusu

Öğr. Gör. Selman Çelik

Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Volkan Ayaz 

Öğretim Görevlisi

Arş. Gör. Ceren Zeren

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Ayşenur Keleş

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Emir Avşar

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Begüm ARIK

Araştırma Görevlisi

Dilek Doğru Demirkurt

Fakülte Sekreteri

Öğrenci Üyeler

Lisans 3. Sınıf Öğrenci Temsilcisi

Lisans 4. Sınıf Öğrenci Temsilcisi

 

EĞİTİM ÖĞRETİM VE MÜFREDAT KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

Görevi

İsim

 Unvan

Komisyonun Sorumluluk Alanları

Toplantı Başkanı

Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Müfredat programı ve derslerin düzenlenmesi

Eğitim programı amaç ve öğrenim çıktıları

Öğrenci Uygulama Karnesi

Eğitim Programı Rehberi

Ders İzlencesi, Ders Bilgi Paketi, Ders Dosyaları Kontrol Çizelgelerinin takibi

Ders Değerlendirme Formu (Hazırlama ve surveyansı)

ÇAP-Yatay Dikey geçiş-Değişim Programları

 

Başkan Yardımcısı

Uzm. Hem. Sibel AFACAN KARAMAN

Öğretim Görevlisi

Komite Sekreteri

Arş. Gör. Ceren Zeren

Araştırma Görevlisi

Üyeler

Öğr. Gör. Selman Çelik

Öğretim Görevlisi

Arş. Gör. Ayşenur Keleş

Araştırma Görevlisi

Uzm. Hem. Tuğçe Atak Meriç

Laboratuvar Sorumlusu

Arş. Gör. Begüm ARIK

Araştırma Görevlisi

Selin Demirkan

Erdal Akıncı

Lisans Öğrencisi

 

LABORATUVAR ve KLİNİK UYGULAMA KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

Görevi

İsim

 Unvan

Komisyonun Sorumluluk Alanları

Toplantı Başkanı

Doç. Dr. Filiz Arslan (Mart 2021-Mart 2022 ücretsiz izin)

Prof. Dr. Şenay Uzun (Mart 2021-Mart 2022 ücretsiz izin)

Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKÇA SÜMENGEN

Öğretim Üyesi

Klinik, alan ve laboratuvar uygulamalarının yürütülmesi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve iş kazalarının takibi

Klinik Rehber Hemşire Eğitimi

Klinik/Alan Uygulamalarında kullanılacak formlar

Klinik/laboratuvar uygulamalarıyla ilgili iç ve dış paydaş geri bildirimleri

Başkan Yardımcısı

Uzm. Hem. Tuğçe Atak Meriç

Laboratuvar Sorumlusu

Komite Sekreteri

Arş. Gör. Ayşenur Keleş

Araştırma Görevlisi

Üyeler

Bakış Güney

 

Lisans Öğrenci

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

Görevi

İsim

 Unvan

Komisyonun Sorumluluk Alanları

Toplantı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen

Öğretim Üyesi

Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı

Eğitim programında kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin analizleri

Başkan Yardımcısı

Uzm. Hem. Sibel AFACAN KARAMAN

Öğretim Görevlisi

Komite Sekreteri

Arş. Gör. Emir Avşar

Araştırma Görevlisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKÇA SÜMENGEN

Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Volkan Ayaz 

Öğretim Görevlisi

Arş. Gör. Ceren Zeren

Araştırma Görevlisi

 

ÖĞRENCİ VE MEZUN İZLEME KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

Görevi

İsim

 Unvan

Komisyonun Sorumluluk Alanları

Toplantı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Işık

Öğretim Üyesi

Dekan Yardımcısı

Öğrenci oryantasyonu

Akran yönderliği

Öğrenci ve mezun memnuniyet değerlendirmeleri

Dış Paydaş görüşleri

Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Akça Sümengen

Öğretim Üyesi

Komite Sekreteri

Arş. Gör. Begüm ARIK

Araştırma Görevlisi

Üyeler

Öğr. Gör. Volkan Ayaz 

Öğretim Görevlisi

Arş. Gör. Ayşenur Keleş

Araştırma Görevlisi

Bakış Güney

Lisans Öğrencisi

Sümeyra Nurdan

Hemşirelik Bölümü 2017 yılı mezunu

 

İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

Görevi

İsim

 Unvan

Komisyonun Sorumluluk Alanları

Toplantı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen

Öğretim Üyesi

Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı

Eğitim Programını iyileştirme

Eğitici eğitimi planlama

Diğer komisyonların önerilerini değerlendirme ve iyileştirme planlama

 

Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Işık

Öğretim Üyesi

Dekan Yardımcısı

Komite Sekreteri

Uzm. Hem. Sibel AFACAN KARAMAN

Öğretim Görevlisi

Üyeler

Öğr. Gör. Selman Çelik

Öğretim Görevlisi

Arş. Gör. Emir AVŞAR

Araştırma Görevlisi

Selin Demirkan

Lisans Öğrenci