• Türkçe
  • English

AKREDİTASYON KURUL VE KOMİSYONLARI

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKREDİTASYON KURULU ÜYE LİSTESİ

Görevi

İsim

 Unvan

Toplantı Başkanı

Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen

Öğretim Üyesi

Komite Sekreteri

Arş. Gör. Emir AVŞAR

Araştırma Görevlisi

Üyeler

Prof. Dr. Şenay Uzun

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Işık

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKÇA SÜMENGEN

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi İnci Kırtıl

Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Sibel AFACAN KARAMAN

Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Selman Çelik

Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Volkan Ayaz

Öğretim Görevlisi

Arş. Gör. Ceren Zeren

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Ayşenur Keleş

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Emir Avşar

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Begüm KIRIK

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Şevval Çağan

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Çağla ÜNAL

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Şerife KELLE DİKBAŞ

Araştırma Görevlisi

Dilek Doğru Demirkurt

Fakülte Sekreteri

Öğrenci Üyeler

Hemşirelik Bölümü Öğrenci Temsilcisi Aleyna Tarğıt

Lisans 4. Sınıf Öğrenci Temsilcisi Oğuzhan Önder

 

EĞİTİM ÖĞRETİM VE MÜFREDAT KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

Görevi

İsim

 Unvan

Komisyonun Sorumluluk Alanları

Toplantı Başkanı

Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Müfredat programı ve derslerin düzenlenmesi

Eğitim programı amaç ve öğrenim çıktıları

Öğrenci Uygulama Karnesi

Eğitim Programı Rehberi

Ders İzlencesi, Ders Bilgi Paketi, Ders Dosyaları Kontrol Çizelgelerinin takibi

Ders Değerlendirme Formu (Hazırlama ve surveyansı)

ÇAP-Yatay Dikey geçiş-Değişim Programları

 

Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Sibel AFACAN KARAMAN

Öğretim Görevlisi

Komite Sekreteri

Arş. Gör. Ceren Zeren

Araştırma Görevlisi

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi İnci Kırtıl

Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Selman Çelik

Öğretim Görevlisi

Arş. Gör. Ayşenur Keleş

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Begüm KIRIK

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Şerife KELLE DİKBAŞ

Laboratuvar Sorumlusu

Arş. Gör. Şevval ÇAĞAN

Araştırma Görevlisi

Öğrenci Üyeler

Lisans Öğrencisi Oğuzhan ÖNDER

Lisans Öğrencisi Eylül Yılmaz

Lisans Öğrencisi Ahmet GÜMÜŞ

 

 

LABORATUVAR ve KLİNİK UYGULAMA KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

Görevi

İsim

 Unvan

Komisyonun Sorumluluk Alanları

Toplantı Başkanı

Prof. Dr. Şenay Uzun

Öğretim Üyesi

Klinik, alan ve laboratuvar uygulamalarının yürütülmesi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve iş kazalarının takibi

Klinik Rehber Hemşire Eğitimi

Klinik/Alan Uygulamalarında kullanılacak formlar

Klinik/laboratuvar uygulamalarıyla ilgili iç ve dış paydaş geri bildirimleri

Komite Sekreteri

Arş. Gör. Ayşenur Keleş

Araştırma Görevlisi

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKÇA SÜMENGEN

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi İnci Kırtıl

Öğretim Üyesi

Arş. Gör. Ceren Zeren

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Şerife Kelle Dikbaş

Araştırma Görevlisi

Öğrenci Üyeler

Lisans Öğrencisi Gamze Gülbahar Cömez

Lisans Öğrencisi Merve Karatekin

Lisans Öğrencisi Nursu Balıkçı

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYE LİSESİ

Görevi

İsim

 Unvan

Komisyonun Sorumluluk Alanları

Toplantı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen

Öğretim Üyesi

Eğitim programında kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin analizleri

Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Sibel AFACAN KARAMAN

Öğretim Görevlisi

Komite Sekreteri

Arş. Gör. Emir Avşar

Araştırma Görevlisi

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKÇA SÜMENGEN

Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Volkan Ayaz

Öğretim Görevlisi

Arş. Gör. Ceren Zeren

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Çağla Ünal

Araştırma Görevlisi

Öğrenci Üyeler

Lisans Öğrencisi Yusuf Demirbaş

Lisans Öğrencisi Rümeysa ÇELEBİ

Lisans Öğrencisi Ebrar AYDIN

 

ÖĞRENCİ VE MEZUN İZLEME KOMİSYONU ÜYE LİSESİ

Görevi

İsim

 Unvan

Komisyonun Sorumluluk Alanları

Toplantı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Işık

Öğretim Üyesi

Öğrenci oryantasyonu

Akran yönderliği

Öğrenci ve mezun memnuniyet değerlendirmeleri

Dış Paydaş görüşleri

Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKÇA SÜMENGEN

Öğretim Üyesi

Komite Sekreteri

Arş. Gör. Begüm KIRIK

Araştırma Görevlisi

Üyeler

Öğr. Gör. Volkan Ayaz

Öğretim Görevlisi

Arş. Gör. Çağla Ünal

Araştırma Görevlisi

Öğrenci ve Mezun Üyeler

Lisans Öğrencisi Lara Temel

Mezun Bakış Güney

Mezun Sümeyra Nurdan

Mezun Özlem Karakaş

Mezun Elif Nazlı Öz

 

İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

Görevi

İsim

 Unvan

Komisyonun Sorumluluk Alanları

Toplantı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen

Öğretim Üyesi

Eğitim Programını iyileştirme

Eğitici eğitimi planlama

Diğer komisyonların önerilerini değerlendirme ve iyileştirme planlama

 

Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Işık

Öğretim Üyesi

Komite Sekreteri

Öğr. Gör. Sibel AFACAN KARAMAN

Öğretim Görevlisi

Üyeler

Öğr. Gör. Selman Çelik

Öğretim Görevlisi

Arş. Gör. Emir AVŞAR

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Şevval Çağan

Araştırma Görevlisi

Öğrenci Üyeler

Lisans Öğrencisi Selin Demirkan

Lisans Öğrencisi Begüm Baydemir

Lisans Öğrencisi Hüseyin Halil

 

Akreditasyon Komisyonlarla Bağlantılı Görev Dağılımı

Ad Soyadı

Görevli Olduğu Komisyonlar

Sorumlulukları

Öğr. Gör. Selman Çelik

Eğitim Öğretim ve Müfredat Komisyonu

İyileştirme ve Geliştirme Komisyonu

Dikey/Yatay Geçiş/ÇAP/ERASMUS

Bakım Planı Çalışma Grubu

Öğr. Gör. Volkan Ayaz

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Öğrenci ve Mezun İzleme Komisyonu

Web Sayfası ve Sosyal Medya Hesapları

Tanıtım Görevlendirme Dağıtımı

Arş. Gör. Ceren Zeren

Eğitim Öğretim ve Müfredat Komisyonu

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Lab. ve Klinik Uygulama Komisyonu

Uygulama Karnesi Oluşturma ve Takibi

Ders İzlencesi ve Bilgi Paketi Uyum Kontrol Çizelgesi

Program Bilgi Paketi

Sınav Gözetmenliği Dağılımı

Podcast sorumlusu

Bakım Planı Çalışma Grubu

Arş. Gör. Ayşenur Keleş

Eğitim Öğretim ve Müfredat Komisyonu

Lab. ve Klinik Uygulama Komisyonu

Sınav Gözetmenliği Dağılımı

Ders İzlencesi ve Bilgi Paketi Uyum Kontrol Çizelgesi

Laboratuvar ve Klinik Uygulamalar

Lisans ve Yüksek Lisans Ders Programı

Program Bilgi Paketi

Asistan Dağılımı

Bakım Planı Çalışma Grubu

Klinik Eğitim Ortamı Geri Bildirimi

Laboratuvar Geri Bildirimi Formu

Sağlık Bakım Hizmeti Memnuniyet Anketi

Arş. Gör. Emir Avşar

İyileştirme ve Geliştirme Komisyonu Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Veri Toplama Formu Oluşturma

Podcast sorumlusu

Bakım Planı Çalışma Grubu

Arş. Gör. Begüm KIRIK

Eğitim Öğretim ve Müfredat Komisyonu

Öğrenci ve Mezun İzleme Komisyonu

Web Sayfası ve Sosyal Medya Hesapları

Akademik Oryantasyon

Uyum programı

Teorik ders değerlendirme

Öğrenci memnuniyet anketi

Mezun memnuniyet anketi

Öğretim elemanı memnuniyet anketi

Bakım Planı Çalışma Grubu

Arş. Gör. Şevval Çağan

Eğitim Öğretim ve Müfredat Komisyonu

İyileştirme ve Geliştirme Komisyonu

Uygulama Karnesi Oluşturma ve Takibi

Program Değerlendirme

Bakım Planı Çalışma Grubu

Arş. Gör. Çağla Ünal

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Öğrenci ve Mezun İzlem Komisyonu

Program Değerlendirme

Bakım Planı Çalışma Grubu

Arş. Gör. Şerife Kelle Dikbaş

Eğitim Öğretim ve Müfredat Komisyonu

Lab. ve Klinik Uygulama Komisyonu

Laboratuvar ve Klinik Uygulamalar

Haftalık Ders Uzaktan Katılım Sayıları (Lisans ve Yüksek Lisans)

Bakım Planı Çalışma Grubu