• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Amaçları; 

  1. Hemşirelik Bölümü eğitim – öğretim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi

  2. Araştırma faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması

  3. Hemşirelik Bölümünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasının sağlanması