• Türkçe
 • English

Hemşirelik Eğitim Program Amaçları

 1. Bilimsel bakış açısı, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerine sahip, yeniliklere açık, sağlık bakımında ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli hemşire olarak yetişir.
 2. Hemşirelikte bakım, eğitim, yönetim ve araştırma konularında yetkinlik kazanır.
 3. Profesyonellik bilinciyle birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, tedavi ve rehabilitasyonunda sorumluluk alabilir, her düzeydeki sağlık kurumu ve insanın yaşadığı her ortamda çalışabilir. 
 4. Yaşam boyu öğrenme ilkesine uygun olarak mesleki ve kişisel gelişimini devam ettirir.

Hemşirelik Eğitim Program Çıktıları

 1. Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır. 
 2. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar. 
 3. Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır. 
 4. Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir. 
 5. En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder. 
 6. Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır. 
 7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır. 
 8. Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır. 
 9. Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.
 10. Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

Lisans Eğitim Programının Amaçları ve Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 

Eğitim Programının Amaçları (EPA)

Program Çıktıları (PÇ)

EPA 1

EPA 2

EPA 3

EPA 4 

PÇ 1

Y

Y

Y

Y

PÇ 2

Y

Y

Y

Y

PÇ 3

Y

Y

Y

Y

PÇ 4

D

Y

Y

D

PÇ 5

O

Y

O

Y

PÇ 6

Y

Y

Y

Y

PÇ 7

O

O

Y

Y

PÇ 8

Y

Y

Y

Y

PÇ 9

Y

Y

Y

Y

PÇ 10

D

Y

Y

D

*D= Düşük, O=Orta, Y=Yüksek