• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
8
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
8
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilerin Halk Sağlığı Hemşireliği alanını anlamalarına ve uzmanlaşmalarına yardımcı olmak ve toplum sağlığı alanlarında öğrencilerin hemşirelik girişimlerini ve becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Ders içeriği, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, nüfus ve sağlık, halk sağlığı kavramı ve tarihsel gelişimi, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, halk sağlığı hemşireliğinin tanımı, rol ve sorumlulukları, toplum tanıları, sağlığı etkileyen faktörler, sağlık koruma ve geliştirme, erken teşhis ve tarama, okul sağlık hizmetlerinde sağlık hemşiresinin toplumsal rolü, ev ziyaretleri, amaç ve önemi, sağlık eğitimi ve danışmanlığı, sağlıklı çocuk ve ergen izlemi, 15-49 yaş kadın ve gebe izlemi, kazalar ve önemi, yaşlı ve kronik hastalıkların izlenmesi, iş sağlığı hemşireliği, iş sağlığı ve güvenliği, bulaşıcı hastalık kontrolü ve bağışıklama konularından oluşmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Saha çalışması 5. Klinik 6. Rol oynama 7. Demonstrasyon 8. Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Halk sağlığı hemşireliğinin temel felsefesini bilir.

1,2,3,4,5,9,10

1,2,3,5,6,13,14,20,

21,23,25,33

1,2,5,6,7,13,20,

21,22,23

Halk sağlığı hemşiresinin hizmet verdiği alanların farkında olur.

1,2,3,6,9,10

1,2,3,5,6,13,14,20,

21,23,25,33

1,2,5,6,7,13,20,

21,22,23

Çevre sağlığı hizmetlerinde halk sağlığı hemşiresinin sorumluluğunu anlar.

1,2,3,5,10

1,2,3,5,6,13,14,20,

21,23,25,33

1,2,5,6,7,13,20,

21,22,23

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde halk sağlığı hemşiresinin sorumluluğunu anlar.

1,2,3,5,10

1,2,3,5,6,13,14,20,

21,23,25,33

1,2,5,6,7,13,20,

21,22,23

Okul sağlığı hizmetlerinde halk sağlığı hemşiresinin sorumluluğunu anlar.

1,2,3,5,10

1,2,3,5,6,13,14,20,

21,23,25,33

1,2,5,6,7,13,20,

21,22,23

Bulaşıcı hastalıklarda halk sağlığı hemşiresinin sorumluluğunu anlar.

1,2,3,5,10

1,2,3,5,6,13,14,20,

21,23,25,33

1,2,5,6,7,13,20,

21,22,23

Halk sağlığı hemşiresinin sağlık eğitimindeki sorumluluğunu anlar.

1,2,3,5,10

1,2,3,5,6,13,14,20,

21,23,25,33

1,2,5,6,7,13,20,

21,22,23

Doğru ve etkili sağlık eğitimi verme becerisi kazanır.

1,2,3,5,10

1,2,3,5,6,13,14,20,

21,23,25,33

1,2,5,6,7,13,20,

21,22,23

Halk sağlığı hemşireliğinin etik sorunlarının farkında olur.

1,2,3,5,10

1,2,3,5,6,13,14,20,

21,23,25,33

1,2,5,6,7,13,20,

21,22,23

Halk sağlığı hemşiresinin değişen ve gelişen rolünü takip edebilir.

1,2,3,5,10

1,2,3,5,6,13,14,20,

21,23,25,33

1,2,5,6,7,13,20,

21,22,23

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin Tanıtımı, Amaç ve Beklentilerin Paylaşılması, Klinik Uygulamaya İlişkin Bilgilerin Paylaşılması

Halk Sağlığı Kavramı ve Tarihsel Gelişimi

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu

Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tanımı, Rolleri ve Sorumlulukları

Topluluk Teşhisi

İlgili literatür

2

Sağlığı Etkileyen Faktörler, Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

İlgili literatür

3

Okul Sağlığı Hizmetlerinde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları

İlgili literatür

4

Ev Ziyaretleri, Amaç ve Önemi

İlgili literatür

5

Sağlık Eğitimi ve Danışmanlığı

İlgili literatür

6

Sağlıklı Çocuk ve Ergen Takibi

İlgili literatür

7

Ara sınav

 

8

15-49 Yaş Kadın ve Gebe Takibi

İlgili literatür

9

Yaşlı ve Kronik Hastalığı Olan Bireylerin, Kazaların Takibi ve Önemi

İlgili literatür

10

İş Sağlığı Hemşireliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İlgili literatür

11

Bulaşıcı Hastalık Kontrolü ve Bağışıklama

İlgili literatür

12

Grup Sunumları

Evde Bakım Hizmetleri

İşsizlik, Evsizlik

İlgili literatür

13

Grup Sunumları

Fiziksel Çevre

Transkültürel Hemşirelik

İlgili literatür

14

Grup Sunumları

Afetlerde Sağlık Hizmetleri

Salgın Hastalıklar ve Kontrol

İlgili literatür

15

Dersin değerlendirilmesi

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Allender , J., Rector, C., Rector, C., & Warner, K. (2021). Toplum ve halk sağlığı hemşireliği: Halkın sağlığını geliştirmek. Lippincott Williams & Wilkins.
 2. Erkin , Ö., Kalkım , A., Göl , İ. (Ed.) (2021). Halk Sağlık Hemşireliği. Çukurova Nobel Tıp Kitabevi.
 3. Stanhope, M. ve Lancaster, J. (2021). Toplum/halk sağlığı hemşireliği-E-kitapta nüfus sağlığının temelleri. Elsevier Sağlık Bilimleri.
 4. Kutan Fenercioğlu A, Turfaner Sipahioğlu N. (2020). Birinci basamakta kronik hastalık bakım modeli _ Birinci basmakta kronik hastalık takibi ve Kronik Hasta Bakımı. Türkiye Klinikleri , s.100-6.
 5. Brooks, SK, Weston, D. ve Greenberg, N. (2020). Bulaşıcı hastalık salgınlarının hamile kadınlar üzerindeki psikolojik etkisi: hızlı kanıt incelemesi.
 6. Butt, M., Mohammed, R., Butt, E., Butt, S., & Xiang, J. (2020). Pakistan'daki aşılama çabaları neden küresel aşılama ve bulaşıcı hastalık kontrolü standartlarına ulaşamadı?
 7. Stanhope, M. ve Lancaster, J. (2019). Halk sağlığı hemşireliği e-kitabı: Toplumda nüfus merkezli sağlık hizmeti. Elsevier Sağlık Bilimleri.
 8. Kolbe, LJ (2019). Hem halk sağlığını hem de eğitimi iyileştirme stratejisi olarak okul sağlığı.
 9. Maresova , P., Javanmardi , E., Barakovic , S., Barakovic Husic , J., Tomsone , S., Krejcar , O. ve Kuca , K. (2019). Kronik hastalıkların sonuçları ve yaşlılıkla ilişkili diğer sınırlamalar – bir kapsam belirleme incelemesi.
 10. Sanyaolu , A., Okorie , C., Qi, X., Locke, J. ve Rehman , S. (2019). Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukluk ve ergen obezitesi: bir halk sağlığı sorunu.
 11. Kaakinen, JR, Coehlo, DP, Steele, R. ve Robinson, M. (2018). Aile sağlığı hemşireliği: Teori, uygulama ve araştırma. FA Davis.
 12. Erci , B., Avcı , İ. A., Aylaz , R., Çevirme , A., Güngörmüş , Z., Dilek, K. , ... & Yıldız , E. (2016). Halk sağlık çizimliği. Anadolu Nobel Tıp Kitapevleri.
 13. Nies, MA ve McEwen, M. (2014). Toplum/halk sağlığı hemşireliği-E-kitap: toplumların sağlığını teşvik etmek. Elsevier Sağlık Bilimleri.
 14. Kökçü, AT (2014). Türkiye'de Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları.

Diğer Kaynaklar

VERİTABANI - ELSEVIER KLİNİK BECERİLERİ

VERİTABANI - KLİNİK ANAHTAR ÖĞRENCİ VAKFI

VERİTABANI - WILEY

VERİTABANI – MEDLINE/PUBMED

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Vaka raporları

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı, Klinik uygulama değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

15

Grup sunumu

1

10

Final sınavı

1

25

Sağlık taraması

1

10

Sağlık eğitimi

1

15

Vaka yönetimi

1

10

Kişisel özellikler

1

7,5

Rotasyon raporları

1

7,5

Toplam

8

100

Finalin Başarıya Oranı

 

25

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

75

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

X

 

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

X

 

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

X

 

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

X

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

X

 

 

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

X

 

 

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

X

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

X

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Klinik uygulama

15

8

120

Ara sınav

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

Klinik uygulama değerlendirme

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

254

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

10,16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

10

 
4