• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
8
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
8
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrenciye cerrahi girişim geçirecek hastanın perioperatif bakımına yönelik bilgi ve beceri kazandırarak, güncel rehber önerileri ve kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda cerrahi hastasının bütüncül bakımını planlaması ve uygulamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, cerrahi enfeksiyonlar ve önleme uygulamaları, yara iyileşmesi ve yanıkta hemşirelik bakımı,  hipovolemik şok, sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS) ve çoklu organ yetmezliği sendromunda (MODS) hemşirelik bakımı ile vücut sistemlerine ilişkin uygulanan tüm cerrahi girişimlerde, cerrahi hastasının ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemlere yönelik güncel ve kanıta dayalı hemşirelik bakım uygulamalarını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Cerrahi hemşireliğine ilişkin temel kavramları tanımlar ve açıklar.

1,2,3,4,5,7,9,10

1,2,3,5,11,13,17,20,24,

25,26,27

1,2,6,20,22,23

Vücudun farklı sistemlerini etkileyen ve cerrahi girişim gerektiren hastalıkların nedenlerini, risk faktörlerini, fizyopatolojisini, semptomlarını ve uygulanabilecek girişimleri kavrar ve açıklar.

1,2,3,4,5,7,9,10

1,2,3,5,11,13,17,20,24,

25,26,27

1,2,6,20,22,23

Cerrahi girişim geçiren hastanın, perioperatif hemşirelik bakımı uygulamalarını bütüncül bir yaklaşımla, güncel rehberler ve kanıta dayalı uygulama önerileri doğrultusunda planlar ve uygular.

1,2,3,4,5,7,9,10

1,2,3,5,11,13,17,20,24,

25,26,27

1,2,6,20,22,23

Cerrahi hastasının bakımında öncelikleri belirleyerek, cerrahi girişime ilişkin oluşabilecek komplikasyonları ve etkileyen faktörleri tanımlar ve analiz eder.

1,2,3,4,5,7,9,10

1,2,3,5,11,13,17,20,24,

25,26,27

1,2,6,20,22,23

Cerrahi hastasını bakımın merkezine alarak, uygulanan cerrahi girişime özgü hasta ve ailesinin eğitimini planlar ve etkili iletişim becerilerini kullanarak uygular.

1,2,3,4,5,7,9,10

1,2,3,5,11,13,17,20,24,

25,26,27

1,2,6,20,22,23

Cerrahi hastalıkları hemşireliği uygulamalarını meslek ilkeleri ve etik standartlara uyum sağlayarak gerçekleştirir.

1,2,3,4,5,7,9,10

1,2,3,5,11,13,17,20,24,

25,26,27

1,2,6,20,22,23

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse Giriş ve Dersin Tanıtımı

Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliği

Cerrahi Asepsi, Enfeksiyonlar ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

2

Yara İyileşmesi ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

3

Yanık ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

4

Hipovolemik Şok ve Hemşirelik Bakımı

SIRS-MODS ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

5

Ameliyat Öncesi Dönemde Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

6

Ameliyat Sırası Dönemde Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

7

Ameliyat Sonrası Dönemde Hemşirelik Bakımı

Günübirlik Cerrahi Uygulamaları ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

8

Ara Sınav

 

9

Sindirim Sistemi Cerrahisi

Hepatopankreatobilier Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

Bariatrik Cerrahi ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

10

Solunum Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

Üriner Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

11

Kalp Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

Damar Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

12

Sinir Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

Kas-İskelet Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

13

Meme Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

Endokrin Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

14

Cerrahi Hastasında Ağrı Yönetimi

Cerrahi Hastasında Beslenme Yönetimi

Dersin Genel Değerlendirmesi

İlgili literatür

15

Final Sınavı

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Donaldson L, Ricciardi W, Sheridan S, Tartaglia R. Safety and Clinical Risk Management. E-book. Springer, 2021.
 2. Perrin OK, Macleod EC. Understanding the Essentials of Critical Care Nursing. 3rd Edition. Pearson Education, 2018.
 3. Fukushima R, Kaibori M. Enhanced Recovery After Surgery. E-book. Springer, 2018.
 4. Farrell M. Smeltzer & Bare’s Textbook of Medical Surgical Nursing. 4th Edition. Wolters Kluwer Health Lippincott Williams % Wilkins, 2017.
 5. Phillips M. Berry & Kohn’s Operating Room Technique. 13th Edition. Elsevier, 2017.
 6. Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. Cerrahi Hemşireliği I-II. 2. Basım. Nobel Tıp Kitabevi, 2017.
 7. Smith A, Kisiel M, Radford M. Oxford Handbook of Surgical Nursing. 1st Edition. Oxford University Press, 2016.
 8. Williams SL, Hopper DP. Understanding Medical Surgical Nursing. 5th Edition. FA Davis Company, 2015.
 9. Can G. Onkoloji Hemşireliği. Birinci Basım. Nobel Tıp Kitabevi, 2014.
 10. Lewis LS, Dirksen RS, Heitkemper MM, Bucher L, Harding MM. Medical Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems. 9th Edition. Mosby Elsevier Inc, 2014.

Diğer Kaynaklar

DATABASE - CLINICAL KEY STUDENT FOUNDATION

DATABASE - NURSING REFERENCE CENTER

DATABASE - ELSEVIER CLINICAL SKILLS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YUlearn

Ödevler

Bakım planı, hasta eğitim planı

Sınavlar

Ara sınav, Klinik uygulama değerlendirme, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

30

Klinik uygulama raporları

2

30

Final sınavı

1

40

Toplam

4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

X

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

X

 

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

X

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Klinik uygulama

15

8

120

Ara sınav

1

2

2

Klinik uygulama değerlendirme

2

5

10

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

254

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

10,16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

10

 
2