• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS355
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde izlenmesi gereken basamaklar hakkında öğrencinin uygulamalarda görev alabilecek düzeyde yeterli donanıma sahip olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Dersin içeriği ise; sağlık ve hastalıkta temel kavramlar, sağlığın psikososyal yönü, sağlığı geliştirici davranışlar, sağlığın geliştirilmesinde kullanılan modeller, sağlığı geliştirme stratejileri, sağlığın geliştirilmesi ve hemşirelik süreci, yaşam dönemlerine özgü sağlığı geliştiren uygulamalardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım Yöntemi, 2.Soru Cevap, 3.Tartışma, 21.Sunum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
2. Final 7. Ödev/rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Global sağlık problemlerini tanımlayabilir 1,7,8,9,10 1,2,3,21 2,7
Sağlığı geliştirme kavramlarını açıklayabilir 1,4, 1,2,3,21 2,7
Toplumdaki riskli grupları tanımlayabilir 3,4,5,7,9,10 1,2,3,21 2,7
Özel gruplar için sağlığı geliştirme programları hazırlayabilir 2,4,5,6,8,9 1,2,3,21 2,7

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlığın değerlendirilmesi ve sağlık öyküsü İlgili literatür
2 Gordon’un fonksiyonel sağlık örüntülerine göre sağlığın değerlendirilmesi, baştan ayağa fiziksel muayene İlgili literatür
3 Gordon’un fonksiyonel sağlık örüntülerine göre sağlığın değerlendirilmesi, baştan ayağa fiziksel muayene -devam İlgili literatür
4 Sık kullanılan sağlığın geliştirilmesi modelleri İlgili literatür
5 Sağlık okuryazarlığı ve sağlığın geliştirilmesinde medyanın yeri İlgili literatür
6 Sağlığın geliştirilmesinde destekleyici çevrenin önemi İlgili literatür
7 Sağlığın geliştirilmesinde destekleyici çevrenin önemi İlgili literatür
8 Sağlığın korunması ve fiziksel aktivite - yoga İlgili literatür
9 Sağlıkta tütün ve tütün ürünlerinin yeri İlgili literatür
10 Sağlığın geliştirilmesine bireysel ve çevresel holistik yaklaşım İlgili literatür
11 Sağlığın geliştirilmesinde akılcı ilaç kullanımı İlgili literatür
12 Kişilerarası ilişkiler ve sağlık İlgili literatür
13 Beslenme ve sağlığın geliştirilmesi İlgili literatür
14 Sağlık programı geliştirilmesi ve genel ders değerlendirmesi İlgili literatür
15 Final sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. Edelman CL,Kudzma EC, Mandle CL. Health Promotion Throughout the Life Span, Elsevier-Mosby, 8th ed., 2014.
  2. World Health Organisation Primary Health Topics https://www.who.int/health-topics/
  3. Ayaz Alkaya S. Sağlığın Geliştirilmesi, Hedef Yayın, Ankara, 2017
  4. Erci B, Kılıç D., Adıbelli D. Yaşam Boyu Sağlığı Geliştirme, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, 2018.
  5. Eti Aslan F. Sağlığın Değerlendirilmesi ve Klinik Kara Verme, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2017.
  6. Enç N, Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayene, Nobel Tıp Kitabeleri, 2015
  7. By Mendiratta, Vicki; Lentz, Gretchen M.. In Comprehensive Gynecology Edition: Eighth Edition. 2022: 127-139 DOI: 10.1016/B978-0-323-65399-2.00016-4, Veritabanı: ScienceDirect
  8. Basel, Switzerland: Socio-Environmental Vulnerability Assessment for Sustainable Management MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020.
Diğer Kaynaklar Database - World Health Organization

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Yeditepe Üniversitesi YULearn, Google Classroom
Ödevler Sağlığı geliştirme fizik muayene uygulaması
Sınavlar Final sınavı, Ödev değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Final sınavı 1 60
Ödev değerlendirme ve grup tartışmaları 1 40
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.     X      
2 Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.     X      
3 Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.   X        
4 Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.       X    
5 En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.     X      
6 Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.         X  
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.     X      
8 Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.   X        
9 Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.       X    
10 Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödev değerlendirme 1 20 20
Final sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,52
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler