• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
8
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
8
AKTS: 
11
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrenciye, tüm dünyada görülebilen yaygın ruhsal hastalıkların (şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları ve madde kullanım bozuklukları) etiyolojik faktörleri, belirtileri/belirtileri, tedavileri ve prognozları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. öğrencinin yaşam döngüsü ve ruh sağlığını iyileştirmek. Önleme ve geliştirme, akut veya kronik psikiyatrik sorunları olan hastalar için hemşirelik müdahalelerini planlamayı ve uygulamayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Dersin içeriğini, ruh sağlığı ve bozukluğunun tanımlanması, psikiyatrinin tarihi, stigma, biz siz onlar belgeseli, egonun savunma mekanizmaları, ruhsal bozukluklarda tanı ve sınıflandırma, psikiyatrik belirti ve bulgular, psikiyatri hastasını değerlendirme gözlem, görüşme, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, anksiyete bozuklukları (OKB, TSSB, YAB, özgül fobi, sosyal fobi, panik bozukluğu), duygudurum bozukluğu olan hastaya yaklaşım, madde kullanımına ilişkin bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımı,  kişilik bozuklukları, psikiyatride tedavi modelleri: tedavi edici ortam, film gösterimi, konsültasyon liyezon psikiyatrisi hizmetleri, toplum ruh sağlığı hizmetleri oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Klinik uygulama 5. Proje çalışması 6. Rol oynama 7. Demonstrasyon
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Klinik uygulama değerlendirme 4. Ödev/rapor değerlendirme 5. Kısa sınav-Quiz 6. Sunum değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Ruhsal hastalığı olan bireylerle iletişim kurmak için gerekli olan temel ilkeleri anlamak

1,2,3,4,7,9,10

1,2,4,5,8,13,24,25,26

1,2,6,13,18,19,

20,21,23

Psikiyatrik tedavi yaklaşımlarındaki farklı yöntemleri tartışabilmek

1,2,3,9

1,2,4,5,8,13,24,25,26

1,2,6,13,18,19,

20,21,23

Ruh sağlığı kavram ve ilkelerini bilmek

1,2,3,4,9

1,2,4,5,8,13,24,25,26

1,2,6,13,18,19,

20,21,23

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği bakım standartlarını belirlemek

1,2,3,10

1,2,4,5,8,13,24,25,26

1,2,6,13,18,19,

20,21,23

Öğrencilere ruh sağlığı hemşiresinin hastalar, arkadaşlar, öğretim üyeleri ve sağlık profesyonelleri ile iletişimdeki profesyonel rolünü anlatmak

1,2,3,9

1,2,4,5,8,13,24,25,26

1,2,6,13,18,19,

20,21,23

Ruhsal hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde hemşirenin rolünü tanımlamak

1,2,3,9

1,2,4,5,8,13,24,25,26

1,2,6,13,18,19,

20,21,23

Biyopsikososyal ve kültürel faktörlerin ve sağlık sisteminin psikiyatrik hastalığı olan bireyler üzerindeki etkilerini betimlemek

1,2,3,6,8,9

1,2,4,5,8,13,24,25,26

1,2,6,13,18,19,

20,21,23

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulamalarına ilişkin iletişim becerilerini bilmek ve bu becerileri klinik uygulamada kullanmak

1,2,3,6,9

1,2,4,5,8,13,24,25,26

1,2,6,13,18,19,

20,21,23

Ruhsal hastalığı olan bireylere hemşirelik bakımının verilmesinde diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliğinin önemini anladıklarını ifade etmek

1,2,3,9,10

1,2,4,5,8,13,24,25,26

1,2,6,13,18,19,

20,21,23

Ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik sağlık politikası ve sosyal organizasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak

1,2,3,4,6,10

1,2,4,5,8,13,24,25,26

1,2,6,13,18,19,

20,21,23

Ruh sağlığı bozukluğu olan hastaların sorunlarını belirleyerek etkili hemşirelik bakımı vermek.

1,2,3,4,6,10

1,2,4,5,8,13,24,25,26

1,2,6,13,18,19,

20,21,23

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ders tanıtımı, amaç ve beklentiler, klinik uygulamaya yönelik açıklamalar.

Ruh sağlığı ve bozukluğunun tanımı

Psikiyatrinin tarihi, damgalanmama, egonun savunma mekanizmaları, psikiyatri tarihi ve psikiyatri hemşireliği

İlgili literatür

2

Ruhsal bozukluklarda tanı ve sınıflandırma, psikiyatrik belirti ve bulgular

İlgili literatür

3

Psikiyatrik hastanın değerlendirilmesi, gözlem, görüşme

İlgili literatür

4

Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar

İlgili literatür

5

Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda hemşirelik yaklaşımı

İlgili literatür

6

Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda hemşirelik yaklaşımı II

İlgili literatür

7

Madde kullanım bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı, kişilik bozuklukları

İlgili literatür

8

Ara sınav

 

9

Ara sınav değerlendirmesi

Duygudurum bozuklukları

İlgili literatür

10

Anksiyete bozuklukları (OKB, TSSB, GAD, spesifik fobi, sosyal fobi, panik bozukluk)

İlgili literatür

11

Anksiyete bozukluğu olan hastaya hemşirelik yaklaşımı

İlgili literatür

12

Psikiyatride tedavi modelleri: tedavi ortamı, konsültasyon liyezon psikiyatrisi hizmetleri, toplum ruh sağlığı hizmetleri

İlgili literatür

13

Grup sunumları: Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda psikososyal sorunlar ve yaklaşım, kalp hastalıklarında psikososyal sorunlar ve yaklaşım

İlgili literatür

14

Grup sunumları: Kanser hastalarında psikososyal sorunlar ve yaklaşım, diyabet hastalarında psikososyal sorunlar ve yaklaşım

Dersin değerlendirmesi

İlgili literatür

15

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Marks, D. F., Murray, M., Evans, B., Willig, C., Sykes, C. M., & Woodall, C. (2005). Health psychology: Theory, research and practice. Sage.
 2. Priest, H. (2012). An introduction to psychological care in nursing and the health professions. Routledge.
 3. Pryjmachuk, S. (Ed.). (2011). Mental Health Nursing: An Evidence Based Introduction. Sage.
 4. Schultz, J. M., & Videbeck, S. L. (2009). Lippincott's manual of psychiatric nursing care plans. Lippincott Williams & Wilkins.
 5. Steinberg, D. (2003). Models for mental disorder: conceptual models in psychiatry. John Wiley & Sons.
 6. Straussner, S. L. A. (Ed.). (2004). Clinical work with substance-abusing clients. Guilford Publications.
 7. Woodward, S., & Mestecky, A. M. (2011). Neuroscience Nursing: evidence-based practice. Blackwell Pub.
 8. Yalom, I. (2015). Grup psikoterapisinin teori ve pratiği, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 9. Yufit, R. I., & Lester, D. (Eds.). (2004). Assessment, treatment, and prevention of suicidal behavior. John Wiley & Sons.
 10. Blackburn, I. M. D., Depresyon ve Başaçıkma Yolları, B. (2008). çev. Nesrin H. Şahin, R. Neslihan Ruhancı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 11. Bynum, W. F., Porter, R., & Shepherd, M. (Eds.). (2004). The anatomy of madness: Essays in the history of psychiatry. Taylor & Francis.
 12. Can, G. (2010). Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım. İstanbul Konsensusu, Nobel Tıp Kitabevleri.
 13. Corsini, R. J., & Wedding, D. (2012). Modern psikoterapiler. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 14. Çam, O., & Engin, E. (2014). Ruh Sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bakım sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi.
 15. Duffy, K. G., & Wong, F. Y. (2000). Community psychology. Allyn & Bacon.
 16. Eshun, S., & Gurung, R. A. (Eds.). (2009). Culture and mental health: Sociocultural influences, theory, and practice. John Wiley & Sons.
 17. Fortinash, K. M., & Worret, P. A. H. (2012). Psychiatric Mental Health Nursing. Elsevier Health Sciences.
 18. Foucault, M. (2006). History of madness. Routledge.
 19. Gelder, M. G., Cowen, P., & Harrison, P. J. (2006). Shorter Oxford textbook of psychiatry. Oxford University Press, USA.
 20. Gurung, R. A. (2013). Health psychology: A cultural approach. Cengage Learning. Belmont, CA : Thomson Wadsworth
 21. Gürhan, N.(ed.) (2016) Ruh Sağlığı ve psikiyatri Hemşireliği, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara
 22. Halgin, R. P., & Whitbourne, S. K. (2003). Abnormal psychology: Clinical perspectives on psychological disorders. New York: McGraw-Hill.
 23. Keltner, N. L. (2011). Psychiatric nursing. Elsevier Health Sciences.
 24. Köroğlu, E. (2005). DSM-IV-TR tanı ölçütleri başvuru el kitabı. Ankara, Hekimler Yayın Birliği.
 25. Maj, M., López-Ibor, J. J., Sartorius, N., Sato, M., & Okasha, A. (Eds.). (2005). Early detection and management of mental disorders. John Wiley & Sons.
 26. Babaoğlu, A. (2002). Psikiyatri tarihi. Okuyan Us Yayınları.
 27. Beck, A. T., Freeman, A., Davis, D. D., Yalçın, Ö., & Akçay, E. N. (2013). Kişilik bozukluklarının bilişsel terapisi. Litera.
 28. Bennett, P. (2003). Abnormal and clinical psychology: An introductory textbook. McGraw-Hill Education (UK).

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Vaka raporları, gözlem raporları, görüşme raporları, grup çalışması ve sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı, Klinik uygulama değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

20

Klinik uygulama değerlendirme

1

40

Grup sunumu ve derse katılım

1

10

Final sınavı

1

30

Toplam

4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

30

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

70

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

X

 

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

X

 

 

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

X

 

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

X

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

X

 

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

X

 

 

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

X

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

X

 

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Klinik uygulama

15

8

120

Ara sınav

2

2

4

Sunum ve uygulama değerlendirme

2

15

30

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

276

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

11,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

11

 
3