• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS303
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
8
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
8
AKTS: 
11
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, Dünya’da ve Türkiye’de üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörlerin, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde ve etik ilkeler doğrultusunda ele alınmasını sağlamaktadır. Kadının yaşam evrelerine göre sağlığının değerlendirilmesini, jinekolojik sorunlar ve doğum öncesi-doğum-doğum sonrası dönemlerde anne-fetus-yenidoğan sağlığının korunması, geliştirilmesi, sağlığın normalden saptığı durumlarda erken tanı, tedavi ve rehabilitasyonun sağlanmasına yönelik kanıt temelli yaklaşımlar çerçevesinde uygun hemşirelik bakımının planlanabilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Üreme sağlığı, haklar ve sorunlar, toplumsal cinsiyet, üreme sağlığı politikaları toplum sağlığı üzerindeki etkileri. Kadın ve erkek üreme sistemi yapısı ve fonksiyonları, gebeliğin oluşumu ve intrauterin gelişme, genetik danışma ve prekonsepsiyonel bakım, gebelik ve gebelikle ilgili sağlık problemleri, normal doğum ve üreme sağlığı ve enfeksiyonlar, jinekolojik kanserler, jinekolojik onkoloji ve diğer jinekolojik sorunlar ve hemşirelik bakımı uygulamaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Ülkemizde ve dünyada üreme sağlığının önemini kavrar, kadın ve aile sağlığı ile ilişkilendirir.    

1-10

2,4,8,10,13,21,

22,24,25,26

1,2,6,7,12

Üreme sağlığı ve kadın sağlığını yaşam boyu ele alma ve değerlendirmenin önemini kavrar ve değerlendirir.

1-10

2,4,8,10,13,21,

22,24,25,26

1,2,6,7,12

Kadın ve erkek üreme sistemi anatomi ve fizyolojisini ilişkilendirir.

1-10

2,4,8,10,13,21,

22,24,25,26

1,2,6,7,12

Gebelik, doğum ve doğum sonu döneme ilişkin kuramsal bilgi kazanır.

1-10

2,4,8,10,13,21,

22,24,25,26

1,2,6,7,12

Jinekolojik hastalıklara (klimakterik, enfeksiyonlar, kanamalar, onkolojik sorunlar vb.) ilişkin kuramsal bilgi kazanır ve bakım gereksinimlerini analiz eder.

1-10

2,4,8,10,13,21,

22,24,25,26

1,2,6,7,12,22,23

Aile planlaması ve üremeye yardımcı teknikler konusunda bilgi kazanır eğitim/danışmanlık rollerini değerlendirir.

1-10

2,4,8,10,13,21,

22,24,25,26

1,2,6,7,12,22,23

Gebeliğin oluşumu ve intrauterin gelişim ile ilgili bakım ve uygulamalarının farkına varır

1-10

2,4,8,10,13,21,

22,24,25,26

1,2,6,7,12,22,23,

Doğum sırası ve sonrası anne ve bebeğin sağlığını koruyucu ve iyileştirici bakım girişimlerini tartışır

1-10

2,4,8,10,13,21,

22,24,25,26

1,2,6,7,12,22,23

Klimakterik döneme özgü hemşirelik bakımını, eğitim ve danışmanlığın özelliklerini kavrar

1-10

2,4,8,10,13,21,

22,24,25,26

1,2,6,7,12,22,23

Pelvik ağrı, kanama, enfeksiyon vb. onkolojik ve jinekolojik sorunlarda gerekli bakımın planlanması ve uygulanması konusunda farkındalık geliştirir.

1-10

2,4,8,10,13,21,

22,24,25,26

1,2,6,7,12,22,23

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Yaşam Boyu Kadın Sağlığı ve Üreme Sağlığı Konularına Yaklaşım

İlgili literatür

2

Yaşam Boyu Kadın Sağlığı ve Üreme Sağlığı Konularına Yaklaşım

İlgili literatür

3

Üreme Sistemi Yapısı ve Fonksiyonu 

Üreme Sisteminde Fizyoloji ve Endokrinoloji

İlgili literatür

4

Gebeliğin Oluşumu ve İntrauterin Gelişme

İlgili literatür

5

Genetik Danışma ve Prekonsepsiyonel Bakım

Doğum Öncesi (Antepartum) Dönem ve Bakım Uygulamaları

İlgili literatür

6

Gebelik Dönemi Sorunları (Riskli Durumlar) ve Hemşirelik Bakımı

Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi-Noninvazif ve İnvazif Yöntemler

İlgili literatür

7

Gebelik Dönemi Sorunları (Riskli Durumlar) ve Hemşirelik Bakımı

Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi-Noninvazif ve İnvazif Yöntemler

İlgili literatür

8

Doğum Eylemi ve Doğum Eylemine İlişkin Sorunlarda Bakım

İlgili literatür

9

Doğum Sonu (Postpartum) Dönemde Anne ve Yenidoğan Bakımı

İlgili literatür

10

Doğum Sonu (Postpartum) Dönemde Anne ve Yenidoğan Bakımı

İlgili literatür

11

İnfertilite ve Aile Planlaması Hemşireliği

İlgili literatür

12

Klimakterik Dönem Sorunları ve Bakımı

İlgili literatür

13

Jinekolojik Tanılama- Testler ve Yöntemler, Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı

Jinekolojide Enfeksiyonlar, Ağrı ve Kanamalar, Ürojinekolojik Sorunlar

İlgili literatür

14

Jinekolojik Selim Oluşumlar, Jineko-Onkoloji ve Bakım Yaklaşımları

İlgili literatür

15

Final Sınavı

Dersin Değerlendirilmesi

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Arslan Özkan H, Bilgin Z: Kanıta Dayalı Gebelik ve Doğum Yönetimi, Ankara Nobel Kitabevi, 2019,
  2. Arslan Özkan H: Hemşirelik ve Ebelik İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Akademisyen Kitabevi, 2019, Ankara
  3. Coşkun A. M. (Ed.) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Koç Üniversitesi Yayınları. 2012, İstanbul.
  4. Yeşilçiçek Çalık K, Coşar Çetin F (Ed.) Normal Doğum ve Sonrası, Ankara nobel Tıp Kitabevi,2021
  5. Taşkın L: Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği XI. Baskı. Sistem Ofset Matbacılık, 2012, Ankara.
  6. McKinney ES, James SR, Murray SS, Nelson KA, Ashwill JW: Maternal-Child Nursing, Fifth Edition, Elsevier, 2018, St. Louis.

Diğer Kaynaklar

AWHONN yayınları

CETAD Yayınları

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi-KASHED

Türkiye Klinikleri -Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi

ACOG Guidelines

RCOG Guidelines

WHO Guidelines

DATABASE - CLINICAL KEY STUDENT FOUNDATION

DATABASE - NURSING REFERENCE CENTER

DATABASE - ELSEVIER CLINICAL SKILLS

DATABASE - VISIBLE BODY - ANATOMY & PHYSIOLOGY 3D

Ryerson University Virtual Game Simulations

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Vaka raporları

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı, Klinik uygulama değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

2

30

Klinik uygulama değerlendirme

1

30

Final sınavı

1

40

Toplam

4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 X

 

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 X

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

 

X

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

 X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Klinik Uygulama

15

8

120

Ara sınav

2

2

4

Klinik uygulama değerlendirme

2

15

30

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

276

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

11,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

11

 
3