• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS304
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı ilk yardımla ilgili gerekli bilgiyi sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders insan vücudunun yapısını, bütün vücut sistemlerine ilişkin ilk yardım müdahalelerini, tirajı ve taşıma usullerini içerir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 10. Demonstrasyon 21. Sunum 24. Video gösterimi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
. Ara sınav 2. Final

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

İlk yardım koşulları hakkında bilgi sahibi olur.

1,2,3,4,5

1,2,3,10,21,24

1,2

Şok geçiren kazazedelere ilk yardım, kalp-akciğer canlandırma, kanamalı kazazedelere ilk yardım, kemik ve yumuşak doku yaralanmalarında ilk yardım, yanık ve donmalarda ilk yardım , yaralılara ilk yardım, ilk yardım konularında temel bilgi ve beceri kazandırmak yaralanmalarda, zehirlenmelerde ve hayvan/böcek ısırıklarında ilk yardım, vücudunda yabancı cisim bulunan mağdurlara ilk yardım, boğulan mağdurlara ilk yardım ve bilinci yerinde olmayan mağdurlara ilk yardım teknikleri konusunda temel bilgi ve beceriyi kazanır.

1,2,3,4,5

1,2,3,10,21,24

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İlk yardıma giriş

İlgili literatür

2

İlk Yardıma Giriş

 

3

İnsan vücudu

İlgili literatür

4

Şok Mağdurlarına ilk yardım

İlgili literatür

5

Kardiyopulmoner resüsitasyon

İlgili literatür

6

Kanamalı/Yaralı Mağdurlara İlk Yardım

İlgili literatür

7

Ara sınav

 

8

Ara sınav değerlendirme

Kaza mağduruna ilk yardım

İlgili literatür

9

Kemik ve Yumuşak Doku Yaralanmalarında İlk Yardım

İlgili literatür

10

Yanıklar ve Donmalarda İlk Yardım

İlgili literatür

11

Zehirlenmeler ve Hayvan/Böcek Isırmalarında İlk Yardım

İlgili literatür

12

Vücuduna Yabancı Cisim Bulunan Mağdurlara İlk Yardım

İlgili literatür

13

Boğulma Mağdurlarına İlk Yardım

İlgili literatür

14

Ulaştırma ve Triyaj teknikleri

Baygın Mağdurlara İlk Yardım

İlgili literatür

15

Ders değerlendirme

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. G.D. Perkins et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation: 2017 update, Resuscitation 123 (2018) 43–50.
  2. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, International First Aid and Resuscitation Guidelines 2016.
  3. D.A. Zideman et al., Resuscitation 95 (2015) 278–287, European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, Section 9. First aid.
  4. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, İstanbul, 2011.

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

-

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Final sınavı

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

X

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

X

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

X

 

 

 

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

X

 

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

X

 

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

X

 

 

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara sınav

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler