• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS403
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
5
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili bilgilerin uygulamaya aktarılması becerisini kazandırır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciye, hemşirelik hizmetinin sunulduğu her ortamda güvenli, kanıta dayalı ve kaliteli bakım hizmeti sunmasını sağlayacak, yönetim ve hemşirelik yönetiminin temel kavram ve kuram, yasal ve etik ilkeleri ışığında değişen gereksinimleri dikkate alarak hemşirelik hizmetlerini yönetmeye ve önderlik etmeye ilişkin bilgi, beceri ve tutumu kazandırmaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Etkin hemşirelik yönetimi esaslarını tanımlar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,11,20,23,25,31,32

1,2,6,7,12,21

Hastane ve hemşirelik hizmetleri organizasyon yapılarını, organizasyon ilkeleri doğrultusunda yorumlar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,11,20,23,25,31,32

1,2,6,7,12,21

Hemşirelik iş gücünü bakım verilen hastaların bağımlılık düzeyine göre formüle eder.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,11,20,23,25,31,32

1,2,6,7,12,21

İletişim tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,11,20,23,25,31,32

1,2,6,7,12,21

Yönetsel sorunlarda bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,11,20,23,25,31,32

1,2,6,7,12,21

Toplam kalite yönetimi ve hemşirelik kalite standartlarını değerlendirir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,11,20,23,25,31,32

1,2,6,7,12,21

Yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirmeye isteklidir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,11,20,23,25,31,32

1,2,6,7,12,21

Sağlık ve hemşirelikle ilgili yasal düzenlemeleri tartışır.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,11,20,23,25,31,32

1,2,6,7,12,21

 

Dersin Akışı

 DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanıtımı ve oryantasyon

Kanıt temelli uygulamalar

Yönetimde temel kavramlar ve kuramlar

İlgili literatür

2

Yönetim süreci, sağlık ve hemşirelik hizmetleri yönetimi

Sağlık politikaları ve yasal düzenlemeler

İlgili literatür

3

İletişim yönetimi, zaman ve toplantı yönetimi

İlgili literatür

4

Çatışma yönetimi ve takım çalışması

İlgili literatür

5

Sorun çözme ve karar verme

Eleştirel düşünme

İlgili literatür

6

Değişim yönetimi

İlgili literatür

7

Ara sınav

 

8

Önderlik, güç ve güç kaynakları

İlgili literatür

9

Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi

İlgili literatür

10

İnsan kaynakları yönetimi I

İlgili literatür

11

İnsan kaynakları yönetimi II

İlgili literatür

12

İnsan kaynakları yönetimi III

İlgili literatür

13

Hasta ve çalışan güvenliği

İlgili literatür

14

Afet yönetimi

İlgili literatür

15

Dersin genel değerlendirilmesi

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

 KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Tatar Baykal Ü. ve Ercan Türkmen E. (Ed.) (2014/ 2022). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.
 2. Weberg, D. Porter-OGrady, T., Mangold, K., Malloch, K. (2018). Leadership in Nursing Practice, Jones & Bartlett Learning Management and Leadership for Nurse Administrators.
 3. Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği. İstanbul, 17. Baskı, Beta Yayıncılık
 4. Bahçecik, A.N., Öztürk, H. (Eds). (2017). Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri, Nobel Tıp Kitabevi.
 5. Ekici, D. (2016). Sağlık Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi, Sim Matbaacılık, Ankara
 6. Hemşirelik ve sağlık personelleriyle ilgili yasal mevzuat ve düzenlemeler.
 7. Uyer, G., Kocaman, G. (2016). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı. İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları.
 8. Sabuncuoğlu Z. İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Aktüel, 2008.
 9. Swansburg R.C., Swansburg R.J. Introduction to Management and Leadership for Nurse Managers. Third Edition, London, 2002.
 10. Yoder-Wise P.S. Leading Managing in Nursing Second Edition, Mosby, ST. Louis, 2000.
 11. Huber D. Leadership and Nursing Care Management Philedelphia, 2000.

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Uygulama raporları

Sınavlar

Ara sınav, Quiz, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

15

Quiz

2

15

Klinik uygulama / Vaka raporu

1

30

Final sınavı

1

40

Toplam

5

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

X

 

 

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

 

X

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

X

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Klinik uygulama

15

4

60

Ara sınav

1

2

2

Kısa sınav (TBL-Quiz)

2

1

2

Uygulama değerlendirme

2

6

12

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

168

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
4