• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS362
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders inovasyon, yenilikçi yaratıcı düşünme, sağlık bakım uygulamalarında yapay zekanın yeri ve yenilikçilik ve girişimcilik konularında gerekli olan bilgi ve becerileri vermeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, hemşirelikte inovasyon ve girişimciliğin tanımı, önemi, , yenilikçi yaratıcı düşünme, sağlık bakım uygulamalarında yapay zekanın yeri ve inovasyon ve girişimcilikle bağlantılı konuları inceler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi, 2. Soru Cevap, 3. Tartışma, 7. Proje Çalışması, 14. Grup Çalışması, 24. Video Gösterimi, 26. Küçük ve Büyük Grup Tartışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İnovasyonu tanımlar ve önemini kavrar. 1,2,3 1,4,6 1,2,3
İnovasyon ve girişimcilik arasındaki bağlantıları kavrar 4,5,7 1,3,4,5,6 1,2,3
Hemşirelikte yenilik ve yaratıcılıkla ile ilgili uygulamaları takip eder. 6,7,8 1,2,3,4,5,6 1,2,3
Türkiye ve dünya genelindeki inovasyon çalışma konuları ile ilgili güncel çalışmaları takip eder. 8,9,10 1,3,4,5,6 1,2,3

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnovasyona giriş İlgili literatür
2 Yaratıcılık, buluş, buluşlar tarihi ve örnekler İlgili literatür
3 Yaratıcı kişilik özellikleri ve yaratıcı düşünme İlgili literatür
4 Yaratıcılığın geliştirilmesi ve buluş örnekleri İlgili literatür
5 Sağlıkta girişimcilik, pazarlama ve ticarileşme, Türkiye’de ve Avrupa’da fon örnekleri İlgili literatür
6 TÜBİTAK Proje örneği İlgili literatür
7 Ara sınav  
8 Ara sınav sorularının tartışılması

Günümüz sağlık sektörünün inovasyon ihtiyaçları, bilgisayar teknolojileri ve sağlık

İlgili literatür
9 Sağlık sektöründe İnovatif applikasyonları, yapay zeka İlgili literatür
10 Patent uygulamaları ve üniversitemizin TTO ofis faaliyetleri İlgili literatür
11 Sağlıkta bilişim ve iletişim teknolojileri-TÜBİTAK örneği İlgili literatür
12 Grup sunumları  
13 Grup sunumları  
14 Grup sunumları  
15 Grup sunumları

Ders değerlendirme

Final sınavı

   

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. Pamela G. Reed, PhD, RN, FAAN; Nelma B. Crawford Shearer, PhD, RN, FAAN. Edition: Second edition. New York, NY: Springer Publishing Company. 2018. eBook
  2. Ron Immink. Series: Business Book Series, no. 02. Cork Ireland: NuBooks. 2017
  3. Scott Bales; Hannes van Rensburg. [N.p.] : Morgan James Publishing. 2019.
  4. Jonathan Reuvid. London: University of Buckingham Press. 2020.
  5. David Masumba 2019 Leadership for Innovation: Three Essential Skill Sets for Leading Employee-Driven Innovation
  6. Kim Chandler McDonald (2013) Innovation: How Innovators Think, Act and Change Our World
  7. https://www.tubitak.gov.tr/en
Diğer Kaynaklar TUBITAK

Database-Wiley Online Library

Database - Nursing Reference Center

Database - Elsevier Clinical Skills

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Yeditepe Üniversitesi YULearn
Ödevler Proje sunumları
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı, Grup proje sunumlarının değerlendirilmesi

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Proje sunumu değerlendirme 1 30
Ara sınav 1 20
Final sınavı 1 50
Toplam 3 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.         X  
2 Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.         X  
3 Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.         X  
4 Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.       X    
5 En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.       X    
6 Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.       X    
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.         X  
8 Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.       X    
9 Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.       X    
10 Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Proje değerlendirme 1 15 15
Ara sınav 1 2 2
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler