• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS208
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, hemşirenin eğitimci rolü kapsamında sağlık/hasta eğitimi, hizmet içi eğitim ve hemşirelik öğrencilerinin eğitimini, eğitim süreci ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeler doğrultusunda gerçekleştirebilen ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş hemşireler yetiştirmektir. Öğrencilere bu konularda bilgi, farkındalık ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Dersin içeriği, eğitim, öğretme ve öğrenme yaklaşımları, öğrenme kuramları, eğitim gereksinimlerin belirlenmesi, eğitimin amaç ve hedeflerin oluşturulması, eğitim içeriğinin belirlenmesi, eğitim planının hazırlanması ve öğretim materyali hazırlama, öğretim yöntemleri, öğrenme yaşantıları sağlama ve kritik düşünmenin geliştirilmesi, öğrenmenin değerlendirilmesi ve öğretim aktivitesinin değerlendirilmesi, hasta eğitimi, sağlık eğitimi ve etkili sunum tekniklerinden oluşmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme 9. Ö

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Eğitimle ilgili temel kavram ve kuramları bilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,9,10,14,21,

23,24,25,27

1,2,12,13,21

Birey, aile ve toplumun eğitim gereksinimlerini belirler.  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,9,10,14,21,

23,24,25,27

1,2,12,13,21

Eğitim sürecinde planlama aşamasını gerçekleştirir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,9,10,14,21,

23,24,25,27

1,2,12,13,21

Eğitim sürecinde uygulama aşamasını gerçekleştirir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,9,10,14,21,

23,24,25,27

1,2,12,13,21

Eğitim sürecinde değerlendirme aşamasını gerçekleştirir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,9,10,14,21,

23,24,25,27

1,2,12,13,21

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin Tanıtımı

Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları

İlgili literatür

2

Öğrenme Kuramları

İlgili literatür

3

Eğitim Süreci: Gereksinimlerin Belirlenmesi

İlgili literatür

4

Eğitim Süreci: Planlama

Amaç ve hedeflerin oluşturulması

İçeriğin belirlenmesi

Eğitim planı hazırlanması 

Öğretim materyali hazırlama 

İlgili literatür

5

Eğitim Süreci: Uygulama

Öğretim yöntemleri

Öğrenme yaşantıları sağlama

Kritik düşünmenin geliştirilmesi

İlgili literatür

6

Etkili Sunum Teknikleri

Eğitim Hemşireliği

İlgili literatür

7

Ara Sınav

 

8

Ara sınav değerlendirmesi

Hasta Eğitimi

İlgili literatür

9

Sağlık Eğitimi

İlgili literatür

10

Eğitim Süreci: Değerlendirme

Öğretim aktivitesinin değerlendirilmesi

Öğrenmenin değerlendirilmesi

İlgili literatür

11

Eğitim materyallerinin uygulanması ve sunulması

İlgili literatür

12

Eğitim materyallerinin uygulanması ve sunulması

İlgili literatür

13

Eğitim materyallerinin uygulanması ve sunulması

İlgili literatür

14

Eğitim materyallerinin uygulanması ve sunulması

İlgili literatür

15

Final sınavı

Dersin değerlendirilmesi

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Demirel, Ö. (2020). Eğitimde Program Geliştirme. Pegem Akademi (29. Baskı).
  2. Bastable, B.S, (2019). Nurse as Educator. Jones&Barlet Learning (Fifth Edition).
  3. Kocabatmaz, H. (2019). Yetişkin Eğitiminin Tanımı ve Kapsamı. In F. Ereş (Ed.), Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme (1. Baskı, pp. 1–15). Pegem Akademi.
  4. Pektekin, Ç. (2019). Sağlık Bilimlerinde Eğitim. İstanbul Tıp Kitabevi
  5. Ormrod, E. J. (2019). Öğrenme Psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık
  6. Demirel, Ö, Kaya, Z. (2018). Eğitime Giriş. Pegem Akademi (18. Baskı).
  7. Hacıalioğlu, N. (2013). Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim (2. Baskı). Nobel Tıp Kitapevleri Ltd.Şti.
  8. Ulusoy, A. (2013). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Anı Yayıncılık (8. Baskı)

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Eğitim planı, sunum ve materyalleri

Sınavlar

Ara sınav, TBL Quiz, Sunum değerlendirme, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav (Ara sınav %22, TBL Quiz %8)

2

30

Uygulama değerlendirme (Eğitim sunumu ve materyalleri)

1

30

Final sınavı

1

40

Toplam

4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

X

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

X

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

X

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

X

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

X

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Klinik uygulama

15

2

30

Uygulama değerlendirme

1

2

2

Ara sınav

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

96

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,84

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
3