• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, hemşirelik mesleğini hemşirelik öğrencilerine tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin içeriğinde, hemşirelik mesleğinin tanımı, hemşirelerin rol ve sorumlulukları, hemşirelik eğitimi, ayrıca insan, çevre, sağlık/hastalık, iletişim, bakım ve etik gibi temel hemşirelik kavramları, değişen ve gelişen hemşirelik rolleri, uluslararası hemşirelik örnekleri, kanıt temelli hemşirelik, hemşirelikte kariyer planlama gibi konular yer almaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Röportaj 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Türkiye'deki hemşirelik eğitim sürecini açıklar.

1,2,5,6,7,10

2, 6, 21, 26

1,7,13

Sağlık ekibinin bir üyesi olarak hemşirenin rollerini tanımlar.

1,2,3,4,6

2, 6, 21, 26

1,7,12,13,15

Hemşirelikte, insan, hemşirelik, sağlık / hastalık, çevre, iletişim, etik gibi temel kavramları açıklar.

1,2,4

2, 6, 21, 26

1,7,12,13

Hemşirelerin profesyonel rollerini ve farklılaşan hemşirelik rollerini tartışır.

1,2,6,7

2, 6, 21, 26

1,7,13,15,21

Dünyada ve Türkiye'de hemşireliğin mevcut durumunu tartışır.

1,2,4,5,6

2, 6, 21, 26

1,7,13

Hemşirelik lisans eğitiminin gerekliliğini anlar.

1,2,4,5,6

2, 6, 21, 26

1,7,12

Hemşirelikte temel yetkinlik kriterlerini kavrar.

1,2,5,7

2, 6, 21, 26

1,7,13,15

Kanıt temelli uygulamalarının farkına varır.

1,2,5,7

2, 6, 21, 26

1,7,13,15

Kariyer planlamanın önemini kavrar.

1,5,6

2, 6, 21, 26

13,15,21

 

Dersin Akışı

 DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bölüm akademik personelinin tanıtımı

Bölümümüzdeki akreditasyon çalışmalarının açıklanması

Ders formatı açıklaması

Bireysel görevlerin açıklaması

İlgili literatür

2

Hemşirelik bakımının tarihi: geçmişten günümüze

Türkiye'de hemşirelik eğitiminin tarihi

İlgili literatür

3

Temel hemşirelik kavramları: İnsan

İlgili literatür

4

Temel hemşirelik kavramları: Çevre

Temel hemşirelik kavramları: Sağlık & Hastalık

İlgili literatür

5

Temel hemşirelik kavramları: Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

6

Temel hemşirelik kavramları: İletişim

Temel hemşirelik kavramı: Etik

İlgili literatür

7

Hemşireliğin çağdaş rolleri

Hemşirelik teorileri

İlgili literatür

8

Ara sınav

İlgili literatür

9

Hemşirelikte kanıta dayalı yaklaşım

Uluslararası hemşirelik örnekleri

Hemşirelikte geleceği planlama/kariyer oluşturma

İlgili literatür

10

Öğrenci sunumları ve tartışma

İlgili literatür

11

Öğrenci sunumları ve tartışma

İlgili literatür

12

Öğrenci sunumları ve tartışma

İlgili literatür

13

Öğrenci sunumları ve tartışma

İlgili literatür

14

Öğrenci sunumları ve tartışma

 

15

Öğrenci sunumları ve tartışma

Dersin değerlendirilmesi

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Şentürk S. (2012) Hemşirelik Tarihi Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
  2. Velioğlu P.(2012) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.
  3. Burkhardt MA, Nathaniel AK.(2013) Çağdaş Hemşirelikte Etik. Çev Eds. Ş.Ecevit Alpar, N.Bahçecik, Ü.Karabacak, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
  4. Hemşirelik Esasları (2013) Eds. T.Atabek Aştı ve Ayişe Karadağ, Akademi basın Yayıncılık, İstanbul.
  5. Pektekin Ç.(2013) Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
  6. Arslan Özkan H.(2014) Hemşirelikte Bilim, Felsefe ve Bakımın Temelleri, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.
  7. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi (2014) Eds. Ü.Tatar Baykal ve E.Ercan Türkmen. Akademi Basın Yayıncılık, İstanbul.

Diğer Kaynaklar

Database - Clinical Key Student Foundation

Database - Nursing Reference Center

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Röportaj yapma, Sunum hazırlama

Sınavlar

Ara sınav, Grup ödev sunumlarını değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

3

60

Grup ödevleri ve sunumların değerlendirilmesi (Final)

1

40

Toplam

4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

X

 

 

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

X

 

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

 

X

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

 

X

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Laboratuvar Çalışması (Uygulama Saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara sınav

3

1

3

Grup ödevler ve sunumların değerlendirilmesi (final)

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

110

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
1