• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin tıp eğitimi haricindeki sağlıkla ilgili lisans dalları için gerekli patolojinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste patolojik terminoloji, hücre hasarı ve vücudun hasara uyum mekanizmaları, inflamasyon, iyileşme ve rejenerasyon arasındaki farklar, tümör oluşumu, benign ve malign tümörlerin özellikleri, dolaşım sisteminin patolojisi, genetik hastalıklar, kan hücreleriyle ilgili patolojiler, kas-iskelet ve sinir sistemi patolojisi, eklem hastalıkları, çevresel hastalık yapıcı etkenler ve beslenme patolojsi anlatılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Alanıyla ilgili patolojik durumları bilir.

1,2,7,9

1,2,3,11,21,24,25

1,2

Alanıyla ilgili uygulamalarda patoloji bilgisini kullanır.

1,2,3,7,9

1,2,3,11,21,24,25

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ders içeriği ve ders izlencesi hakkında bilgi verme

İlgili literatür

2

Genel patolojiye giriş

İlgili literatür

3

Patoloji laboratuvar çalışmaları I

İlgili literatür

4

Patoloji laboratuvar çalışmaları II

İlgili literatür

5

Hücre patolojisi

İlgili literatür

6

Enflamasyon, iyileşme ve rejenerasyon

İlgili literatür

7

Ara sınav

 

8

Dolaşım bozuklukları

İlgili literatür

9

Tümör gelişimi, aşamaları ve tipleri

İlgili literatür

10

Bağışıklık sistemi bozuklukları

İlgili literatür

11

Genetik bozukluklar patolojisi

İlgili literatür

12

Sinir sistemi patolojisi

İlgili literatür

13

İskelet-kas sistemi patolojisi

Eklem hastalıkları patolojisi

 

14

Çevresel patoloji

Beslenme patolojisi

İlgili literatür

15

Final sınavı

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Kumar V., Abbas A., Fausto N., Aster C.J. ed. Robbins and Cotran, Pathological Basis of Disease, Philadelphia, PA. 8th ed. Saunders Elsevier Company, 2010.
  2. Hatipoğlu,A.A.,(2007).Kanserde Erken Tanı ve Tarama Problemleri.Türkiye’de Kanser Kontrolü,Ankara:Onur Matbaacılık.
  3. Yardım,N.,Mollahaliloğlu,S.,(2007).Türkiye’de Kanser Durumu ve Uluslar Arası Göstergeler ile Uyumun Değerlendirilmesi. Türkiye’de Kanser Kontrolü.Ankara: Onur Matbaacılık.
  4. Yıldız,E.,(2008).Kanser ve Beslenme. Ankara: Klasmat Matbaacılık,1.bs.
  5. Güllü,İ.,Zengin,N.,(2007).Kanserle Mücadelede Ulusal Kanser Danışma Kurulunun Önemi.Türkiye’de Kanser Kontrolü.Ankara:Onur Matbaacılık.
  6. https://guncelpatoloji.org/  
  7. https://www.turkpath.org.tr/  
  8. http://www.tpd.org.tr/  
  9. https://epd.org.tr/

Diğer Kaynaklar

DATABASE - CLINICAL KEY STUDENT FOUNDATION

DATABASE - NURSING REFERENCE CENTER

DATABASE - ELSEVIER CLINICAL SKILLS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 Yeditepe Üniversitesi YULearn

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Final sınavı

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

X

 

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

X

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

X

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

X

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

X

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

X

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

X

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara sınav

1

1

1

Final sınavı

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

77

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 
2