• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS132
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin üriner sistem fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, , üreme sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi ve metabolizmanın fizyolojisini öğrenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Dersin içeriği; üriner sistem, sinir sistemi, sindirim sistemi ve emilim, üreme sistemi, endokin sistemi  ve metabolizma organ ve hormonlarıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav2. Final3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha açlışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme7. Ödev/rapor değerlendirme8. Seminer değerlendirme 9. Öğrenme günlükleri değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Üriner sistem fizyolojisini açıklar.

1,2,3,4,6,7,10

1,2,3

1,2

Sinir sistemi fizyolojisini açıklar.

1,2,3,4,6,7,10

1,2,3

1,2

Sindirim sistemi fizyolojisini açıklar.

1,2,3,4,6,7,10

1,2,3

1,2

Üreme sistemi fizyolojisini açıklar.

1,2,3,4,6,7,10

1,2,3

1,2

Endokrin sistem fizyolojisini açıklar.

1,2,3,4,6,7,10

1,2,3

1,2

Metabolizmanın fizyolojisini açıklar

1,2,3,4,6,7,10

1,2,3

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İdrar Fizyolojisi

İlgili literatür

2

Nörofizyoloji

İlgili literatür

3

Nörofizyoloji

İlgili literatür

4

Nörofizyoloji

İlgili literatür

5

Nörofizyoloji

İlgili literatür

6

Ara sınav

 

7

Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi

İlgili literatür

8

Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi

İlgili literatür

9

Endokrin Fizyolojisi

İlgili literatür

10

Endokrin Fizyolojisi

İlgili literatür

11

Endokrin Fizyolojisi

İlgili literatür

12

Üreme Fizyolojisi

İlgili literatür

13

Metabolizmanın Fizyolojisi

İlgili literatür

14

Metabolizmanın Fizyolojisi

İlgili literatür

15

Genel tekrar

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

ANATOMY AND PHYSIOLOGY IN HEALTH AND ILLNESS, ANNE WAUGH, ALLISON GRANT, 2008

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Final sınavı

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

X

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

X

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

X

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

X

 

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

X

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara sınav

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

94

Toplam İş Yükü /  25(s)

 

 

3,76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
1