• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS131
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin hücreler, dokular, organlar, sistemler, organizma işleyişi, kas-iskelet sistemi fizyolojisi, kardiyovasküler sistem fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi ve üriner sistem fizyolojisi konularını öğrenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Dersin içeriği; organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişim ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisi, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenlerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

İnsan fizyolojisinin tanıtıcı kavramlarını açıklar.

1,2,3,4

1,2,3,25

1,2

Kas-iskelet sistem fizyolojisi kavramlarını açıklar.

1,2,3,4

1,2,3,25

1,2

Kardiyovasküler sistem fizyolojisini açıklar.

1,2,3,4

1,2,3,25

1,2

Solunum sistem fizyolojisini açıklar.

1,2,3,4

1,2,3,25

1,2

Üriner sistem fizyolojisini açıklar

1,2,3,4

1,2,3,25

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Fizyolojik İşlevlerin İlkeleri (Fizyolojiye Giriş, Homeostaz, Ozmos ve Vücut Sıvıları)

İlgili literatür

2

Fizyolojik İşlevlerin İlkeleri (Hücre ve Zar Fizyolojisi, Membran Uyarılabilirliği)

İlgili literatür

3

Kas – İskelet Fizyolojisi (İskelet Kası Fizyolojisi, Kalp Kası Fizyolojisi)

İlgili literatür

4

Kas – İskelet Fizyolojisi (Düz Kas Fizyolojisi, Kemik ve Deri)

İlgili literatür

5

Kardiyovasküler Sistem (Kalbin Uyarılması, Kalbin Mekaniği)

İlgili literatür

6

Kardiyovasküler Sistem (Kan ve Dolaşım)

İlgili literatür

7

Ara Sınav

 

8

Kardiyovasküler Fizyoloji (Kardiyovasküler Düzenleme Mekanizmaları)

İlgili literatür

9

Kardiyovasküler Fizyoloji (Özel Bölgelerde Dolaşım)

İlgili literatür

10

Solunum Sistemi (Akciğer Mekaniği, Gaz Değişimi)

İlgili literatür

11

Solunum Sistemi (Solunumun Düzenlenmesi)

İlgili literatür

12

Üriner Sistem (Filtrasyon ve Miksiyon, Geri Emilim ve Salgılanma)

İlgili literatür

13

Üriner Sistem (İdrar Oluşumu, Su ve Elektrolit Dengesi)

İlgili literatür

14

Genel Tekrar

İlgili literatür

15

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Fizyoloji Linda S. COSTANZO, Guyton Tıbbi Fizyoloji, Lippincott Fizyoloji

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Google Classroom

Ödevler

-

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Final sınavı

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

X

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

X

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

X

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

X

 

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

X

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara sınav

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü /  25(s)

 

 

4,36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
1