• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS354
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, evde bakım hemşireleri konusunda nitelikli ve bilinçli hemşireler yetiştirmek, hemşirelik girişimlerinin uygulamalarını tartışmak, evde bakım hastaları ile ilgili mesleki uygulamalara ve bilimsel bilgilerin üretilmesine katkıda bulunmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, evde bakım ekibi (hemşire, hekim, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog/psikiyatrist), evde bakım hemşiresinin rol ve sorumlulukları, evde bakımda kapsamlı değerlendirme (hastanın fizyolojik ve psikososyal değerlendirilmesi, hasta ailesinin değerlendirilmesi, hastanın yaşadığı yer ve çevresinin değerlendirilmesi), farklı hasta gruplarına yönelik akut, post-akut, rehabilite edici ve uzun süreli evde bakım hizmetleri, evde bakımda özel konular (infüzyon terapi, doğum sonu anne ve çocuk bakımı, mental sağlık sorunu olan hastanın bakımı, hospis ve palyatif bakım, tamamlayıcı tıp uygulamaları), beklenmeyen ve acil durumların yönetimi, hasta ve aile üyeleri ile iletişim, ev ortamında sağlık eğitim ve danışmanlığı, kayıt tutma, aile üyelerinin bakımı, evde bakımın yasal ve etik boyutu konularını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 11. Beyin fırtınası 24. Video gösterimi 25. kitap ve kaynak paylaşımı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Evde bakımın temel kavramlarını açıklayabilir.

1,2,3

1,2,3,11,24,25

1,2

Evde Bakım Hemşireliğinin tarihçesini ve gelişim sürecini bilir.

1,2,3

1,2,3,11,24,25

1,2

Evde bakım hizmetlerinde hemşirenin görev ve sorumluluklarını bilir.

1,2,3

1,2,3,11,24,25

1,2

Evde bakım hizmetleri için bireyin, ailenin ve toplumun ihtiyaçlarını belirler.

1,2,3

1,2,3,11,24,25

1,2

Evde bakım danışmanlık yapar.

1,2,3

1,2,3,11,24,25

1,2

Evde bakım gören hastanın takibinde ve güvenliğinde bilgi sahibidir.

1,2,3

1,2,3,11,24,25

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ders içeriği ve ders izlencesi hakkında bilgi verme

İlgili literatür

2

Evde bakımın tanımı ve temel kavramlar

İlgili literatür

3

Evde bakım hemşiresinin rol ve sorumlulukları

İlgili literatür

4

Evde bakım hizmetinin kapsamı

İlgili literatür

5

Farklı hasta gruplarına akut, postakut, rehabilitatif ve uzun süreli evde bakım hizmetleri I

İlgili literatür

6

Farklı hasta gruplarına akut, postakut, rehabilitatif ve uzun süreli evde bakım hizmetleri II

İlgili literatür

7

Farklı hasta gruplarına akut, postakut, rehabilitatif ve uzun süreli evde bakım hizmetleri III

İlgili literatür

8

Ara sınav

 

9

Evde ilk yardım

İlgili literatür

10

Evde bakımda tamamlayıcı tıp uygulamaları

İlgili literatür

11

Hasta ve aile üyeleri ile iletişim

İlgili literatür

12

Evde bakımın yasal ve etik boyutu

İlgili literatür

13

Hospis ve palyatif bakım

İlgili literatür

14

Genel ders değerlendirmesi

 

15

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Erci B (Eds), Halk Sağlığı Hemşireliği. Fırat Matbaacılık; 2009.
  2. Erdoğan S. (2001). Evde bakım süreci. Evde Bakım Hemşireliği Eğitim Programı, İ.Ü.Florence Nightingale HYO ve Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri İşbirliği, 1-28 Ocak 2001, İstanbul.
  3. Evde Bakım Derneği (2008). II. Ulusal Evde Bakım Kongresi Sonuç Bildirisi.
  4. http://evdebakim.org.tr/ 
  5. http://www.ttb.org.tr/
  6. http://ichastaliklaridergisi.org/

Diğer Kaynaklar

DATABASE - CLINICAL KEY STUDENT FOUNDATION

DATABASE - NURSING REFERENCE CENTER

DATABASE - ELSEVIER CLINICAL SKILLS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

-

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Final sınavı

1

60

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

X

 

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

X

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

X

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

X

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

X

 

 

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

X

 

 

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

X

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

X

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara sınav

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler