• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
8
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
8
AKTS: 
11
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, hemşirelik öğrencilerine çocuk hemşireliği için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Dersin içeriği, tüm dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığının durumu, çocuk sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi, yaş dönemlerine göre büyüme ve gelişme özellikleri, yaşa göre çocuğun sağlıklı büyüyebilmesi için gerekli yeterli ve dengeli beslenme, sık görülen sistem bazlı konjenital ve edinsel hastalıkların özellikleri, bu hastalıklara ve çocuğa özel hemşirelik bakımının sağlanması, hastanede yatan çocuğa uygun hemşirelik yaklaşımının öğrenilmesi ve uygulanmasıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha açlışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Çocuk sağlığında tarihsel ve güncel konuları ve eğilimleri anlamak ve dünyadaki ve Türkiye'deki çocuk sağlığı durumunu değerlendirir.

1-5,8,10

1,2,3,5,14,21,25

1,2,6,7,23

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ile ilgili temel kavramları öğrenir.

1-5,8,10

1,2,3,5,14,21,25

1,2,6,7,23

Çocukluk çağı hastalıklarının fizyopatolojisi, tedavisi ve hemşirelik bakımını kavrar ve uygular.

1-5,8,10

1,2,3,5,14,21,25

1,2,6,7,23

Çocuk sağlığı hemşireliği uygulamalarını mesleki ilkelere ve etik standartlara uygun, bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirir.

1-5,8,10

1,2,3,5,14,21,25

1,2,6,7,23

Çocukla ve aile ile etkili iletişim becerilerini kullanır.

1-5,8,10

1,2,3,5,14,21,25

1,2,6,7,23

Sağlıklı ve hasta çocukların bakımının kanıta dayalı yaklaşımla yapar.

1-5,8,10

1,2,3,5,14,21,25

1,2,6,7,23

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Pediatri Hemşireliğinin Temelleri

Büyüme ve Gelişme

İlgili literatür

2

Çocuğun ve Ailenin Değerlendirilmesi

Çocuklarda Ağrı Değerlendirmesi ve Yönetimi

İlgili literatür

3

Gelişim Evrelerine Göre Hastaneye Yatan Çocuğa Yaklaşım

Hospitalize Edilen Çocuğun Stresörleri ve Hemşirelik Yaklaşımı

Hemşirelik Girişimlerinin Pediatrik Varyasyonları

İlgili literatür

4

Yeni Doğan ve Ailenin Sağlığının Geliştirilmesi

Yüksek Riskli Yenidoğan ve Ailesinin Değerlendirilmesi

İlgili literatür

5

Çocuklarda Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Ült Solunum Yolu Enfeksiyonları

İlgili literatür

6

Çocuk Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

7

Ara Sınav

 

8

Çocuk Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

9

Çocuk Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Tiroid Sistem Bozuklukları

Pankreatik Hormon Disfonksiyonları

İlgili literatür

10

Çocuk Nörolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

11

Genitoüriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

12

Çocuk Hematolojik Onkolojik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı

İlgili literatür

13

Çocuklarda Kas İskelet Sistemi ve Eklem Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıNöromüsküler Hastalıklar

İlgili literatür

14

Çocukluk Çağı Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar

İlgili literatür

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Journal of Pediatric Nursing
 2. The Journal of Pediatric Research
 3. The Journal of Pediatric Care
 4. Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2018). Wong's nursing care of infants and children-E-book: Elsevier Health Sciences.
 5. Rudolf, M., Luder, A., & Jeavons, K. (2020). Essential Paediatrics and Child Health. John Wiley & Sons.
 6. Yıldız S, Gözen D, Balcı S. Pediatri hemşireliği. Conk Z, Başbakkal Z, Bal-Yılmaz H, Bol Işık B, editors. Ankara: Akademisyen Kitapevi; 2013. p. 659-63.
 7. McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., Nelson, K., & Ashwill, J. (2021). Maternal-child nursing-e-book. Elsevier Health Sciences.
 8. Verklan, M. T., Walden, M., & Forest, S. (Eds.). (2020). Core curriculum for neonatal intensive care nursing e-book. Elsevier Health Sciences.
 9. Walsh, B. K. (2018). Neonatal and Pediatric Respiratory Care-E-Book. Elsevier Health Sciences.
 10. Marilyn, R., Friedman, B., & Vicky, R. J. (2019). Family nursing: Research, theory, and practice. Pearson.
 11. Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Cashion, M. C., Alden, K. R., Olshansky, E., & Lowdermilk, D. L. (2022). Maternal child nursing care-E-Book. Elsevier Health Sciences.

Diğer Kaynaklar

DATABASE- CLINICAL KEY STUDIES

DATABASE-NURSING REFERENCE CENTER

DATABASE-ELSEVIER CLINICAL SKILLS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Bakım planları

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı, Klinik uygulama değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

20

Bakım planı ve klinik uygulama değerlendirme

1

30

Final sınavı

1

50

Toplam

3

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Klinik uygulama

15

8

120

Ara sınav

1

2

2

Bakım planı değerlendirme

2

15

30

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

274

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

10,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

11

 
3