• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
İstatistiğin ilkelerini öğretir. Ayrıca verilerin nasıl toplanacağını, sınıflandırılacağını ve özetleneceğini de öğretir. Biyoistatistiğin ilkelerini açıklar. Biyoistatistiğin sağlık bilimlerinde nasıl kullanılacağını öğretir.
Dersin İçeriği: 

Dersin içeriğinde temel istatistiksel kavramlar, veriler için uygun tanımlayıcı istatistikler, tablolar ve grafikler, teorik dağılımlar ve örneklem dağılımı, standart hata ve güven aralıkları kavramları, hipotez testi, korelasyon ve basit doğrusal regresyon analiz yöntemleri yer almaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Temel istatistiksel kavramları bilir, veriye uygun tanımlayıcı istatistikleri hesaplar.

1,2,8

1,2,3,10,25,33

1,2

Uygun tablo ve grafikleri oluşturur.

1,2,8

1,2,3,10,25,33

1,2

Temel kuramsal dağılışları ve örneklem dağılışını, standart hata ve güven aralıkları kavramlarını bilir.

1,2,8

1,2,3,10,25,33

1,2

Uygun hipotez testini seçer, uygular ve yorumlar.

1,2,8

1,2,3,10,25,33

1,2

Korelasyon ve basit doğrusal regresyon çözümlemesi yöntemlerini bilir.

1,2,8

1,2,3,10,25,33

1,2

 

Dersin Akışı

 DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Temel İstatistiksel Kavramlar

İlgili literatür

2

Verilerin Sınıflandırılması

İlgili literatür

3

Verilerin Düzenlenmesi

İlgili literatür

4

Tablo ve Grafikler

İlgili literatür

5

 Verilerin Özetlenmesi

İlgili literatür

6

Kuramsal Dağılımlar

İlgili literatür

7

Ara Sınav

İlgili literatür

8

Örnekleme Yöntemleri

 

9

Örnek Büyüklüğünün Hesaplanması

İlgili literatür

10

Hipotez Testleri

İlgili literatür

11

Parametrik Testler

İlgili literatür

12

Parametrik Testler

İlgili literatür

13

Parametrik Olmayan Testler

İlgili literatür

14

Korelasyon Analizi

İlgili literatür

15

Ders Değerlendirme

Final Sınavı

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Clinical Epidemiology, The Essentials, Fifth Edition, 2014, Robert H. Fletcher ve ark.
  2. Sağlık Araştırmaları için Temel İstatistik, Dr. Murat Hayran, Dr. Mutlu Hayran, Med- Litera tıbbi Yazım, Yeni Baskı, 2018.
  3. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Prof. Dr. Osman Hayran, Prof. Dr. Hanefi Özbek, SPSS Uygulama Örnekleri İle Genişletilmiş İkinci Baskı ), 2018.
  4. Sosyal Bilimlerde SPSS ile veri Analizi, Beril Durmuş, Murat Çinko, E. Serra Yurtkoru, Beta Yayınları, 2018.
  5. Ma, S., Mittlboeck , M., Rubio, FJ ve Liu, CC (2022). Biyostatistik Üzerine 2. özel sayı. Hesaplamalı İstatistikler ve Veri Analizi, 107681.

Diğer Kaynaklar

Database - Elsevier Clinical Skills

Database – Medline/Pubmed

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

-

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Final sınavı

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

X

 

 

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

X

 

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

X

 

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

X

 

 

 

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

X

 

 

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara sınav

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

94

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
3