• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak bir konuda bilimsel araştırma yapabilme bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders, araştırmanın uygulanması ve verilerin elde edilmesi, verilerin uygun testlerle analizlerinin yapılması, bulguların oluşturulması, araştırmanın tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerinin raporlandırılmasını içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme . Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bilimsel araştırmanın verilerini elde eder ve analizlerini yapar.

1-10

1,2,3,11,18,19

11,14

Bilimsel araştırmanın bulgular, tartışma, sonuçlar ve öneriler bölümlerini tartışır.

1-10

1,2,3,11,18,19

11,14

Bilimsel araştırmanın bulgular, tartışma, sonuçlar ve öneriler bölümlerini raporlandırır.

1-10

1,2,3,11,18,19

11,14

Tüm çalışmalarını bitirme tezi formatında basılı hale dönüştürür.

1-10

1,2,3,11,18,19

11,14

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ön uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi

İlgili literatür

2

Araştırmanın uygulanması

İlgili literatür

3

Araştırmanın uygulanması

İlgili literatür

4

Araştırmanın uygulanması

İlgili literatür

5

Araştırmanın uygulanması

İlgili literatür

6

Verilerin analizi

İlgili literatür

7

Verilerin analizi

İlgili literatür

8

Bulgular bölümünün tartışılması ve yazılması

İlgili literatür

9

Bulgular bölümünün tartışılması ve yazılması

İlgili literatür

10

Tartışma bölümünün yazılması

İlgili literatür

11

Tartışma bölümünün yazılması

İlgili literatür

12

Sonuçlar ve öneriler bölümünün tartışılması ve yazılması

İlgili literatür

13

Sonuçlar ve öneriler bölümünün tartışılması ve yazılması

İlgili literatür

14

Araştırma raporunun teslim edilmesi 

 

15

Final değerlendirmesi

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Patricia A. Grady PRF, Ada Sue Hinshaw PRF. (2017) Using Nursing Research to Shape Health Policy. Springer Publishing Company
  2. Dr. Joyce Fitzpatrick PMRFF. (2018) Encyclopedia of Nursing Research. Vol Fourth edition. Springer Publishing Company.
  3. Grove, S. K., & Gray, J. R. (2018). Understanding nursing research e-book: Building an evidence-based practice. Elsevier Health Sciences. Daniel, Wayne W., and Chad L. Cross. (2018) Biostatistics: a foundation for analysis in the health sciences. Wiley.
  4. Erdoğan. S, Nahcivan. N, Esin. N (2020) Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevleri. 4.Baskı. ISBN 9786053353461
  5. Yeditepe University Institute of Health Sciences Thesis Writing Guide
  6. Chinn, P. L., Kramer, M. K., & Sitzman, K. (2021). Knowledge development in nursing e-book: Theory and process. Elsevier Health Sciences.

Diğer Kaynaklar

Database - Clinical Trials Database

Database - Wiley Online Library

Database - Cochrane Database

Database - Clinical Key Studies

Database - Nursing Reference Center

Database - Elsevier Clinical Skills

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Bitirme tezi (araştırma önerisi, giriş, bulgular, tartışma, sonuç)

Sınavlar

Tez değerlendirme, süreç değerlendirme, performans değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Süreç değerlendirme

1

50

Bitirme tezi değerlendirme

1

50

Toplam

2

100

Süreç Değerlendirmenin Başarıya Oranı

 

50

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

X

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

X

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

 

X

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Süreç değerlendirme

1

10

10

Bitirme tezi değerlendirme

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

105

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
4