• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT109
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere beslenmenin temel prensiplerini öğretmeyi, beslenme bilimini, besin gruplarını ve besin piramidini öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Makro besin öğelerini (karbonhidrat, protein ve yağlar) ve mikro besin öğelerini (vitamin, mineraller ve su), kimyasal yapıları ve vücuttaki kullanımlarıyla, sınıflandırmalarıyla birlikte öğretmeyi amaçlar. Ayrıca besin güvenliği prensipleri, gıda etiketleri ve gıda güvenilirliği yasaları hakkında bilgi vermeyi amaçlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Beslenme ve diyet ile ilgili tanımları ve kavramları açıklar.

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3

1,2,7,13

Besin gruplarını tanımlar ve farklı yaş gruplarına göre önerilen günlük alım miktarlarını bilir.

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3

1,2,7,13

Besinlerin içerdikleri farklı besin öğesi dağılımlarına göre kalori hesaplamalarını yapmayı bilir ve referans değerlerle karşılaştırır.

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3

1,2,7,13

Besinlerin doğal sindirim yolunu açıklar

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3

1,2,7,13

Karbonhidratların (nişasta, şeker ve diyet lifleri gibi) kimyasal yapılarını ve vücut içerisindeki fonksiyonlarını açıklar.

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3

1,2,7,13

Proteinlerin yapılarını, besinsel kaynaklarını ve vücut içerisindeki fonksiyonlarını açıklar ve eksikliklerinde meydana gelebilecek semptomları ve/veya hastalıkları tanımlar.

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3

1,2,7,13

Yağların yapılarını, besinsel kaynaklarını ve vücut içerisindeki fonksiyonlarını açıklar.

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3

1,2,7,13

Vitamin ve minerallerin çeşitlerini, besinsel kaynaklarını, vücut içerisindeki fonksiyonlarını açıklar ve eksikliklerinde veya fazla alımlarında meydana gelebilecek semptomları ve/veya hastalıkları tanımlar.

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3

1,2,7,13

Suyun vücut için önemini açıklar.

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3

1,2,7,13

 

Dersin Akışı

 DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

 

Beslenme Bilimine Genel Bakış

Beslenme İlkelerinin Temelleri

İlgili literatür

2

 

Sağlıklı Bir Diyet/ Sindirim, Emilim ve Taşıma

İlgili literatür

3

 

Karbonhidratlara Genel Bakış

İlgili literatür

4

 

Karbonhidratlar (Nişasta, Şeker ve Diyet Lifleri)

İlgili literatür

5

 

Proteinlere Genel Bakış

İlgili literatür

6

 

Amino asitler

İlgili literatür

7

 

Ara Sınav

 

8

Teknik Gezi

 

9

 

Yağlara Genel Bakış

İlgili literatür

10

 

Trigliseritler, Fosfolipidler ve Steroller

İlgili literatür

11

 

Yağda Çözünen Vitaminler

İlgili literatür

12

 

Suda Çözünen Vitaminler

İlgili literatür

13

 

Suda Çözünen Vitaminler

İlgili literatür

14

 

Su ve Eser Elementler

İlgili literatür

15

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

“Beslenme”, Prof.Dr.Ayşe Baysal

“Understanding Nutrition”, Whitney Rolfes

“Nutrition-Concepts & Controversies”, Frances Sienkiewicz Sizer, Ellie Whitney

“Culinary Nutrition-The Science and Practice of Healthy Cooking”, Jacqueline B.Marcus

“Krause’s Food and the Nutrition Care Process”, L.Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, Janice

L.Raymond

“Gıda Bilmeceleri” Zehra Sibel Özilgen

“How Food Works” Alfa Publishing

Diğer Kaynaklar

http://www.eatright.org/   (American Academy of   Nutrition   and Dietetics)

www.usda.gov (United States Department of Agriculture)

http://www.mypyramidonline.com/ (Food Pyramid)

http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/ (Harvard School of Public Health Nutrition Source)

http://www.tarim.gov.tr/ (T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi program planlaması

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı, Quiz

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara sınavlar (quizler dahil)

6

40

Final sınavı

1

60

Toplam

7

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

X

 

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

X

 

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

X

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

X

 

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

X

 

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

X

 

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

X

 

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

X

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

X

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Uygulama, Labaratuvar, Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Laboratuvar

15

2

30

Ara sınavlar

6

1

6

Final sınavı

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

127

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
1