• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS121
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İnsan vücudundaki yapıların anatomisini tanımlamak ve insan vücudundaki doku ve organ sistemlerini anatomik olarak kavramak. Tüm sistemlerin doku ve organların ayrıntılı yapısını öğrenmek.
Dersin İçeriği: 

İnsan Vücut Anatomisi. Hücreler, dokular ve organlar. Kas ve iskelet sistemi anatomisi; kemikler, kaslar ve eklemler. Dolaşım sistemi, kan, kalp ve dolaşım sistemi anatomisi.  Lenfatik Sistem anatomisi, Solunum sistemi anatomisi, üst ve alt solunum organları anatomisi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

İnsan vücut anatomisini, sistem, hücre, doku ve organ düzeyinde açıklar.

1,2,3

1,2,4

1,2

Anatomik terminolojiye giriş. Anatomik planlar, yer-yön ve hareketler için kullanılan anatomik terimleri açıklar.

1,2,3

1,2,4

1,2

Aksiyel ve apendiküler iskelet sistemlerinin anatomisini açıklar.

1,2,3

1,2,4

1,2

Bölgesel olarak kas sistemi anatomisini açıklar.

1,2,3

1,2,4

1,2

Kardiyovasküler sisteme ait yapıların ve organların anatomisini ve diğer sistemlerle ilişkisini açıklar.

1,2,3

1,2,4

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İnsan anatomisine giriş, planlar, hareketler ve anatomik terminolojiye giriş

İlgili literatür

2

Aksiyel iskelet sistemi: Kafatası, omurlar, sternum, kaburgalar ve eklemleri

İlgili literatür

3

Apendiküler iskelet: Üst ve alt ekstremiteler kemikleri ve eklemleri

İlgili literatür

4

İskelet sistemi: Bütün vücut kemikleri laboratuvar uygulama

İlgili literatür

5

Kas sistemine giriş: Baş, boyun ve gövde kasları

İlgili literatür

6

Sırt, üst ve alt ekstremite kasları laboratuvar uygulama

İlgili literatür

7

Kas sistemi: Bütün vücut kasları laboratuvar uygulama

İlgili literatür

8

Ara sınav

Kardiyovasküler sistem: Giriş / lenfatik sisteme genel bakış

İlgili literatür

9

Kardiyovasküler sistem: Kalbin yüzey anatomisi, odacıkları, kalbin ileti sistemi

İlgili literatür

10

Kalbin dolaşımı, tüm vücudun vasküler sistemi ve lenfatik sistem

İlgili literatür

11

Kardiyovasküler sistem laboratuvar uygulama

İlgili literatür

12

Solunum sistemi: Üst solunum yolu yapıları ve organları

İlgili literatür

13

Alt solunum yolu yapıları ve organları

İlgili literatür

14

Solunum sistemi laboratuvar uygulama

İlgili literatür

15

Dersin değerlendirilmesi

Final sınavı

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ross and Wilson, Anatomy & Physiology in Health and Illness, 

Fundamentals of Anatomy and Physiology for Nursing and Healthcare Students by Ian Peate and Muralitharan Nair

Atlas of Human Anatomy F. Netter

Diğer Kaynaklar

Database – Complete Anatomy

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn, Google Classroom

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Final sınavı

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

X

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

X

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

X

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

X

 

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

X

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara sınav

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

94

Toplam İş Yükü /  25(s)

 

 

3,76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
1