• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS356
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Adli olaylar sonucu sağlık kuruluşuna başvuruda bulunan mağdur ve yakınlarına kriz bakımını içeren kanıt temelli yaklaşımlar çerçevesinde hemşirelik girişimlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, eğitim ve danışmanlık sağlanması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırır.
Dersin İçeriği: 

Dış etkilere bağlı oluşan, kişilerin beden ve ruh sağlığının bozulmasına ya da ölümüne neden olan adli olaylarda hemşirenin rolünü, adli hemşirelik uygularını ve standartları anlatmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru cevap 3. Tartışma 11. Beyin fırtınası 21. Sunum 24. Video gösterimi 25. Kitap paylaşımı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 13. Sunum değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Hemşirelik tanılama ve uygulamaları sırasında adli olgu belirti ve bulgularını tanıyabilir.

1,2,3,4,5,6,

7,9,10

1,2,3,11,21,24,25

1,2,13

Adli kanıtların sistematik toplanması sürecini açıklar (kanıtların toplanması, kanıt bütünlüğünün korunması, kaydedilmesi, rapor edilmesi).

1,2,3,4,5,6,

7,9,10

1,2,3,11,21,24,25

1,2,13

Klinik adli tıp olgularında hemşirenin görev ve sorumluluklarını, farklı rollerini bilir.

1,2,3,4,5,6,

7,9,10

1,2,3,11,21,24,25

1,2,13

Tıbbi ve adli muayenenin ögelerini açıklar.

1,2,3,4,5,6,

7,9,10

1,2,3,11,21,24,25

1,2,13

Şiddet türlerini ve şiddet mağdurlarının tanılanmasında dikkat edilmesi gerekenleri açıklar.

1,2,3,4,5,6,

7,9,10

1,2,3,11,21,24,25

1,2,13

Şiddet mağduru ve uygulayanın psikolojik özelliklerini ve hemşirelik yaklaşımlarını bilir.

1,2,3,4,5,6,

7,9,10

1,2,3,11,21,24,25

1,2,13

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse giriş syllabus tanıtımı

İlgili literatür

2

Adli hemşireliğin tarihsel gelişimi ve adli hemşireliğin çalışma alanları, rol ve sorumlulukları

İlgili literatür

3

Klinik tıp hizmetlerinde adli hemşirelik

İlgili literatür

4

Yaralanmalarda hemşirenin sorumlulukları

İlgili literatür

5

Aile içi şiddet

İlgili literatür

6

Aile içi şiddet- devam

İlgili literatür

7

Ara sınav

 

8

Ani bebek ölüm sendromu

İlgili literatür

9

Adli psikiyatri hastasının bakımı

İlgili literatür

10

Adli toksikoloji

İlgili literatür

11

Hemşirenin hukuki sorumlulukları

İlgili literatür

12

Suç bilimi

İlgili literatür

13

Ötanazi

İlgili literatür

14

Adli tıpta ölü muayenesi ve otopsi

İlgili literatür

15

Dersi değerlendirme

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Scannell J. M. (2020) Adli Hemşirelik Hakkında Bilmemiz Gerekenler Çev. Ed: Ekşi Uymaz P., Akgün M., Manav G. Akademisyen Kitabevi.
 2. Polat O. (2020) Adli Psikolojiye Giriş Seçkin Yayıncılık (3. Ed)
 3. Kalfoğlu E.A, Köprülü A.Ş., Hamzaoğlu N. (2019) Adli Hemşirelik. Akademisyen Kitabevi.
 4. East K. (2019). The Perceived Effectiveness of Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) Training for Rural Nurses. Sigma Work Environments Events.
 5. Meredith S.(2018) Fast Facts About Forensic Nursing
 6. Hornor G., & Zeno R. (2018). Child Sexual Abuse Perpetrators: What Forensic Nurses Need to Know. Journal of forensic nursing, 14(4), 206-213.
 7. Weber J.N., Kelley J.H.(2018). Health Assessment in Nursing. Sixth Edition. Wolters Kluwer Health. New York.
 8. Potter P.A., Perry A.G. (2017). Fundamentals of Nursing. Mosby Inc. USA
 9. Price B., Maguire K. (2016). Core curriculum for forensic nursing. International Association of Forensic Nurses
 10. Amar A., Sekula L. K. (2015). A Practical Guide to Forensic Nursing: Incorporating Forensic Principles Into Nursing Practice. Sigma Theta Tau International.  Indianapolis USA.
 11. American Nurses association (2014). Forensic Nursing: Scope and Standards of Practice.2nd Ed., MD: Nursesbookks.org
 12. Hammer R., Moynihan B., Pagliaro E.M. (2013) Forensic Nursing: A Handbook for Practice. 2 Ed. Jones & Bartlett Publishers, USA.
 13. American Association of Legal Nurse Consultants: www.aalnc.org.

Diğer Kaynaklar

DATABASE - EBSCO eBook Academic Collection

DATABASE - ELSEVIER SCIENCE DIRECT

DATABASE - NURSING REFERENCE CENTER

DATABASE - ELSEVIER CLINICAL SKILLS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Öğrenci sunumları

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı, Sunum değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

30

Sunum değerlendirme

1

20

Final sınavı

1

50

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

X

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

X

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara sınav

1

2

2

Sunum değerlendirme

1

1

1

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler