• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak “Yeditepe Üniversitesi Hemşirelikte 10. Yıl Etkinliği” olarak 29 Kasım 2018 tarihinde “Hemşirelikte Geleceğin Tasarımı” konulu bir sempozyum düzenlemiştir. “Değişimler ve Geleceğin Tasarımı”, “Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar” ve “Geleceğin Tasarımında Hemşireliğin Güçlendirilmesi” oturumlarında Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Dr. Cenk Tezcan, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Merih Doğan, Prof. Dr. Hülya Kaya, AR-GE Hemşiresi Ayşegül Alioğulları, Uzm. Saliha Koç ve Uzm. Hem. Elif Akbal katılımcılara konuları ile ilgili güncel bilgi paylaşımı yapmışlardır.  Başta sempozyum düzenleme kurulu başkanı Sayın Hediye Arslan Özkan ve sempozyumun düzenlenmesinde büyük bir katkı sağlayan Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen olmak üzere tüm düzenleme kurulu üyelerine teşekkür ederiz.