• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumu tanımalarını, toplumsal sorunlara duyarlılık geliştirmelerini, sosyal sorunlarla uğraşan sivil toplum kuruluşlarını tanımalarını ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında sivil toplum kuruluşlarında staj yapılarak öğrencilerin sosyal sorunlarının çözümüne katkı sağlama fikri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Böylelikle sosyal sorunların çözümünde sürdürülebilirliğin önemi ve her bireyin bu konuda bir sorumluluğu olduğu vurgulanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2. Soru cevap 6. Röportaj 21. Sunum 26. Küçük ve büyük grup tartışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
5. Saha çalışması 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme 13. Sunum 21. Grup çalışması değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Toplumsal sorunların nedenlerini ve bu alanda yapılan çalışmaları irdeleyebilir.

5,6,7,9,10

2,6,21,26

5,7,8,13

Yaşadıkları toplumun sorunlarına yönelik duyarlılık geliştirir.

5,6,7,9,10

2,6,21,26

5,7,8,13,21

Seçtikleri bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak hizmet eder.

5,6,7,9,10

2,6,21,26

5,7,8,13,21

Toplumsal ve sosyal sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.

5,6,7,9,10

2,6,21,26

5,7,8,13,21

Öğrenciler yaptıkları çalışmaları sözlü ve yazılı olarak sınıf önünde sunabilir.

5,6,9,10

2,6,21,26

5,7,8,13,21

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanıtılması, müfredatın açıklaması, literatür, sunum çalışmasının dağılımı

Sivil toplum kuruluşları ve çalışma yöntemleri

İlgili literatür

2

Grup çalışmasının başlatılması

İlgili literatür

3

Grup çalışmasının sunumunun hazırlanması

İlgili literatür

4

Sınıf içi çalışmanın sunumu

İlgili literatür

5

Sınıf içi çalışmanın sunumu

İlgili literatür

6

Sınıf içi çalışmanın sunumu

İlgili literatür

7

Sınıf içi çalışmanın sunumu

İlgili literatür

8

Sivil toplum çalışmalarının başlaması

İlgili literatür

9

Sivil toplum çalışmalarının devamlılığı

İlgili literatür

10

Sivil toplum çalışmalarının sunumu

İlgili literatür

11

Sivil toplum çalışmalarının sunumu

İlgili literatür

12

Sivil toplum çalışmalarının sunumu

İlgili literatür

13

Sivil toplum çalışmalarının sunumu

İlgili literatür

14

Final raporu ve değerlendirme

İlgili literatür

15

Dersin değerlendirilmesi

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Akatay A, Harman S: Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim, Yönetişim ve Gönüllülük. Ekin Yayınevi, İstanbul 2014.
  2. Akbal İ: Sivil Toplum. Sivil toplum Kuruluşları ve Kamu Yönetiminde Karar Alma Üzerine Etkisi. I. Basım İstanbul 2017
  3. Sivil Toplum Düşünce & Araştırma Dergisi.
  4. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, www.stgm.org.tr
  5. STGM, STÖ'lerde Organizasyon Yapısı Belirleme, 2020.

Diğer Kaynaklar

Database - Clinical Key Student Foundation

Database - Nursing Reference Center

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn, Google Classroom

Ödevler

Dernek aktiviteleri günlükleri

Sınavlar

Sınıf içi grup çalışması (Ara sınav), STK çalışma raporunun sunulması (Final)

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Sınıf içi grup çalışması ve sunumu

1

50

STK kabul ve faaliyetlerine katılım

1

20

STK ilişkin yeterli verinin toplanması

1

10

STK çalışması raporunun sınıfta sunumu

1

20

Toplam

4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

X

 

 

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

X

 

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

 

X

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

 

X

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Uygulama

15

4

60

Ara sınav (Sınıf içi grup çalışması)

1

2

2

Final sınavı (STK çalışma raporunun sunulması)

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler