• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
FHS103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilere sağlık psikolojisi ve kişilerarası ilişkiler konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, sağlık psikolojisinin temel kavramları, sağlık, hastalık ve stres kavramları ve etkileyen faktörler, kişilerarası iletişimin temel kavramları, iletişim tipleri, iletişim süreci, iletişimi etkileyen faktörler, pasif, agresif ve girişken davranış tipleri, benlik kavramı, benlik saygısı ve beden imajı, sözsüz iletişim becerileri, ben dili, empati, geribildirim verme, aktif dinleme, soru sorma, umut-umutsuzluk, öfke yönetimi ve çatışma yönetimi konularını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi, 2. Soru cevap, 3. Tartışma, 4. Laboratuar çalışması, 5. Saha çalışması, 6. Klinik uygulama, 7.Proje çalışması, 8. İnceleme/anket, 9. Rol oynama, 10. Demonstrasyon, 11. Beyin fırtınası, 12. Ev ödevi, 13.Vaka çalışması/raporu, 14. Grup ç
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav, 2. Final

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

İletişim kavramı, iletişim türleri ve iletişim sürecini, iletişimi etkileyen faktörleri anladığını gösterir.

1,2,3,6,7

1,2,3,9,10,11,14,24,25,26,31,32,33

1,2

Davranışların iletişim üzerindeki etkisinin farkında olur.

1,2,3,6,7

1,2,3,9,10,11,14,24,25,26,31,32,33

1,2

Benlik kavramı, benlik saygısı ve beden imajını tanımlar.

1,2,3,6,7

1,2,3,9,10,11,14,24,25,26,31,32,33

1,2

Sözsüz atılganlığın önemini tartışır.

1,2,3,6,7

1,2,3,9,10,11,14,24,25,26,31,32,33

1,2

İletişimde empati, dil ve geribildirimin önemini tanımlar.

1,2,3,6,7

1,2,3,9,10,11,14,24,25,26,31,32,33

1,2

Umutsuzluk ve öfke kontrolünün önemini anlatır.

1,2,3,6,7

1,2,3,9,10,11,14,24,25,26,31,32,33

1,2

Çatışma yönetimi yapar.

1,2,3,6,7

1,2,3,9,10,11,14,24,25,26,31,32,33

1,2

Özel durumlarda hastalara nasıl yaklaşması gerektiğini bilir.

1,2,3,6,7

1,2,3,9,10,11,14,24,25,26,31,32,33

1,2

 

Dersin Akışı

 

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ders amaç ve hedeflerinin tartışılması

İlgili literatür

2

Psikoloji ve Sağlık Psikolojisine giriş

İlgili literatür

3

Sağlık Psikolojisi

Psikolojik İyilik Hali

Sağlık Psikolojisinde temel kavramlar: Sağlık, Hastalık, Stres

İlgili literatür

4

Sağlık Psikolojisinin temel kavramları, Sağlık, Hastalık, Stres ve Etkileyen Faktörler 

İlgili literatür

5

Kişilerarası davranış; pasif, agresif ve atılgan

İlgili literatür

6

Benlik kavramı, Benlik saygısı ve beden imajı

İlgili literatür

7

Sözel Olmayan Girişkenlik Becerileri

Ben dili

Empati

İlgili literatür

8

Ara sınav

 

9

Ara sınav değerlendirmesi

Geribildirim Verme, Kritik Düşünme

İlgili literatür

10

Aktif Dinleme, soru sorma

İlgili literatür

11

Umut, umutsuzluk

İlgili literatür

12

Öfke Yönetimi, Çatışma Yönetimi

İlgili literatür

13

Problem Çözme

İlgili literatür

14

Ders değerlendirme

 

15

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Arnold E, Boggs KU (1999). Interpersonal Relationships: Professional Communication Skills for Nurses. 3 rd ed, W.B Saunders Company, Philadelphia.
 2. Bebe SA, Bebe SJ, Redmond MV. (1999). Interpersonal Communication: Relating to the Others. 2 nd ed, Allyn and Bacon, Boston.
 3. Cüceloğlu D. (2008). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. 17. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 4. Cüceloğlu D. (2003). Keşke’siz Bir Yaşam İçin İletişim Donanımları. 15. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 5. DeFleur ML, Kearney P, Plax TG. (1998). Fundamentals of Human Communication. Mayfield Publishing Company, London.
 6. Devito JA. (2007). The Interpersonal Communication. 11th ed, Pearson Education Inc, Boston, 2007.
 7. Lumsden G, Lumsden D. (2003). Communicating with Credibility and Confidence. 2 nd ed, Thomson Wadsworth, Belmont.
 8. McKay M, Davis M, Fanning P. (2006). İletişim Becerileri. Çev. Ö Gelbak, HYB Yayıncılık, Ankara.
 9. Norton BA. (1986). Skills for Professional Nursing Practice: Communication, Clinical Appraisal, and Clinical Techniques. Appleton-Century-Crofts, Norwalk.
 10. Wood JT. (2004). Interpersonal Communication: Everyday Encounters. 4th ed, Thomson Wadsworth, Belmont.

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YuLearn

Ödevler

-

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Aktif katılım sağlama

1

10

Final sınavı

1

50

Toplam

3

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

X

 

 

 

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

X

 

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

X

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

X

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

X

 

 

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

X

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

X

 

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

7

105

Ara sınav

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

154

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
1