• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS404
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin araştırma makalesini bilimsel araştırma kriterlerine göre eleştirerek okumasını sağlamaktır. Her öğrenci bu ders kapsamında bilimsel araştırma eleştirisi yazmayı öğrenir.
Dersin İçeriği: 

Araştırma eleştirisi araştırmanın özetinin, örneklem, method ve malzeme ve veri analizini içeren araştırma deseninin özelliklerinin, araştırmanın güçlü ve zayıf yönlerinin, geçerlik ve güvenirliğinin, bulguların sunumunun, tartışma ve sonuçlarının yorumlanmasını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 13. Vaka çalışması/raporu
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
2. Final 7. Ödev/rapor değerlendirme 13. Sunum değerlendirme 14. Performans değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Araştırma makalesinin bölümlerini tanımlar ve bölümlerin özelliklerini sıralar.

1,7,8,9

1,2,3,13

2,7,13,14

Araştırma başlığının makalenin bütününü temsil edip etmediğini değerlendirir.

1,6,7,8,9

1,2,3,13

2,7,13,14

Özetin bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder.

1,6,7,8,9

1,2,3,13

2,7,13,14

Girişin bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder.

1,6,7,8,9

1,2,3,13

2,7,13,14

Method bölümünün bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder.

1,6,7,8,9

1,2,3,13

2,7,13,14

Bulguların bilimsel çalışmaya ve bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder.

1,6,7,8,9

1,2,3,13

2,7,13,14

Tartışmanın bilimsel çalışmaya ve bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu değerlendirir.

1,6,7,8,9

1,2,3,13

2,7,13,14

Önemli sonuçların kısaca bilimsel makale yazma kurallarına uygun yazılıp yazılmadığını değerlendirir.

1,6,7,8,9

1,2,3,13

2,7,13,14

Kaynakların yeterliliğini ve güncelliğini değerlendirir.

1,6,7,8,9

1,2,3,13

2,7,13,14

Bilimsel makale değerlendirmelerini yazılı olarak ifade eder.

1,6,7,8,9

1,2,3,13

2,7,13,14

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş- Araştırma Makalesi Nasıl Okunur

İlgili literatür

2

Araştırma makalelerinin genel yapısı, Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme Kesitsel tanımlayıcı araştırma örnekleri

İlgili literatür

3

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme Vaka kontrol çalışma örnekleri

İlgili literatür

4

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme Randomize kontrollü deney çalışma örnekleri (Cochrane veritabanı, clinicaltrials.gov)

İlgili literatür

5

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme Kalitatif araştırma makalesi örnekleri

İlgili literatür

6

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme Retrosektif, prospektif araştırma örnekleri

İlgili literatür

7

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme Retrosektif, prospektif araştırma örnekleri

İlgili literatür

8

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme tanımlayıcı çalışmalarla yapılmış Sistematik derleme çalışma örnekleri

İlgili literatür

9

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme randomize kontrollü çalışmalarla yapılmış Sistematik derleme çalışma örnekleri

İlgili literatür

10

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme Metanaliz çalışma örnekleri

İlgili literatür

11

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme kanıta dayalı uygulama pratiği kılavuz örnekleri

İlgili literatür

12

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme kanıta dayalı uygulama pratiği kılavuz örnekleri

İlgili literatür

13

Bir araştırma makalesi kritiği yazma ve raporlama

İlgili literatür

14

Bir araştırma makalesi kritiği yazma ve raporlama

İlgili literatür

15

Genel ders değerlendirmesi

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

1.     Rolfe, Gary New Ways of Thinking About Nursing : Collected Conference Papers, 2010-2019

2.     Maryann Godshall, PhD 2016, Fast Facts for Evidence-Based Practice in Nursing, Second Edition : Implementing EBP in a Nutshell

3.     Beyea, Suzanne C., Slattery, Mary Jo 2012 Evidence-based Practice in Long-term Care : Solutions for Successful Implementation

4.     Journal of Research in Nursing https://journals.sagepub.com/home/jrn  

5.     FNA’s Nursing Research and Evidence-Based Practice Conference Goes Virtual Again https://eds-s-ebscohost-com.lproxy.yeditepe.edu.tr/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=21&sid=005c726b-2e07-4a96-b201-8e22d653e68e%40redis

6.     The Journal of Nursing Research https://journals.lww.com/jnr-twna/pages/default.aspx

7.     Research in Nursing and Health https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1098240x

 

Diğer Kaynaklar

Database-Clinical Trials Database

Database-Wiley Online Library

Database-Cochrane Database

Database - Clinical Key Studies

Database - Nursing Reference Center

Database - Elsevier Clinical Skills

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Makale değerlendirme ödevleri

Sınavlar

Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara rapor / değerlendirme

1

40

Final sınavı

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

X

 

 

 

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

X

 

 

 

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

X

 

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

X

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

 

X

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara rapor değerlendirme

2

12

24

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler