• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencinin temel araştırma bilgisini öğrenmesi, öğrenim hayatı boyunca kullanacağı bilimsel bilgi kaynağına ulaşım yolunu kavraması, bilimsel bilginin oluşum süreçlerini anlaması ve hemşirenin en önemli rollerinden birisi olan araştırma becerisini kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Dersin içeriği, araştırma metodolojisinin temel ilkelerini tanıtır ve bu ilkelerin sağlık bilimlerinde araştırma yapmak için nasıl uygulanmasını içerir. Araştırma yoluyla üretilen kanıtların günlük sağlık hizmetlerindeki sorunları çözmek için nasıl kullanıldığı verilir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Araştırma metodolojisinin kavramsal temellerini anlayacak,

1,2,6,8

1,2,3,11,32

1,2

Temel araştırma prensiplerinin sağlık biliminde nasıl uygulandığını açıklayabilecek,

1,2,8

1,2,3,11,32

1,2

Kanıta dayalı uygulamaların araştırmalar ile nasıl üretildiğini anlayacak

1,2,8

1,2,3,11,32

1,2

Araştırmalar sonucu elde edilen kanıtların hemşirelik biliminde nasıl kullanıldığını bilecek

1,2,8

1,2,3,11,32

1,2

Araştırma bilgisini akademik ve klinik kariyeri boyunca kullanacağı bir alışkanlık haline getirmenin önemini kavrayabilecek.

1,2,8

1,2,3,11,32

1,2

Bilimsel bilgiye ulaşım yollarını, veri tabanlarını, doğru anahtar kelimelerle doğru bilgiye ulaşımı öğrenecek

1,2,8

1,2,3,11,32

1,2

 

Dersin Akışı

 DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Araştırma metodolojisine giriş, bilim ve araştırmanın önemi

İlgili literatür

2

Araştırmanın yapısı ve araştırıma konusu belirleme

Veri tabanlarını kullanarak konuya uygun anahtar kelimeleri öğrenme ve Literatür tarama

İlgili literatür

3

Bir araştırmanın giriş kısmının yapısı

Araştırmanın amacını yazma

İlgili literatür

4

Araştırma tipleri-I

İlgili literatür

5

Araştırma tipleri-II

İlgili literatür

6

Araştırma tipleri-III

İlgili literatür

7

Ara Sınav

 

8

Örneklem hesaplama yöntemleri, örnekleme yöntemleri

İlgili literatür

9

Veri Toplama Yöntemleri

İlgili literatür

10

Veri analizi, SPSS, bulgu raporlama

İlgili literatür

11

Araştırma protokolü hazırlama, limitasyonlar, teşekkür kısmı

İlgili literatür

12

Araştırma raporlama, sonuçları literatür ile sentez etme

Sistematik derleme ve metaanaliz çalışmaları

Kanıta dayalı uygulamalar ve makale örnekleri

İlgili literatür

13

Sağlık bilimleri araştırmalarında bias kavramı

Araştırmada etik konular

İlgili literatür

14

Araştırma projeleri ve proje örneği

Araştırmalar için uygun dergi seçimi

İlgili literatür

15

Genel Tekrar

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Semra Erdoğan, Nursen Nahcivan, Nihal Esin; Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. 4th Edition. Nobel Tıp Kitabevleri 2020.
  2. Clinical Epidemiology, The Essentials, Fifth Edition, 2014, Robert H. Fletcher et al.
  3. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Prof.Dr.Osman Hayran, 2013
  4. Journal of Research in Nursing https://journals.sagepub.com/home/jrn 
  5. FNA’s Nursing Research and Evidence-Based Practice Conference Goes Virtual Again https://eds-s-ebscohost-com.lproxy.yeditepe.edu.tr/eds/pdfviewer/pdfview...
  6. The Journal of Nursing Research https://journals.lww.com/jnr-twna/pages/default.aspx
  7. Research in Nursing and Health https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1098240x

Diğer Kaynaklar

Database-Clinical Trials Database

Database-Wiley Online Library

Database-Cochrane Database

Database - Clinical Key Studies

Database - Nursing Reference Center

Database - Elsevier Clinical Skills

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

-

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Final sınavı

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

 

X

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara sınav

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

79

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 
3