• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS352
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, iş sağlığı hemşiresinin görev ve sorumlulukları ve uygulama alanları hakkında bilgi ve anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders içeriğinde, iş sağlığı hemşiresinin rol ve sorumlulukları, iş yerinde sağlığı tehdit eden durumlar, iş yeri güvenliği, iş kazaları, meslek hastalıkları, iş sağlığı hizmetlerinde stratejik planlama, kurumsal değerlendirme ve sağlık hizmetlerinin yönetimi, iş sağlığı ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler yer almaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 24. Video gösterimi 26. Büyük ve küçük grup tartışması 31. Film/belgesel gösterimi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İş sağlığı ile ilgili kavramları anlar ve bilir. 1,2,3 1,2,3,24,26,31 1,2
İş sağlığı konusunda tavsiyelerde bulunabilir. 1,2,3 1,2,3,24,26,31 1,2
İş yeri güvenliği konularını tanımlar ve açıklar.  1,2,3 1,2,3,24,26,31 1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriği ve ders izlencesi hakkında bilgi verme İlgili literatür
2 İş sağlığı ile ilgili temel kavramlar ve iş sağlığı hemşireliğine giriş İlgili literatür
3 İş sağlığı hemşireliğine giriş ve tarihsel gelişimi İlgili literatür
4 İş sağlığı hemşiresinin rol ve sorumlulukları İlgili literatür
5 İş yerinde sağlığı tehdit eden durumlar İlgili literatür
6 İş yeri güvenliği İlgili literatür
7 İş yeri güvenliği (devam) İlgili literatür
8 Ara sınav  
9 İş kazaları İlgili literatür
10 Meslek hastalıkları İlgili literatür
11 İş sağlığı uygulamalarında düzenli sağlık taramaları  
12 İş sağlığı uygulamalarında sağlık eğitimi

İş sağlığı hizmetlerinde stratejik planlama

İlgili literatür
13 Kurumsal değerlendirme ve sağlık hizmetlerinin yönetimi İlgili literatür
14 İş sağlığı ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler İlgili literatür
15 Final sınavı İlgili literatür

 

Kaynaklar

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Yeditepe Üniversitesi YULearn
Ödevler -
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara sınav 1 40
Final sınavı 1 60
Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.         X  
2 Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.         X  
3 Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.         X  
4 Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.         X  
5 En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder. X          
6 Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.   X        
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.     X      
8 Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.       X    
9 Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.       X    
10 Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara sınav 1 2 2
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler