• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS361
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, kanser tanısı alan birey ve ailesinin yaşam kalitelerini yükseltmede veri toplama, tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirmeyi içeren hemşirelik sürecini uygulamayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, onkoloji hemşireliğinde temel kavramlar, onkoloji hemşiresinin rol ve sorumlulukları, kanserin etyolojisi ve epidemiyolojisi, kanser hastasının tanılanması, farklı tedavi yöntemlerinin kullanımı ve yan etkilerinin yönetiminde etkili hemşirelik girişimleri hakkında teorik bilgi ve uygulama becerilerinin kazanılmasını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Soru-Cevap 3. Tartışma 11. Beyin Fırtınası 24. Video gösterimi 25. Kitap ve kaynak paylaşımı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Onkoloji hemşireliği ile ilgili temel kavramları tanımlar.  1,2,3 1,2,3,11,24,25 1,2
Kanserde risk faktörlerinin, korunmanın ve erken tanının önemini kavrar.   1,2,3,4 1,2,3,11,24,25 1,2
Kanser tedavi yöntemlerinde (kemoterapi, radyoterapi) hemşirenin rol ve sorumluluklarını kavrar.  5,6,7 1,2,3,11,24,25 1,2
Onkoloji hemşireliğinde semptom kontrolünü kavrar.  5,6,7,8,9,10 1,2,3,11,24,25 1,2
Onkoloji hemşireliğinde tüm sistemlerin sorunlarına yönelik bakım uygulamalarını kavrar.  5,6,7,8,9,10 1,2,3,11,24,25 1,2
Onkoloji hemşireliğinde psikolojik sorunlara yönelik bakım uygulamalarını kavrar. 5,6,7,8,9,10 1,2,3,11,24,25 1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriği ve ders izlencesi hakkında bilgi verme   İlgili literatür
2 Onkoloji hemşireliğine giriş İlgili literatür
3 Onkoloji hemşiresinin rol ve sorumlulukları   İlgili literatür
4 Kanser etiyolojisi ve epidemiyolojisi   İlgili literatür
5 Kanserden korunma İlgili literatür
6 Kanserde tanı yaklaşımları   İlgili literatür
7 Kanserli hastalarda radyoterapi tedavisi

Kanserli hastalarda kemoterapi tedavisi 

İlgili literatür
8 Ara sınav  
9 Kanserli hastalarda tamamlayıcı tedavi İlgili literatür
10 Kanserli hastalarda semptom yönetimi   İlgili literatür
11 Kanserli hastalarda hematolojik toksisiteler ve semptom yönetimi   İlgili literatür
12 Kanserli hastalarda semptom yönetimi   İlgili literatür
13 Kanserli hastalarda cilt toksisiteleri ve semptom yönetimi  

Semptom yönetimi ve yaşam kalitesi

İlgili literatür
14 Kanserli hastalarda psikolojik problemler ve semptom yönetimi  İlgili literatür
15 Kanserli hastalarda palyatif bakım   İlgili literatür
  Genel ders değerlendirmesi

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1. Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu, Dünya Kanser Raporu,

http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/ 9789283204237_tur_p1-104.pdf,

2. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri yıllığı http://www.tusak.saglik.gov.tr/saglik_istatistikleri_yilligi_2010.pdf,

3. Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, 2010 İstanbul Konsensusu, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti, İstanbul 2010.

4. Kurt S. (2008). Kanserli hastalarda semptom kontrolünün değerlendirilmesi. T.Ü. Sağlık

Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği yüksek Lisans Tezi, Edirne.

5. Aydıner A, Can G. Akciğer Kanserinde Tedavi ve Bakım, İpomet Matbaacılık San ve Tic. Ltd Şti, İstanbul 2010.

6. Can G, Enç N, Akkaya S. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi

Konsensus'07, 3P-Pharma Publication Planning, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal

Yayıncılık, İstanbul 2008.

7. Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, 3P-Pharma Publication

Planning, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık, 2007

8. Kanser Kemoterapi Rehberi ve Uygulamaya Yönelik Öneriler. Çev. G Can, Çev. Ed. Z

Durna, A Aydıner, Nobel Tıp Kitapevleri 2003.

9. Topuz E, Aydıner A, Karadeniz AN. Klinik Onkoloji, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Yayınları, ISBN 975-404-580-1, İstanbul 2000.

10. Topuz E. Kanserde Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp (Bilimsel Yaklaşım), İletişim Yayınları, İstanbul 2005.

11. Smeltzer SC, Bare GB, Hinkle JL, Cheever KH. (Eds). Brunner & Suddarths Textbook of Medical-Surgical Nursing. 11th ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins;  2008.

Diğer Kaynaklar DATABASE - CLINICAL KEY STUDENT FOUNDATION

DATABASE - NURSING REFERENCE CENTER

DATABASE - ELSEVIER CLINICAL SKILLS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Yeditepe Üniversitesi YULearn
Ödevler -
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara sınav 1 40
Final sınavı 1 60
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.         X  
2 Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.       X    
3 Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.       X    
4 Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.       X    
5 En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.     X      
6 Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.     X      
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.   X        
8 Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.     X      
9 Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.       X    
10 Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara sınav 1 2 2
Final sınavı 1 2 2
  Toplam İş Yükü     124
  Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
  Dersin AKTS Kredisi     5

 

Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler