• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS212
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, öğrenciye mezun olmadan önce yaşamsal olaylar, mesleki problemler ve durumlara yönelik olarak eleştirel düşünme ve durumlara yönelik çözüm yolları geliştirebilme becerisi kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, eleştirel düşünme kavramı  hakkında genel bir bakış açısı oluşturmayı ve öğrencinin bu beceriyi iş ortamında kullanma becerisini kolaylaştırmayı sağlayacaktır. İnsanın temel yaşam örüntülerine yönelik problem çözmeye özgü eleştirel düşünme stratejilerini uygulayarak öğrencinin mesleki davranışlarını geliştirmeye odaklanılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 14. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
. Ara sınav 2. Final

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eleştirel düşünme kavramını tanımlar. 1,2 1,2,3,11,14 1,2
Eleştirel düşünür olma özelliklerini sayabilir. 1,2,6 1,2,3,11,14 1,2
Eleştirel düşünme yeteneğini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörleri sayabilir. 1,2,6,7 1,2,3,11,14 1,2
Eleştirel düşünme becerisini mesleki uygulamada ve günlük hayatta nasıl kullanacağını tanımlayabilir. 1,2,7,9 1,2,3,11,14 1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: düşünme nedir ve neden önemlidir? İlgili literatür
2 Eleştirel düşünme süreçleri ve özellikleri İlgili literatür
3 Eleştirel düşünmenin yaşamdaki yeri ve önemi: kutunun dışında düşünme İlgili literatür
4 Zihin haritası  İlgili literatür
5 Eleştirel düşünme yöntemi olarak altı şapkalı düşünme tekniği İlgili literatür
6 Eleştirel düşünme yöntemi olarak altı şapkalı düşünme tekniği: olgu tartışması İlgili literatür
7 Ara sınav  
8 Eleştirel düşünme yoluyla sorun çözme-mantık İlgili literatür
9 Argüman değerlendirme- mantık yanılgıları İlgili literatür
10 Düşünme tarihi ve felsefesi İlgili literatür
11 Düşünme tarihi ve felsefesi İlgili literatür
12 Eleştirel düşünme egzersizleri-teori ve pratik çıkmazı İlgili literatür
13 Eleştirel düşünme egzersizleri- bir konuda iyi, kötü ve ilginç olanı ayırt etme İlgili literatür
14 Gerçek, bilgi ve inanç İlgili literatür
15 Dersin değerlendirmesi

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar 1. Tracy Bowell and Gary Kemp, 2010, Critical Thinking. 3rd Edition, A Concise Guide.

2. Epstein, R.(2006) Critical thinking.  3rd ed. Belmont, CA : Thomson Wadsworth, Australia.

3. Flood RL., Romm NRA. (Eds)(1996) Critical systems thinking : current research and practice. Plenum New York : Plenum Press. USA.

4. Gambrill E. (2005) Critical Thinking in Clinical Practice.2nd Ed. John Wiley and Sons, Inc., New Jersey, USA.

5. Ruggiero, VR. (2008) Beyond feelings : a guide to critical thinking.  8th ed. McGraw-Hill Higher Education. Boston, USA.

6. Wilkinson JM. (2012) Nursing Process and Critical Thinking. 5th Ed., Pearson Education Inc., New Jersey, USA.

7. Brink-Budgen, RVD. Critical Thinking for Students. 4th Ed., Spring Hill House,Oxford,UK.

8. Mason, M. Critical Thinking and Learning, Blackwell publishing, Malden, USA.

9. Paul, R., Elder,L. (2006) Critical Thinking-Learn the Tools the Best Thinkers Use. Concise Ed., Pearson-Prentice Hall., New Jersey, Columbus, Ohio, USA.5. ANGELI C, VALANIDES N. Instructional effects on critical thinking: Performance on ill-defined issues. Learning and Instruction 19 (2009) 322-334.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Yeditepe Üniversitesi YULearn
Ödevler -
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara sınav 1 40
Final sınavı 1 60
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.         X  
2 Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.         X  
3 Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.         X  
4 Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.   X        
5 En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.   X        
6 Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.       X    
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.       X    
8 Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.       X    
9 Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.         X  
10 Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara sınav 1 2 2
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler