• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
24
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
14
AKTS: 
16
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin mezun olmadan önce gerçek bir ortamda becerilerde ustalaşmalarını ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve mezun olmadan önce dahiliye, cerrahi hastalıklar, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği derslerinde edindikleri becerileri pekiştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, çeşitli klinik ortamlarda (acil, yoğun bakım, pediatri, dahiliye, cerrahi klinikleri) hasta bakımını ve bakım planlarının hazırlanmasını ve tartışılmasını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Hastanenin farklı birimlerindeki hemşirelik rol ve sorumluluklarını tanımlar.

1-4,6-8,10

3,5,13,21,27

5,6,13,20,22,23

Karmaşık sorunları olan hasta için hastaya özel hemşirelik bakım planını planlayabilir ve uygulayabilir.

1-4,6-8,10

3,5,13,21,27

5,6,13,20,22,23

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse giriş

Klinik uygulamalara ilişkin açıklamalar

Klinik oryantasyon ve çalışma planı oluşturma

İlgili literatür

2

Hemşirelik bakım planı yapma ve hemşirelik becerilerini uygulama, vaka tartışmaları

İlgili literatür

3

Hemşirelik bakım planı yapma ve hemşirelik becerilerini uygulama, vaka tartışmaları

İlgili literatür

4

Hemşirelik bakım planı yapma ve hemşirelik becerilerini uygulama, vaka tartışmaları

İlgili literatür

5

Hemşirelik bakım planı yapma ve hemşirelik becerilerini uygulama, vaka tartışmaları

İlgili literatür

6

Hemşirelik bakım planı yapma ve hemşirelik becerilerini uygulama, vaka tartışmaları

İlgili literatür

7

Hemşirelik bakım planı yapma ve hemşirelik becerilerini uygulama, vaka tartışmaları

İlgili literatür

8

Hemşirelik bakım planı yapma ve hemşirelik becerilerini uygulama, vaka tartışmaları

İlgili literatür

9

Hemşirelik bakım planı yapma ve hemşirelik becerilerini uygulama, vaka tartışmaları

İlgili literatür

10

Hemşirelik bakım planı yapma ve hemşirelik becerilerini uygulama, vaka tartışmaları

İlgili literatür

11

Hemşirelik bakım planı yapma ve hemşirelik becerilerini uygulama, vaka tartışmaları

İlgili literatür

12

Hemşirelik bakım planı yapma ve hemşirelik becerilerini uygulama, vaka tartışmaları

İlgili literatür

13

Hemşirelik bakım planı yapma ve hemşirelik becerilerini uygulama, vaka tartışmaları

İlgili literatür

14

Hemşirelik bakım planı yapma ve hemşirelik becerilerini uygulama, vaka tartışmaları

İlgili literatür

15

Staj sonu değerlendirme

 

 

Kaynaklar

 KAYNAKLAR

Ders Notu

 

  1. Patricia A. Grady PRF, Ada Sue Hinshaw PRF. (2017) Using Nursing Research to Shape Health Policy. Springer Publishing Company
  2. Dr. Joyce Fitzpatrick PMRFF. (2018) Encyclopedia of Nursing Research. Vol Fourth edition. Springer Publishing Company.
  3. Grove, S. K., & Gray, J. R. (2018). Understanding nursing research e-book: Building an evidence-based practice. Elsevier Health Sciences. Daniel, Wayne W., and Chad L. Cross. (2018) Biostatistics: a foundation for analysis in the health sciences. Wiley.
  4. Erdoğan. S, Nahcivan. N, Esin. N (2020) Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevleri. 4.Baskı. ISBN 9786053353461
  5. Chinn, P. L., Kramer, M. K., & Sitzman, K. (2021). Knowledge development in nursing e-book: Theory and process. Elsevier Health Sciences.
  6. Keszler, M., Suresh, G., & Goldsmith, J. P. (Eds.). (2021). Goldsmith’s Assisted Ventilation of the Neonate-E-Book: An Evidence-Based Approach to Newborn Respiratory Care. Elsevier Health Sciences.
  7. Kauffman, T. L., Scott, R. W., Barr, J. O., & Moran, M. L. (Eds.). (2014). A comprehensive guide to geriatric rehabilitation: [previously entitled Geriatric Rehabilitation Manual]. Elsevier Health Sciences.

Diğer Kaynaklar

Database - Clinical Trials Database

Database - Wiley Online Library

Database - Cochrane Database

Database - Clinical Key Studies

Database - Nursing Reference Center

Database - Elsevier Clinical Skills

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn, Google Classroom

Ödevler

Bakım planı hazırlama

Sınavlar

Bakım planı raporları değerlendirme, performans değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Klinik uygulama değerlendirme

1

10

Vaka raporu / Bakım planı sunma

1

60

Vaka sunumu

1

30

Toplam

3

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

X

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

X

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

 

X

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Bakım planı/ Vaka raporu

1

2

2

Klinik uygulama

15

24

360

Toplam İş Yükü

 

 

407

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

16,28

Dersin AKTS Kredisi

 

 

16

 
4