• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS306
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, sağlık ve hemşirelik felsefesi ile etik arasındaki ilişkiyi anlamayı, hasta hakları ve etik ilkelerle ilgili bilgi ve becerileri kazanmayı, sağlık ve hemşirelik alanında karşılaşılan etik olaylara karşı duyarlılık geliştirmeyi, etik problemlerin çözümünde hemşirelik etik ilkelerini ve güncel etik yaklaşımları kullanma bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders sağlık ve hemşirelik felsefesi, etik kavramı ve etik teoriler, hemşirelikte etik farkındalık/duyarlılık, sağlık ve hemşirelikte etik ilkelerin, hasta haklarının ve değerlerin gelişimini, etik sorun türleri ve yaklaşımları, etik karar verme yöntemlerini, etik kurulları, yaşam boyu etik olayları, bakım ortamlarında malpraktis, etik sorunlar ve yaklaşımları, sağlık hizmetlerinde güncel etik olayları, vaka çalışmasını içerecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Beyin fırtınası 5. Vaka çalışması/raporu
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Performans değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Etik ile ilgili kavramları ve teorileri açıklar. 1,4,8,10 1,2,3,11,13,14 1,2,13
Hemşirelik felsefesi, değerleri ve etik ilkeleri açıklar. 1,2,3,4,7,8,9,10 1,2,3,11,13,14 1,2,13
Ahlaki gelişim sürecini açıklar. 1,4,10 1,2,3,11,13,14 1,2,13
Yaşam sürecinde ve sağlık bakım sürecinde karşılaşılabilecek etik sorunları fark eder. 1,2,3,4,5,7,8,9,10 1,2,3,11,13,14 1,2,13
Etik sorunların tiplerini ve çözümünde kullanılacak kaynakları (etik ilkeler, hasta hakları, etik problem çözme yöntemi, etik kurul) açıklar. 1,3,4,5,7,8,9,10 1,2,3,11,13,14 1,2,13
Sağlık ve hemşirelik alanında etik sorun içeren konuları analiz eder. 1,3,4,5,7,8,9,10 1,2,3,11,13,14 1,2,13

 

Dersin Akışı

 DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hemşirelikte etiğe giriş

Sağlık kavramı, sağlık ve hemşirelik felsefesi ve etiği

İlgili literatür
2 Etik kavramı ve etik teoriler

Hemşirelikte etik farkındalık/duyarlılığın önemi

 

İlgili literatür
3 Sağlık alanında değerler, etik ilkelerin ve hasta haklarının geliştirilmesi

-Hemşirelikte değerlerin ve etik ilkelerin geliştirilmesi

İlgili literatür
4 Sağlık alanında değerler, etik ve hasta haklarının gelişimi

-Hasta haklarının gelişimi

İlgili literatür
5 Sağlık alanında değerler, etik ve hasta haklarının gelişimi İlgili literatür
6 Sağlık alanında değerler, etik ve hasta haklarının gelişimi İlgili literatür
7 Ara sınav İlgili literatür
8 Etik sorun tipleri

Sağlık ve hemşirelik alanında etik sorunlara yaklaşımlar

Etik karar verme yöntemleri

Vaka çalışması ve tartışma

İlgili literatür
9 Sağlık ve hemşirelik alanında etik sorunlara yaklaşımlar

Etik kurullar

Vaka çalışması ve tartışma

İlgili literatür
10 Yaşam sürecinde etik

Yenidoğan, çocuk, adölesan, yetişkin ve yaşlı bakımında etik

Vaka çalışması ve tartışma

İlgili literatür
11 Malpraktis kavramında etik

Vaka çalışması ve tartışma

İlgili literatür
12 Bakım ortamlarında etik sorunlar (palyatif bakım, yoğun bakım, acil bakımda)

Vaka çalışması ve tartışma

İlgili literatür
13 Bilimsel araştırma ve yayın sürecinde etik

Vaka çalışması ve tartışma

İlgili literatür
14 Sağlık ve hemşirelikte güncel etik sorunlar ve yaklaşımlar İlgili literatür
15 Vaka çalışması ve tartışma

Ders değerlendirmesi

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. Hogan M (2018). Nursing Fundamentals Reviews and Rationals. Pearsn Education Inc. USA
  2. Potter AP, Perry AG, Stockert PA, Hall AM, Ostendorf WR (2017). Fundamentals of Nursing.  9th ed. St Louis, Missouri: Elseiver.
  3. Chadwick R., Gallagher A. (2016). Ethics and Nursing Practice: A Case Study Approach. Palgrave. New York.
  4. Amar AF, Sekula LK (2016). A Practical Guide to Forensic NursingSigma Teta Tau International.  Indianapolis USA.
  5. Şendir M.(2014). Hemşirelik Felsefesi. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı (Editörler: Türkinaz Atabek Aşti, Ayişe Karadağ). Akademi Basın ve Yayıncılık: 103-112.
  6. Alpar Ş.E., Bahçecik N.,Karabacak Ü. (2013). Çağdaş Hemşirelikte Etik. (Margaret A. Burkhardt and Alvita K. Nathaniel) İstanbul Tıp Kitapevi. Üçüncü Baskı.
  7. Terakye G., Ocakçı A.F. (2013). Etik Konulardan Seçmeler. İstanbul Tıp Kitapevi.
Diğer Kaynaklar DATABASE - NURSING REFERENCE CENTER

Google Scholar

PubMed

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Yeditepe Üniversitesi YULearn
Ödevler Grup sunumları hazırlama
Sınavlar Ara sınav, Grup çalışması ve sunumu (dönem içi performans), Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayı KATKI YÜZDESİ
Ara sınav 1 30
Grup çalışması ve sunumu (Dönem içi performans) 1 30
Final sınavı 1 40
Toplam 3 100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.       X    
2 Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.       X    
3 Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.         X  
4 Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.         X  
5 En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.         X  
6 Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.       X    
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.         X  
8 Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.         X  
9 Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.         X  
10 Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara sınav 1 2 2
Grup çalışması ve sunumu (dönem içi performans) 1 4 4
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü     68
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.72
Dersin AKTS Kredisi     3

 

3