• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS 364
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrenciye, hemşirelikte bilişim sistemlerine ilişkin bilgi ve beceri kazandırmayı, sağlık alanında bilişim sistemlerinin yeri ve önemi konusunda farkındalık oluşturmayı bireyin sorunlarının tanılanması, tedavisi, bakımın planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlandırılmasında bilgisayar bilimi ve bilgi biliminin kullanımında görev alabilecek düzeyde yeterli donanıma sahip olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Dersin içeriği ise; sağlık bilişimi ve bilgi teknolojilerinin hemşirelik uygulamalarında kullanılması üzerine odaklıdır. Verinin işlenmesi, paylaşılması ve yönetilmesi ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap 3. Tartışma 7. Proje çalışması 11. Beyin Fırtınası 23. Ekip Çalışması 24. Video Gösterimi 25. Kitap ve Kaynak Paylaşımı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 7. Ödev/rapor değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilişim kavramını, sağlıkta ve hemşirelikte bilişimin önemini kavrar. 1,2,5 1,2,3,11,33 1,2
Hemşirelikte ortak dil ve hemşirelik sınıflama sistemlerinin yararlarını bilir. 1,2,5 1,2,3,11,33 1,2
Hemşirelikte ortak terminolojiye ilişkin hemşirelik sınıflandırma sistemlerini analiz eder. 1,2,3,4,5,6,8,9 1,2,3,11,13,33 1,2,7
E-sağlık/ Tele-sağlık uygulamalarının hemşirelikte kullanılan örneklerini bilir/tartışır. 1,2,3,5 1,2,3,11,33 1,2
Verilerin güvenliği ve gizliliği konularında duyarlılık gösterir. 1,2,3,4,5,7,9 1,2,3,11,13,33 1,2,7

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders programının tanıtımı ve ders ile ilgili sorumlulukların paylaşımı – Bilişimde temel kavramlar, teknolojinin hemşirelik hizmetleri üzerine etkisi ve geleceği İlgili literatür
2 Sağlık bilgi sistemlerine giriş, enformasyon teknolojisi ve internet İlgili literatür
3 Dünyada ve Türkiye’de sağlık bilgi sistemleri – Elektronik sağlık kayıtları İlgili literatür
4 Hemşirelik bilişmi, enformasyon bilimi İlgili literatür
5 Bilişim hemşiresinin rolleri ve yetkinlikleri, sağlık bilişimi uygulamaları İlgili literatür
6 Hemşirelik Sınıflandırma Sistemleri – 1 İlgili literatür
7 Hemşirelik Sınıflandırma Sistemleri – 2 İlgili literatür
8 Ara sınav  
9 Ara sınav sorularının değerlendirilmesi

Hemşirelik yönetiminde bilişim uygulamaları

İlgili literatür
10 Klinik karar destek sistemleri, elektronik hasta kayıtlaro ve klinik bilişimi İlgili literatür
11 Veri toplama, veri işleme, veri madenciliği İlgili literatür
12 E-sağlık, Teletıp, Telesağlık, Telehemşirelik İlgili literatür
13 Sağlık bilgi sistemlerinde güvenlik ve mahremiyet İlgili literatür
14 Kişisel sağlık verilerinin korunması, yasal ve etik konular İlgili literatür
15 Bilişimin geleceği ve uluslararası perspektifte hemşirelik bilişimi

Dersin değerlendirilmesi

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. McGonigle D., Mastrian K. (2017). Nursing Informatics and The foundation of Knowledge. Jones and Barlett Publishers, LLC.,
  2. McCormick, K.,  Saba, V. (2015). Essentials of nursing informatics. McGraw-Hill Education.,
  3. Brixey, J. E. (2016). Essentials of nursing informatics study guide. McGraw-Hill Education.
  4. Blazun Vošner, Helena, Carter-Templeton, Heather Završnik, Jernej; Kokol, Peter Nursing Informatics, Computers, Informatics, Nursing: July 2020 - Volume 38 - Issue 7 - p 331-337 doi: 10.1097/CIN.0000000000000624,
  5. Westra, Bonnie L. Clancy, Thomas RSensmeier, Joyce MS, Warren, Judith J, Weaver, Charlotte, Delaney, Connie W. Nursing Knowledge, Nursing Administration Quarterly: October/December 2015 - Volume 39 - Issue 4 - p 304-310 doi: 10.1097/NAQ.0000000000000130
  6. Aydın Ateş, N., Seçginli, S., Silahtaroğlu, G.(2022).Hemşirelik Bilişimi. 1.Baskı, ACR Yayınları
Diğer Kaynaklar DATABASE - ELSEVIER CLINICAL SKILLS

DATABASE – MEDLINE/PUBMED

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Yeditepe Üniversitesi YULearn
Ödevler Hemşirelik sınıflandırma sistemi kullanılarak vaka sunumu hazırlama
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı, Ödev değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara sınav 1 30
Ödev değerlendirme 1 50
Final sınavı 1 20
Toplam 3 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.      X    
2 Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.        X  
3 Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.        
4 Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.        X  
5 En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.      X    
6 Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.      X    
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.        
8 Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.        
9 Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.        
10 Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödev (vaka sunumu) değerlendirme 1 10 10
Ara sınav 1 2 2
Final sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     105
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler