• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS 363
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders; Hemşirelik bölümü öğrencilerinin, hasta bakım süreçlerine özgü terminolojilerle iletişim becerilerini kullanarak, uluslararası alanlarda dijital teknolojilere hakim olarak bakım verebilecek düzeye gelmelerini amaçlamaktadır. Öğrenci, ders kapsamında okuma yazma anlama ve konuşma becerilerini geliştirecek, mesleğe yönelik terimleri öğrenebilecek, okuduğunu anlayabilecek mesleki bilgi ve becerilerini eleştirel düşünme yöntemleriyle sentez edip, uygun iletişim teknikleriyle kullanma becerisini kazanarak hasta bakımında uluslararası kalite standartlarını yakalayacaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, öğrencilerin hastane ortamında bakım verdikleri birey ve ekip içerisindeki iletişim becerilerini geliştirecek, hasta bakımında dijital ortamdaki hemşirelik bakım sistemlerini kullanabilme ve bakım uygulamalarında farklı kültürlere ait terimlere hakim olarak bakım kalitesini artıracak ve vaka yönetimini yapabilecek özelliklere sahip hemşire yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım Yöntemi, 2. Soru Cevap, 3 Tartışma, 10. Demonstrasyon, 11. Beyin Fırtınası, 14. Grup Çalışması, 24. Video Gösterimi, 25. Kitap ve Kaynak Paylaşımı, 27. Eğitim planı hazırlama ve uygulama, 33. Örnek olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 7. Proje çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uluslararası düzeyde bir Hemşire olarak mezun olabilmek için iletişim becerilerinin önemini kavrayabilecek, 1-5, 8,10 1,2,3,10,11,14,24,25,27,33 1,2,7
Hemşirelik bakımına özgü uluslararası terminolojiye hakim olabilecek, 1-5, 8,10 1,2,3,10,11,14,25,24,27,33 1,2,7
Bakım süreçlerinde kullanılan yabancı terminolojiye sahip dökümanlara hakim olabilecek ve etkin bir biçimde kullanabilecek, 1-5, 8,10 1,2,3,10,11,14,25,24,27,33 1,2,7
Uluslararası düzeyde farklı kültürlerdeki hastalara eğitim ve danışmanlık verebilecektir. 1-5, 8,10 1,2,3,10,11,14,25,24,27,33 1,2,7

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hasta kabul etme, hasta öyküsü alma, aktif dinleme stratejileri, alınan bulguları kaydetme, öyküye göre vücut bölgelerini tarif edebilme İlgili Literatür
2 Hasta eğitimi, solunum sistemi hastalıklarında eğitim, solunum sistemine ait öykü alma, solunum sistemi bulgularını tarif edebilme, astım eğitimi, etkili nebulizer kullanımı, triflow kullanımını anlatma, solunum sistemine ait bulguları kaydetme, Hasta değerlendirme-vaka analizi ve kritik düşünme egzersizi İlgili Literatür
3 Yara bakımı eğitimi, yaranın değerlendirilmesi ve tarif edilmesi, yara değerlendirme skalasının kullanımı İlgili Literatür
4 Diyabet yönetimini tartışabilme, insülin uygulama eğitimi, beslenme, egzersiz gibi sağlıklı yaşam davranışlarının önemini anlatabilme İlgili Literatür
5 Patoloji testini anlatma, sonuçları tartışabilme, hastanın anlama düzeyini kontrol edebilme, patoloji raporunu okuma ve anlama İlgili Literatür
6 İlaç uygulamaları, order okuma ve anlama, uygulama öncesi çift kontrol, ilaç etkileşimlerini anlama ve açıklama, ilaç uygulamalarında 5 doğru ilkesi İlgili Literatür
7 IV infüzyonlar, IV bölge değerlendirmesi yapma ve kaydetme, aldığı çıkardığı takibini raporlama İlgili Literatür
8 Preoperatif kontrolleri yapma, preoperatif eğitim verebilme, hastayı cerrahi işleme hazırlama, operasyon öncesi anksiyeteye terapötik yaklaşım, preoperatif kontrol listelerini tamamlama ve operasyona hasta teslimi İlgili Literatür
9 Postoperatif hasta kabulü, post operatif ağrı yönetimini anlatma, ajite hasta yönetimi, ağrı skalası kullanımı ve kaydetme İlgili Literatür
10 Servis toplantısına katılma, ekip içi iletişim, hastane kalite süreçleri ve hasta bakımında kalite İlgili Literatür
11 Hastane iletişiminde dijital teknolojilerin kullanımı, hasta-hemşire, hemşire-diğer personel iletişimlerinin dijital teknolojiyle uyumu İlgili Literatür
12 Hasta teslimi, nöbet devri, terminal hastaya yaklaşım, hasta ile ve hasta yakını ile terapötik iletişim İlgili Literatür
13 Taburculuk eğitimi hazırlama, örnek taburculuk eğitimi: inme geçirmiş hastanın günlük yaşam aktiviteleri konusunda eğitim. Taburculuk planı formlarını doldurma İlgili Literatür
14 Taburculuk eğitimi öğrenci sunumları- Genel dönem değerlendirilmesi İlgili Literatür
15 Dersin değerlendirilmesi İlgili Literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Allum. V, McGarr. P, Cambridge English For Nursing, Cambridge University Press, Intermediate Plus 1st Edition ISSBN 978-0521715409
Diğer Kaynaklar Lohumi, S., & Lohumi, R. (2021). Communicative English for Nurses, -E-Book. Elsevier Health Sciences.

Staples, S. (2015). The discourse of nurse-patient interactions: Contrasting the communicative styles of US and international nurses (Vol. 72). John Benjamins Publishing Company.

Arakelian, C., Bartram, M., & Magnall, A. (2018). Hospital English: The brilliant learning workbook for international nurses. Routledge.

Lohumi, S. (2015). English for nurses. Elsevier Health Sciences

Tinambunan, T. R., & Lubis, S. (2013). The Analysis of Translation Equivalence on Bilingual Book Active English for Nurses. Jurnal Kajian Linguistik10(2), 319-330.
 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Yeditepe Üniversitesi YULearn
Ödevler Hasta eğitimi
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı, Eğitim planı değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Hasta eğitim planı değerlendirme 1 40
Final sınavı 1 60
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.         X
2 Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.         X
3 Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.        
4 Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.        
5 En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.        
6 Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.        
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.        
8 Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.   X      
9 Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.        
10 Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara sınav 1 2 2
Eğitim planı değerlendirme 1 2 2
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,04
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler