• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS305
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, yaşlanma süreci ve bu süreçte oluşan biyolojik, psikolojik ve sosyal değişikliklere uygun hemşirelik bakımı verebilme için gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Yaşlılık ve yaşlanma süreci, yaşlılık ve sağlık problemleri, Yaşlı bakımında fizyolojik ve psikososyal sağlığı geliştirme, Yaşlılarda ilaç yönetim ilkelerini, ilaç uygulamasının önemini ve etkileri, ülkemizde yaşlı bireylere sunulan sağlık ve sosyal hizmetler, yaşlılarda klinik ve evde bakım

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2. Soru cevap 4. Laboratuar çalışması 10. Demonstrasyon 13. Vaka çalışması/raporu 21. Sunum 22. Sanal oyun simülasyonu 24. Video gösterimi 25. Kitap ve kaynak paylaşımı 26. Küçük ve büyük grup tartışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 9. Öğrenme günlükleri 16. Video gösterimi değerlendirme 17. Video çekimli vaka analizi değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Yaşlı ve yaşlılıkla ilgili temel kavramları ve ülkemizde yaşlıların sağlık göstergelerini bilir ve yorumlar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2, 4, 8, 10, 13, 21, 22, 24, 25, 26

 

1,2,5,6,7,9,14

Yaşlıya bakım veren kurum ve kuruluşlarda hemşirenin görev ve sorumluluklarını açıklar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2, 4, 8, 10, 13, 21, 22, 24, 25, 26

1,2,5,6,7,9,14

Yaşlı bireyin sağlık sorunlarını/ihtiyaçlarını ve sağlık tanılamasında kullanılan yöntemleri uygular.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2, 4, 8, 10, 13, 21, 22, 24, 25, 26

1,2,5,6,7,9,16

Yaşlı bireyin fizyolojik ve psikolojik durumunun belirlenmesinde kapsamlı geriatrik değerledirme ve klinik karar verme ilkelerini kullanır.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2, 4, 8, 10, 13, 21, 22, 24, 25, 26

1,2,5,6,7,9,16,17

Yaşlılarda ilaç yönetim ilkelerine, ilaç uygulamasının önemini ve etkilerini bilir ve değişiklikleri izler.

1,2,3,4,5,6,7

2, 4, 8, 10, 13, 21, 22, 24, 25, 26

1,2,5,6,7,9,16,17

Yaşlıya bakım veren kurum/kuruluşları ve sunulan sağlık ve sosyal hizmetlerini bilir yaşlı bireyin yararına yönelik iş birliği yapar.

1,2,3,4,5,6,7

2, 4, 8, 10, 13, 21, 22, 24, 25, 26

1,2,5,6,7,9,16,17

Yaşlı bireylerin bireysel, ruhsal, sosyal ve kültürel farklılıklarına karşı duyarlılık geliştirir.

1,2,3,4,5,6,7

2, 4, 8, 10, 13, 21, 22, 24, 25, 26

1,2,5,6,7,9,16,17

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Geriatri hemşireliğine giriş Yaşlı bireylerle iletişim

Sunum hazırlıkları

İlgili literatür

2

Kapsamlı geriatrik değerlendirme Sunum hazırlıkları

Grup sunumu

İlgili literatür

3

Kapsamlı geriatrik değerlendirme Sunum hazırlıkları

Grup sunumu

İlgili literatür

4

Yaşam sonu bakımı, yaşlılarda değerler ve inançlar

İlgili literatür

5

Yaşlılarda mental sağlık

Grup sunumu

İlgili literatür

6

Yaşlılarda uyku ve dinlenme

Grup sunumu

İlgili literatür

7

Ara sınav

 

8

Yaşlılarda beslenme ihtiyaçları

Grup sunumu

İlgili literatür

9

Yaygın görülen geriatrik sendromların önlenmesi ve yönetimi

Grup sunumu

Sunumların teslimi

İlgili literatür

10

Yaşlılar için tıbbi bakım

Video vaka hazırlığı

İlgili literatür

11

Aktivite ve egzersiz

Video vaka hazırlığı    

Video vaka teslimi

İlgili literatür

12

Güvenli çevrenin oluşturulması ve düşmelerin önlenmesi

Örnek video vaka sunumu

İlgili literatür

13

Yaşlı bakımında ihmal ve istismar

Yaşlıların evde bakımı

Örnek video vaka sunumu

İlgili literatür

14

Örnek video vaka sunumu

 

15

Ders değerlendirmesi

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Ülger Z, Erdinçler D, Karan MA; Geriatri: Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları, Hipokrat Kitabevi, 2021.
  2. Yıldırım, A. (2021). Sosyal Politika Kapsamında Türkiye’de Yaşlanmaya İlişkin Ulusal Düzeydeki Düzenlemeler. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 1889-1909.
  3. Kapucu S. Geriatri Hemşireliği. Hipokrat Kitabevi, İstanbul, 2019.
  4. Aslan D., Kutsal Yeşim. Güncel Geriatri El Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2017.
  5. Kaptan G. Geriatriye Çok Yönlü Bakış. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2016.
  6. Karadakovan A. Yaşlı Bakım Hemşireliği. Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2015.
  7. Karadakovan A. Yaşlı Sağlığı ve Bakımı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul, 2014.
  8. Çavuş FÖ: Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. H.Ü.Sosyal Bil.Enst. Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013.

Diğer Kaynaklar

Database - Clinical Key Student Foundation

Database - Nursing Reference Center

Database - Elsevier Clinical Skills

Ryerson University Virtual Game Simulations

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn, Google Classroom

Ödevler

Vaka raporları, video vaka hazırlığı

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı, Uygulama değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

30

Uygulama değerlendirme

1

30

Final sınavı

1

40

Toplam

3

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

X

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

X

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara sınav

1

2

2

Klinik uygulama

15

4

60

Rapor değerlendirme

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler