• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS359
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların tanımı, etiyolojileri, evrensel kontrol önlemleri ve hemşirelik uygulamalarına yönelik kanıt temelli yaklaşımlar ve güncel rehber önerileri çerçevesinde uygun hemşirelik bakımının planlanabilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders; enfeksiyon kontrol hemşireliğinde temel kavramları, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların tanımı, tarihçesi ve epidemiyolojisini, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon türlerini, etiyolojilerini, önlemeye yönelik güncel rehber önerilerini, bakım paketlerini ve kanıt temelli hemşirelik uygulamalarını, izolasyon yöntemlerini, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini ve önemini, özel birimlerde enfeksiyon kontrol uygulamalarını içerir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım yöntemi, 2. Soru-cevap, 3. Tartışma, 11. Beyin fırtınası, 13. Vaka çalışması / raporu, 14. Grup çalışması, 21. Sunum, 24. Video gösterimi, 25. Kitap ve kaynak paylaşımı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların tanımını, tarihçesini, epidemiyolojisini, türlerini ve önemini kavrar. 

1,2,3,4,7,10

1,2,3,11,13,14,

21,24,25

1,2,13,22

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların kontrolünde görev alan enfeksiyon kontrol hemşiresinin görev, yetki ve sorumluklarını açıklar.

1,2,3,6

1,2,3,11,13,14,

21,24,25

1,2,13,22

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünde uygulanması gereken kanıt temelli önlemleri açıklar ve güncel rehber önerileri doğrultusunda tartışır.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,11,13,14,

21,24,25

1,2,13,22

Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünde sterilizasyon, dezenfeksiyon ve izolasyon uygulamalarını tanımlar.

1,2,3,7

1,2,3,11,13,14,

21,24,25

1,2,13,22

Özel birimlerde enfeksiyon kontrol önlemlerini açıklar ve tartışır.

1,2,3,7

1,2,3,11,13,14,

21,24,25

1,2,13,22

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanıtımı ve giriş

İlgili literatür

2

Enfeksiyon kontrol hemşireliğinde temel kavramlar

İlgili literatür

3

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların tanımı, epidemiyolojisi ve türleri

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların bulaş yolları ve korunma önlemleri

İlgili literatür

4

Cerrahi alan enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı

İlgili literatür

5

Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı

İlgili literatür

6

Sağlık hizmeti ilişkili solunum sistemi enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı

İlgili literatür

7

Damar içi kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı

İlgili literatür

8

Ara sınav

 

9

Çoklu ilaca dirençli mikroorganizmalar ve hemşirelik bakımı

Antimikrobiyal yönetim programları

İlgili literatür

10

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde izolasyon yöntemleri

İlgili literatür

11

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde sterilizasyon ve dezenfeksiyonun yeri ve önemi

Sağlık kurumlarında atık yönetimi

İlgili literatür

12

Özel birimlerde enfeksiyon kontrolü I

İlgili literatür

13

Özel birimlerde enfeksiyon kontrolü II

İlgili literatür

14

Vaka sunumları ve tartışma

Dersin genel değerlendirmesi

 

15

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Australian Guidelines for the Prevention and Control of Infection in Healthcare. Australian Commission on Safety and Quality in Health Care, National Health and Medical Research Council, 2019.
  2. Perçin Renders D, Metin YD. Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Rehberi. Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği, 2019.
  3. Soule MB, Arias MK. The APIC/JCR Infection Prevention and Control Workbook. The Joint Commission Resources, Third Edition, 2017. 
  4. Ross S, Furrows S. Rapid Infection Control Nursing. Wiley Publication, 2014.
  5. Bearman MLG, Stevens M, Edmond BM, Wenzel PR. A Guide to Infection Control in the Hospital. The International Society for Infectious Diseases, Fifth Edition, 2014.
  6. CDC ve WHO Güncel Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Rehberleri
  7. Sağlık Bakanlığı Güncel Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Rehberleri

Diğer Kaynaklar

Uluslararası ve ulusal güncel rehberler

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon temalı vaka hazırlama ve sunma

Sınavlar

Ara sınav, final sınavı, öğrenci vakalarının sunumu ve sınıf ortamında tartışılması

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Vaka sunumu

1

20

Final sınavı

1

40

Toplam

3

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

X

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

X

 

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

X

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

X

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Vaka hazırlama ve sunum yapma

1

8

8

Ara Sınav

1

1

1

Final Sınavı

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

115

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler