• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS353
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun üreme sağlığı ve cinsel sağlık ile ilgili sorunlarını anlamaları, duyarlılık geliştirmeleri ve çözüm yollarına yönelik bilgi ve anlayış kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği: 

Ders, üreme sağlığı kavramını günümüzdeki gelişmeler doğrultusunda anlama, cinsellik, cinsel kimlik, cinsel haklar konularını irdeleme, tüm yaşam dönemlerinde cinsel sorunlara yaklaşımları değerlendirme, cinsel işlev bozuklukları ve toplumsal önemini analiz etme, cinselliğe multidisipliner yaklaşım ve üreme sağlığı danışmanlığı ilkelerini kavrama konularını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 13. Vaka çalışması/raporu 24. Video gösterimi 31. Film/belgesel gösterimi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 13. Sunum 21. Grup çalışması değerlendirme 22.Vaka değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Üreme sağlığı ile ilgili kavramları kavrar.

1,2,3,5,10

2,4,10,13,21,24,25,26

1,2

Yaşam dönemlerine göre cinsel sağlık konularını tartışır.

1,2,3,6,7

2,10,13,21,24,25,26

1,2

Güvenli cinsel yaşam, cinsel fonksiyonlar ve bozukluklarını bilir. 

1,2,3,5

2,10,13,21,24,25,26

1,2

Cinsel sağlık danışmanlığı ve multidisipliner yaklaşım konularında görüş kazanır.

1,2,3,4,6,7,8,9,10

2,4,10,13,21,24,25,26

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse giriş syllabus   tanıtımı

Temel kavramlar: Üreme sağlığı, hastalık, cinsellik, cinsel eğilimler

İlgili literatür

2

Derse giriş syllabus   tanıtımı

Temel kavramlar: Üreme sağlığı, hastalık, cinsellik, cinsel eğilimler

İlgili literatür

3

Cinselliğin fizyolojisi ve nöro-endokrinolojisi

İlgili literatür

4

Yaşam dönemlerinde kadın ve erkek cinselliği

İlgili literatür

5

Cinsel fonksiyon bozuklukları ve psiko-seksüel sorunlar

İlgili literatür

6

Cinsel fonksiyon bozuklukları ve psiko-seksüel sorunlar

İlgili literatür

7

Cinsel kimlik ve yönelimler, özel gruplarda yaşanan sorunlar

İlgili literatür

8

Cinsel sağlığın değerlendirmesi nasıl olmalı, çiftlerden anemnez alma ve cinsel sağlık taramaları

İlgili literatür

9

Ara Sınav

Ara Sınav değerlendirilmesi

 

10

Üreme ve cinsel haklar

İlgili literatür

11

Cinsel eğitim- danışmanlık, kullanılan modeller

İlgili literatür

12

Cinsel eğitim- danışmanlık, kullanılan modeller

İlgili literatür

13

Vaka Tartışmaları & Cinsel Sağlık Eğitimi Planlama

İlgili literatür

14

Vaka Tartışmaları & Cinsel Sağlık Eğitimi Planlama

İlgili literatür

15

Final Sınavı

Dersin Değerlendirilmesi

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Family Planning, A Global Handbook for Providers, WHO, 2022. 
 2. Yeşilçiçek Çalık K, Coşar Çetin F (Ed.) Normal Doğum ve Sonrası, Ankara nobel Tıp Kitabevi,2021
 3. Textbook of Female Sexual Function and Dysfunction Diagnosis and Treatment, 2018. 
 4. AWHONN yayınları 
 5. CETAD Yayınları
 6. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi-KASHED
 7. Türkiye Klinikleri -Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi
 8. ACOG Guidelines 
 9. RCOG Guidelines 
 10. WHO Guidelines

Diğer Kaynaklar

DATABASE - CLINICAL KEY STUDENT FOUNDATION

DATABASE - NURSING REFERENCE CENTER

DATABASE - ELSEVIER CLINICAL SKILLS

DATABASE - VISIBLE BODY - ANATOMY & PHYSIOLOGY 3D

Ryerson University Virtual Game Simulations

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Cinsel sağlık eğitim programı hazırlama

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara değerlendirme

1

40

Final değerlendirme

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

X

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

X

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

X

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

X

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

X

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara değerlendirme

1

2

2

Final değerlendirme

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler