• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS353
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun üreme sağlığı ve cinsel sağlık ile ilgili sorunlarını anlamaları, duyarlılık geliştirmeleri ve çözüm yollarına yönelik bilgi ve anlayış kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği: 

Ders, üreme sağlığı kavramını günümüzdeki gelişmeler doğrultusunda anlama, cinsellik, cinsel kimlik, cinsel haklar konularını irdeleme, tüm yaşam dönemlerinde cinsel sorunlara yaklaşımları değerlendirme, cinsel işlev bozuklukları ve toplumsal önemini analiz etme, cinselliğe multidisipliner yaklaşım ve üreme sağlığı danışmanlığı ilkelerini kavrama konularını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 13. Vaka çalışması/raporu 24. Video gösterimi 31. Film/belgesel gösterimi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 13. Sunum 21. Grup çalışması değerlendirme 22.Vaka değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Üreme sağlığı ile ilgili kavramları kavrar

1,2,3

1,2,13

1,13,16,21

Yaşam dönemlerine göre cinsel sağlık konularını tartışır

1,2,3,6,7

1,2,13,24,31

1,13,16,21

Güvenli cisel yaşam, cinsel fonksiyonlar ve bozukluklarını bilir 

1,2,3

1,2,13,24,31

1,13,16,21

Cinsel sağlık danışmanlığı ve multidisipliner yaklaşım  konularında görüş kazanır

1,2,3,6,7

1,2,13,24,31

1,13,16,21

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Temel kavramlar:  üreme sağlığı, hastalık, cinsellik, cinsel eğilimler

İlgili literatür

2

Üreme sağlığı, haklar ve sorunlar

İlgili literatür

3

Cinsel sağlık fizyolojisi ve nörobiyolojisi

İlgili literatür

4

Yaşam dönemlerine göre cinsel sağlık

İlgili literatür

5

Cinsellik, cinsel sağlık, cinsel haklar

İlgili literatür

6

Cinsel işlevler ve bozuklukları-Kadın

İlgili literatür

7

Cinsel işlevler ve bozuklukları-Erkek

İlgili literatür

8

Cinsel eğilimler, cinsel şiddet ve mağdura yaklaşım

 

9

ARA SINAV

İlgili literatür

10

Vaka Tartışmaları*

İlgili literatür

11

Vaka Tartışmaları*

İlgili literatür

12

Vaka Tartışmaları*

İlgili literatür

13

Vaka Tartışmaları*

İlgili literatür

14

Vaka Tartışmaları*

İlgili literatür

15

Vaka Tartışmaları*

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

CETAD YAYINLARI

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Dersle ilgili vaka, film, kitap, oyun vb olgu ve sanat eserleri analizi

Sınavlar

Ara sınav, Vaka sunumları ve tartışmaları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Final  Sınavı

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

     

X

   

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

       

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

     

X

   

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

     

X

   

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

     

X

   

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

     

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

   

 

X

   

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

   

X

     

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

     

X

   

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

       

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara değerlendirme

1

2

2

Final değerlendirme

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler