• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS206
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı organizmalardaki biyomolekülleri açıklamaktır. Biyokimyasal reaksiyonların vücuttaki yollarını, nedenlerini ve sonuçlarını anlamak. Ve hastalıklar sırasındaki biyokimyasal reaksiyonları açıklar.
Dersin İçeriği: 

Canlı organizmadaki biyokimyasal reaksiyonları açıklar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Canlı organizmadaki biyokimyasal reaksiyonları kavrar

1,2,8,10

1,2,3

1,2,7

Canlı metabolizmasını açıklar.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,7

 Vücuttaki biyokimyasal reaksiyonlar arasında neden sonuç ilişkisi kurar.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,7

 Vücutta oluşan hastalıkların biyokimyasını açıklar.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,7

 Organizmadaki biyokimyasal yollar ile hastalık arasındaki ilişkiyi tanımlar.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,7

 Organizmadaki her olay için farklı yollardan ilişki kurar.

1,2,8,10

1,2,3

1,2,7

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Oryantasyon

İlgili literatür

2

Biyokimyaya Giriş

İlgili literatür

3

Proteinler

İlgili literatür

4

Enzimler

İlgili literatür

5

Hemoglobin

İlgili literatür

6

Membranlar

İlgili literatür

7

Ara sınav

 

8

Karbonhidratlar Ve Karbonhidrat Metabolizması

İlgili literatür

9

Karbonhidratlar Ve Karbonhidrat Metabolizması

İlgili literatür

10

Karbonhidratlar Ve Karbonhidrat Metabolizması

İlgili literatür

11

Lipidler

İlgili literatür

12

TCA-ETC

İlgili literatür

13

Nitrojen Metabolizması

İlgili literatür

14

Genel Tekrar

İlgili literatür

15

Dersin Değerlendirilmesi

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders sunumları

Diğer Kaynaklar

HARPER’S ILLUSTRATED BIOCHEMISTRY, PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY (LEHNINGEN), LIPPINCOTT’S BIOCHEMISTRY

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

-

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Final sınavı

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

X

 

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

X

 

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

X

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

X

 

 

 

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

X

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

X

 

 

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara sınav

1

1

1

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

63

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,52

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 
2