• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS409
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere özellikli bir araştırma konusu belirleyerek bilimsel araştırma bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, bilimsel araştırma süreci, araştırma konusunun belirlenmesi, literatürün taranması, literatürün kritik okunması, araştırma önerisinin hazırlanması, giriş bölümünün oluşturulması ve yazımı, yöntem bölümünün oluşturulması ve yazımı, genel bilgiler bölümünün oluşturulması ve yazımı, araştırmanın ön uygulamasının yapılması konularını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bilimsel araştırma sürecini açıklar.

1-10

1,2,3,11,14,18,19

4,10,11,14,21

Etkin literatür taraması yaparak araştırma konusu belirler.

1-10

1,2,3,11,14,18,19

4,10,11,14,21

Literatürün kritik okumasını yapar.

1-10

1,2,3,11,14,18,19

4,10,11,14,21

Grup çalışması yaparak bir araştırma önerisi hazırlar.

1-10

1,2,3,11,14,18,19

4,10,11,14,21

Araştırmanın giriş, genel bilgiler ve yöntem bölümünü oluşturur.

1-10

1,2,3,11,14,18,19

4,10,11,14,21

Araştırmanın ön uygulamasını yapar.

1-10

1,2,3,11,14,18,19

4,10,11,14,21

 

Dersin Akışı

 DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse giriş ve dersin tanıtımı

Dersin içeriğinin ve amacının açıklanması

İlgili literatür

2

Literatür taraması

Danışmanla birlikte araştırma konusunun belirlenmesi

İlgili literatür

3

Literatür taraması

Danışmanla birlikte araştırma konusunun belirlenmesi

İlgili literatür

4

Araştırmanın kuramsal çerçevesinin belirlenmesi

İlgili literatür

5

Araştırmanın kuramsal çerçevesinin belirlenmesi

İlgili literatür

6

Araştırmanın kuramsal çerçevesinin yazılması

İlgili literatür

7

Araştırmanın yöntem bölümünün yazılması

İlgili literatür

8

Araştırma planının hazırlanması

İlgili literatür

9

Araştırma metodolojisinin planlanması

İlgili literatür

10

Araştırma metodolojisinin planlanması

İlgili literatür

11

Araştırma metodolojisinin planlanması

İlgili literatür

12

Araştırma tasarımının yazılması

İlgili literatür

13

Pilot (ön) çalışmanın uygulanması

İlgili literatür

14

Pilot çalışma sonuçlarının danışman eşliğinde değerlendirilmesi

Tartışma

 İlgili literatür

15

Dersin genel değerlendirmesi 

 

 

Kaynaklar

 KAYNAKLAR

Ders Notu

  1. Patricia A. Grady PRF, Ada Sue Hinshaw PRF. (2017) Using Nursing Research to Shape Health Policy. Springer Publishing Company
  2. Dr. Joyce Fitzpatrick. (2018) Encyclopedia of Nursing Research. Vol Fourth edition. Springer Publishing Company.
  3. Grove, S. K., Gray, J. R. (2018). Understanding nursing research e-book: Building an evidence-based practice. Elsevier Health Sciences. Daniel, Wayne W., and Chad L. Cross. (2018) Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences. Wiley Library.
  4. Erdoğan. S, Nahcivan. N, Esin. N (2020) Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevleri. 4.Baskı. ISBN 9786053353461
  5. Yeditepe University Institute of Health Sciences Thesis Writing Guide
  6. Chinn, P. L., Kramer, M. K., & Sitzman, K. (2021). Knowledge development in nursing e-book: Theory and process. Elsevier Health Sciences.

Diğer Kaynaklar

Google Scholar

Cochrane Library

Joanna Briggs Institute

Pubmed

TR Ulakbim

DATABASE - CLINICAL KEY STUDENT FOUNDATION

DATABASE - NURSING REFERENCE CENTER

DATABASE - ELSEVIER CLINICAL SKILLS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn

Ödevler

Dönem projesi

Sınavlar

Dönem performansı değerlendirme, Final projesi değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Dönem performansı değerlendirme

1

40

Final projesi değerlendirme

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

 

 

X

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

 

 

X

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

X

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

 

 

 

 

X

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Dönem performansı değerlendirme

1

4

4

Final projesi değerlendirme

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

81

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,24

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 
4