• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS122
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İnsan vücudundaki yapıların anatomisini tanımlamak ve insan vücudundaki doku ve organ sistemlerini anatomik olarak kavramak. Tüm sistemlerin doku ve organların ayrıntılı yapısını öğrenmek.
Dersin İçeriği: 

Sindirim sistemi anatomisi; özefagus, mide, bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pancreas ve dalak. Üriner sistem anatomisi; böbrekler, üreterler, mesane. Genital sisteme anatomisi; kadın/erkek iç ve dış üreme organları ve üreme sistemi. Endokrin sistem anatomisi; hipofiz, hipotalamus, tiroid, paratiroid, adrenal ve epifiz bezleri. Sinir Sistemi anatomisi; duyu organları, periferal ve merkezi sinir sistemi yapıları, beyin, beyincik, sinir sistemi dolaşımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev öde
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha açlışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme 9. Öğr

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Sindirim sistemi anatomisini açıklar.

1,2,3

1,2,3

1,2

Üriner sistem anatomisini açıklar.

1,2,3

1,2,3

1,2

Genital sistem anatomisini açıklar.

1,2,3

1,2,3

1,2

Endokrin sistem anatomisini açıklar.

1,2,3

1,2,3

1,2

Sinir sistemi anatomisini açıklar.

1,2,3

1,2,3

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

 

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

 

1

Sindirim Sistemi tanıtımı, Ağız boşluğu, Farinks, Yemek borusu ve Karın Boşluğu

İlgili literatür

 

2

Sindirim Sistemi: Periton, Mide ve Bağırsaklar (ince ve kalın)

İlgili literatür

 

3

Sindirim Sistemi: Karaciğer, Safra kesesi, Pancreas ve Dalak

İlgili literatür

 

4

Sindirim sistemine genel bakış

İlgili literatür

 

5

Üriner Sistem: Erkek ve Kadın Genital Organları

İlgili literatür

 

6

Genital Sistem: Erkek ve Kadın Cinsel Organları

İlgili literatür

 

7

Endokrin Sistem: Tiroid ve paratiroid bezleri, Adrenal bezler

İlgili literatür

 

8

Sinir sistemi: Giriş, Otonom sinir sistemi ve duyu organları (Göz, Kulak, Deri)

İlgili literatür

 

9

Sinir sistemi: Giriş, Otonom sinir sistemi ve duyu organları (Göz, Kulak, Deri)

İlgili literatür

 

10

Ara Sınav

 

 

11

Sinir sistemi: Omurilik, Pleksuslar ve Periferik sinirler

İlgili literatür

 

12

Sinir sistemi: Beyin sapı, Kranial sinirler ve Beyincik

İlgili literatür

 

13

Sinir sistemi: Diensefalon, Bazal Ganglia

İlgili literatür

 

14

Sinir sistemi: Serebrum (Telencephalon), Limbik Sistem

İlgili literatür

 

15

Pratik ders: Sinir ve Endokrin sistemine

Genel bakış

Final sınavı

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ross and Wilson, Anatomy & Physiology in Health and Illness,

Fundamentals of Anatomy and Physiology for Nursing and Healthcare Students by Ian Peate

and Muralitharan Nair

Atlas of Human Anatomy F. Netter

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Yeditepe Üniversitesi YULearn, Google classroom

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Final sınavı

1

60

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Hemşirelikte teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgi, beceri ve tutum kazanır.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

 

 

 

 

X

 

3

Sağlık bakım sunumu ekibinde etkin rol alır.

 

 

X

 

 

 

4

Mesleki uygulamalarını hemşirelik değerleri, etik ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

5

En az bir yabancı dili etkin kullanarak alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

 

X

 

 

 

 

6

Etkili iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır.

 

 

 

X

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir ve araştırmalarda görev alır.

X

 

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini kullanır.

 

 

X

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlılık bilinci geliştirir.

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara sınav

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

94

Toplam İş Yükü /  25(s)

 

 

3,76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
1