• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 422
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
NUT 421 dersi kapsamında başlayan bireysel çalışmaların takip edilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciye beslenme ve diyetetik alanında bireysel çalışma yapma yöntemlerini ve bu çalışmaları sunma tekniklerini içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bireysel araştırmaya yönelik bilgilendirme yapar

2,8,9,10

1,2,4

N.A

2) Kaynak arama ve bulma yöntemlerinin verir

2,8,9,10

1,2,4

N.A

3) Sunum teknikleri aktarılır

2,8,9,10

1,2,4

N.A

4) Beslenme ve diyetetik konularından uygun konular seçilerek saptanır

2,8,9,10

1,2,4

N.A

5) Çalışmalar takip edilir

2,8,9,10

1,2,4

N.A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

ORYANTASYON

 

2

AKIŞ BILGILENDIRME TOPLANTISI

 

3

TARTIŞMA YAZIMI KONTROLÜ

 

4

TARTIŞMA YAZIMI KONTROLÜ

 

5

TARTIŞMA YAZIMI TESLIMI

 

6

GIRIŞ VE AMAÇ YAZIMI KONTROLÜ

 

7

GIRIŞ VE AMAÇ YAZIMI TESLIMI

 

8

GENEL BILGI YAZIMI KONTROLÜ

 

9

GENEL BILGI YAZIMI KONTROLÜ

 

10

GENEL BILGI YAZIMI TESLIMI

 

11

SONUÇ/ÖNERI YAZIMI TESLIMI

 

12

İNTIHAL KONTROL

 

13

SON DÜZELTME KONTROL

 

14

SON DÜZELTME KONTROL

 

15

SON DÜZELTME KONTROL

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

SENE İÇİ PERFORMANS

 1

100

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

X

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

X

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

 

X

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

X

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

 

X

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Proje

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

64

Toplam İş Yükü / 25(s)

 

 

2,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

 

 

4