• Türkçe
  • English

Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Rönesansı’na dayanan topluma hizmet inancı ile yürütülen çağdaş bilim ve eğitim temel değerimizdir.

Temel İlkelerimiz

Fırsat eşitliği ve adil olma

İnsan odaklılık

Kavramda evrensellik uygulamada yerlilik

Açıklık ve erişebilirlik

Sürekli ve sağlıklı iletişim

Sürdürülebilirlik

Temel Değerlerimiz

Etik değerlere bağlılık

Üniversitemizin ve bölümümüzün amaç ve misyonu doğrultusunda görevimizi yerine getirirken yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmek