• Türkçe
  • English

Fakültemizce kullanılan dilekçe ve formlara ulaşmak için tıklayınız. Bu hususta her türlü soru ve sorunlarınız için Fakülte Sekreterimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

ALAN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BELGELER

Alan uygulamalarının yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan alan uygulamaları yönergesi ile alan uygulamaları öncesi ve sonrası doldurulması gereken belgeler aşağıda verilmiştir.

STJ02 ALAN UYGULAMALARI YÖNERGESİ

STJ03 ALAN UYGULAMALARI SİCİL FORMU

STJ04 PRACTICE EVALUATION FORM

STJ05 ALAN UYGULAMALARI DEVAM FORMU

STJ06 ALAN UYGULAMALARI RAPORU

STJ07 ZORUNLU KURUM DIŞI ALAN UYGULAMALARI FORMU     (Yaz Dönemi Alan Uygulamaları İçin Gereklidir.)

STJ08 ZORUNLU ALAN UYGULAMALARI FORMU     (Dönem İçi (Güz/Bahar) Alan Uygulamaları İçin Gereklidir.)

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU     (Sadece Yeditepe Üniversitesi Kurumları İçin Gereklidir.)

STJ10 SGK TAAHHÜTNAMESİ

STJ11 TAAHHÜTNAME

STJ14 ALAN UYGULAMALARI DANIŞMANLIK FORMU

STJ15 ALAN UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME FORMU